kaires_puses_index
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2017-10-20
09:58:46
T1-415 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0400:272), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., PUTINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO
2017-10-20
09:57:27
T1-414 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
2017-10-19
14:38:31
T1-413 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T3-233 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2017-10-19
14:36:20
T1-412 DĖL VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO VŠĮ „VAIKŲ IR PAAUGLIŲ SOCIALINIS CENTRAS“ GLOBOTINIAMS, VYKSTANTIEMS UGDYTIS
2017-10-19
14:35:06
T1-411 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
2017-10-19
14:33:24
T1-410 DĖL KITOS PASKIRTIES – VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4127/0300:267), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., EGLINĖS VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-10-19
14:27:35
T1-409 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0400:5091), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., RAUDONDVARIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-10-19
14:26:05
T1-408 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2018 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO
2017-10-19
14:17:50
T1-407 DĖL PATALPŲ VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K., ŠILTNAMIŲ G. 15, PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO
2017-10-19
14:10:54
T1-406 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ BENDRUOMENĖMS REMTI LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATRVIRTINIMO
2017-10-19
14:09:13
T1-405 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:973), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., NAUJASODŽIŲ VS., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
2017-10-19
14:06:00
T1-404 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T3-49 „DĖL VILNIAUS RAJONO 2017-2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PATIKSLINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMU NR. T3-357 TIKSLINIMO IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2018 M. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2017-10-19
14:04:20
T1-403 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0600:295), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., RAIŠIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-10-19
14:02:41
T1-402 DĖL PASTATO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., KALVELIŲ K., VILNIAUS G. 13, PADALIJIMO Į ATSKIRUS TURTINIUS VIENETUS
2017-10-16
15:54:13
T1-400 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PABERŽĖS SENIŪNIJOS APSKAITOJE ESANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
2017-10-16
15:51:13
T1-399 DĖL KAI KURIŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDUMŲ PANAIKINIMO
2017-10-16
15:49:35
T1-398 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS IR PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-10-16
09:08:31
T1-396 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-10-16
08:53:20
T1-395 DĖL RUGIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K.
2017-10-13
14:49:04
T1-394 DĖL UŽUGRIOVIO G. TRASOS PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., UŽUGRIOVIO K.
Shadow up