kaires_puses_index
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2017-06-27
14:34:42
T1-309 DĖL KAPINIŲ, ESANČIŲ ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 4177/0500:323) VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., TOTORIŠKIŲ K., STEIGIMO
2017-06-26
11:26:25
T1-308 DĖL GREIČIŪNIŠKIŲ ŽVYRO TELKINIO DALIES PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ
2017-06-23
11:10:33
T1-307 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2017-06-23
11:05:19
T1-306 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0100:1563, KAD. NR. 4174/0100:1564, KAD. NR. 4174/0100:1565 IR KAD. NR. 4174/0100:1566), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-06-22
12:57:26
T1-305 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ KOVO 27 D. SPRENDIMO NR.T3-90 „DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
2017-06-22
12:47:19
T1-304 DĖL KATEGORIJŲ SUTEIKIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMENČINĖS IR RUDAMINOS DKC
2017-06-22
12:44:54
T1-303 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO SUDĖTIES PAKEITIMO
2017-06-21
11:15:46
T1-302 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4122/0100:63 IR KAD. NR. 4122/0100:66), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., ŠVENTININKŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-06-21
11:14:18
T1-301 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:472 IR KAD. NR. 4162/0400:483), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PALIEPIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-06-21
11:10:36
T1-300 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:564), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PALIEPIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-06-21
11:08:17
T1-299 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., MARIJAMPOLIO K., PARUDAMINIO K., RAKONIŲ K., TEREŠIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO
2017-06-21
10:59:26
T1-298 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. II PUSMEČIO UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-06-21
10:58:00
T1-297 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2017-06-21
10:56:43
T1-296 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
2017-06-21
10:55:16
T1-295 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-06-19
10:15:06
T1-293 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. 4162/0100:3538), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
2017-06-19
10:10:20
T1-292 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0400:20), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-06-19
10:08:12
T1-291 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., KAŠTONŲ G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2017-06-19
10:06:47
T1-290 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMU NR. T3-13, PAKEITIMO
2017-06-19
10:00:50
T1-289 DĖL VILNIAUS R. ANAVINIO VAIKŲ DARŽELIO IR VISALUKĖS MOKYKLOS -DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠŲ BEI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS, VILNAUS R. RUDAMINOS FERDINANDO RUŠČICO GIMNAZIJŲ IR RAKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Shadow up