kaires_puses_index
 
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0500:1136 ir 4177/0500:1135), esančių Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo“, pradedamas rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0500:1136 ir 4177/0500:1135), esančių Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k., detaliojų planų keitimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4177/0500:1136 ir 4177/0500:1135), esančiuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k. Kadagių g. 10 ir Kadagių g.11
Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,00 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, esanti Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: Stanislav Savin, adresas korespondencijai: Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.  8683 08 779, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0500:1136 ir 4177/0500:1135), esančių Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k. Kadagių g. 10 ir Kadagių g.11, kurie buvo suformuoti Detaliuoju planu, perdalijimas, statybos reglamentų nustatymas. Žemės sklype nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: vadovaujantis Planavimo darbų programa – nereikalinga.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo plano rengimo etapai: stadijos sujungiamos.
Teritorijų planavimo dokumentai rengiami, svarstomi, derinami ir teikiami tvirtinti bendrąja tvarka.
Susipažinti su keičiamo detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2018-02-27 iki 2018-03-19 darbo dienomis Detaliojo plano keitimo rengėjo patalpose.
Sprendinių vieša ekspozicija vyks 2018-02-27 iki 2018-03-19 Rudaminos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., LT-13248 Vilniaus r.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2018-03-20, 10 val. Rudaminos seniūnijos patalpose Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu Teritorijų planavimo dokumento rengėjui per susipažinimui su keičiamu dokumentu skirtą laiką.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos schema

2018-02-23

Vadovaujantis 2017-02-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-60 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:191 ir kad. Nr. 4174/0300:192), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliųjų planų keitimo inicijavimo“ bei 2017-02-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-34-(3.35) pradedamas rengti detaliųjų planų keitimas.
Planavimo organizatorius
– Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorės: Galina Bertašienė ir Ilona Markulienė.
Detaliojo plano keitimo tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-24 įsakymu Nr. KADI-654 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo  (kad. Nr. 4174/0300:191), esančio Vilniaus  r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius ir  keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-07 įsakymu Nr. KADI-679 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo  (kad. Nr. 4174/0300:192), esančio Vilniaus  r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Detaliųjų planų keitimo tikslas- detaliaisiais planais suformuotus kitos paskirties žemės sklypus (kad. Nr. 4174/0300:705, kad. Nr. 4174/0300:713,  kad. Nr. 4174/0300:714, kad. Nr. 4174/300:706, kad. Nr. 4174/0300:712,  kad. Nr. 4174/0300:707, kad. Nr. 4174/0300:708, kad. Nr. 4174/0300:709, kad. Nr. 4174/0300:710, kad. Nr. 4174/0300:711), esančius Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs. ir Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs. , Vėlyvių g. 1, Kalno g. 31, 33, 35, 37, 39, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-13 įsakymo Nr. KADI-60 priedu Nr. 1 – Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti – SPAV  nerengiamas, teritorijos koncepcinė schema nerengiama.
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. Tel. 8 615 69141.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. ir/arba paštu iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Apie viešojo susirinkimo laiką ir vietą bus informuojama papildomai.

2018-02-23

Vadovaujantis 2017-02-02 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-49 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:449 ir kad. Nr. 4174/0300:450), esančių Vilniaus r. Sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano keitimo inicijavimo“ bei 2017-02-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-32-(3.35) pradedamas rengti detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius
– Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius: Rimvydas Svetlauskas.
Detaliojo plano keitimo tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-113 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:499 ir kad. Nr. 4174/0300:450), esančių Vilniaus r. Sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos  paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ) žemės sklypus (kad. Nr. 4174/0300:670, kad. Nr. 4174/0300:675,  kad. Nr. 4174/0300:672, kad. Nr. 4174/300:669, kad. Nr. 4174/0300:668 ir kad. Nr. 4174/0300:684), esančius Vilniaus r. Sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Dainų g. 11, 13, 4, 8, 6, 2, padalyti į atskrus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-02 įsakymo Nr. KADI-49 priedu Nr. 1 – Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti – SPAV  nerengiamas, teritorijos koncepcinė schema nerengiama.
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. Tel. 8 615 69141.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. ir/arba paštu iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Apie viešojo susirinkimo laiką ir vietą bus informuojama papildomai.

2018-02-23

Informuojame, kad 2018 m. kovo 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Viktoras Pliustas.
Iki 2018 m. kovo 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-23

Informuojame, kad 2018 m. kovo 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Jovita Pliustienė.
Iki 2018 m. kovo 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-23

Vadovaujantis 2017-11-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-629 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1066 ir kad. Nr. 4103/0200:1069), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-03 sprendimu Nr. T3-382, keitimo inicijavimo“ bei 2017-12-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-206-(3.35), pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1066 ir kad. Nr. 4103/0200:1069), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 4,1670 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: Aleksandras Taraškevičius, Irina Taraškevičienė, gyv. Kiškių g. 5, Vilniuje, tel.: +370 698 44649.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2014-10-03 sprendimu Nr. T3-382 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1066 ir kad. Nr. 4103/0200:1069), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties žemės sklypus apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: jeigu numatytos ūkinės veiklos rūšis įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 arba 2 priedo sąrašus, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.
Sprendinių vertinimas: nereikia.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-666. Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai.

2018-02-23

Atliekamas žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:190,  kad. Nr. 4152/0100:247 ir kad. Nr. 4152/0100:248), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 sprendimu Nr.T3-30, keitimas. Detalusis planas įregistruotas teritorijų planavimo registre 2015-02-23, Nr. T00075049.
Planavimo pagrindas – 2017-10-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. KADI-556 ir planavimo darbų programa.
Detaliojo plano keitimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt , www.vrsa.lt .
Detaliojo plano keitimo iniciatorius:  Valdas Šipaila,  gyv. Lyglaukių g. 12, Vilniuje.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo tikslas: Keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 sprendimu Nr. T3-30 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:190, kad. Nr. 4152/0100:247 ir kad. Nr. 4152/0100:248), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas - UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, kontaktinis tel. (8 5) 211 3331, el. p. info@ideaurbana.lt , projekto vadovė - Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-02-26  iki 2018-03-10 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-41-17-632), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Mickūnų seniūnijoje (Mickūnų g. 3, Mickūnai, Vilniaus r. LT-13115 Vilniaus r., tel.: (8 5) 238 6230 / 238 6246, el. p. mickunuseniunija@vrsa.lt ). Viešas susirinkimas vyks projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, 2018-03-12 d., 10 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos 2018-03-12. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2018-02-23

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-04-08 sprendimu Nr. 237, koregavimo“.
Planavimo tikslai: pakeisti Detaliuoju planu nustatytą užstatymo intensyvumą žemės sklype (kad. Nr. 4132/0100:135), esančiame Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Karvio k. Planuojamos teritorijos plotas 0,8000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-02-27 iki 2018-03-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-03-13 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-02-23

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo  Dvaro k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo atidalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo iniciatorius – Irena Markevičienė.
Specialiojo plano rengėjas
- UAB "Geodeziniai matavimai", Daugėliškio g.32, Vilnius, Tel. 8 686 93491, el. paštas: geodeziniai_matavimai@yahoo.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių per 10 darbo dienų nuo paskelbimo savivaldybės tinklapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti - plano rengėjo patalpose, Daugėliškio g.32, Vilnius, darbo dienomis 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00), Tel. 8 686 93491.

2018-02-22

Informuojame, kad 2018 m. kovo 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pagirių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Mykolas Buinauskas.
Iki 2018 m. kovo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-22

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:55), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-18 įsakymu Nr. A27-718, koregavimo inicijavimo žemės sklype Nr. 1“.
Planavimo tikslai: koreguoti detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-18 įsakymu Nr. A27-718, sprendinius žemės sklype Nr. 1, numatant padalyti žemės sklypą, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentus. Koreguojamos teritorijos plotas 0,8847 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-02-22 iki 2018-03-07 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-03-07 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2018-02-21

Informuojame, kad 2018 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purnuškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Aurimas Sadelskis.
Iki 2018 m. kovo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-21

Informuojame, kad 2018 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skaidiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Viktor Titov.
Iki 2018 m. kovo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-21

Informuojame, kad 2018 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dekaniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Teresa Simanovič.
Iki 2018 m. kovo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-21

Informuojame, kad 2018 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užupėnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Rita Čepaitė.
Iki 2018 m. kovo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-21

Informuojame, kad 2018 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skaisterių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Liudas Laniauskas.
Iki 2018 m. kovo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-21

Informuojame, kad 2018 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Aurelija Šerpytienė.
Iki 2018 m. kovo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-21

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0800:205 ir kad. Nr. 4110/0800:644), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-02-19 sprendimu Nr. T3-72, keitimo projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatoriai: UAB "NT Draudimo investicijos", Anastazij Snežko
Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB "SPV Projektai", į. k. 303046575, buveinės adresas: Kalvarijų g. 137E-110, Vilnius, tel. 8 650 77111, el. paštas info@spvprojektai.lt. Projekto vadovas - Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A1595.

Planavimo tikslas:
keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-02-19 sprendimu Nr. T3-72 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0800:205 ir kad. Nr. 4110/0800:644), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-09 įsakymu Nr. KADI-465 „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T3-72, esmės nekeičiančio pakeitimo“ patikslinto detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą (-us), leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Planuojamos teritorijos plotas 2,0611 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-28 įsakymas "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0800:205 ir kad. Nr. 4110/0800:644), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-313.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2018-02-21 iki 2018-03-09 Zujūnų seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD numeris sistemoje K-VT-41-17-345) bei Kalvarijų g.137E-110, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 650-77111. Detaliojo planavimo projektas 2018-03-12, 12 val. bus pristatomas viešajame susirinkime Zujūnų seniūnijoje.
Pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu rengėjui MB "SPV Projektai", el. p. info@spvprojektai.lt, tel. 8 650 77111, Kalvarijų g.137E-110, Vilnius.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2018-02-15

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:493, kad. Nr. 4103/0300:492, kad. Nr. 4103/0300:506, kad. Nr. 4103/0300;531, kad. Nr. 4103/0300:532, kad. Nr. 4103/0300:666, kad. Nr. 4103/0300:947, kad. Nr. 4103/0300:948, kad. Nr. 4103/0300:8018, kad. Nr. 4103/0300:533), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T3-469, koregavimo“.
Planavimo tikslai: prie Detaliuoju planu suplanuoto žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:8311), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., prijungti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas apie 4,3 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-02-20 iki 2018-03-07 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-03-07 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-02-15

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:552), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-31 sprendimu Nr. T3-450, keitimo“.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:552), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-31 sprendimu Nr. T3-450, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 3,0000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-02-20 iki 2018-03-07 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-03-07 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-02-15

Vadovaujantis 2018-01-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-4 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:82, kad. Nr. 4180/0400:174), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-03 sprendimu Nr. T3-162, keitimo inicijavimo“ bei 2018-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-5-(3.35), pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:82 ir kad. Nr. 4180/0400:174), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 3,1600 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: UAB „LEVORITA“, į/k 226042040, buveinės adresas Meistrų g. 9, Vilniuje, atstovaujama generalinio direktoriaus Kjetil T. Hanssen, tel.: +370 698 81663.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2013-05-03 sprendimu Nr. T3-162 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:82, kad. Nr. 4180/0400:174), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties žemės sklypus apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: jeigu numatytos ūkinės veiklos rūšis įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 arba 2 priedo sąrašus, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.
Sprendinių vertinimas: nereikia.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-38. Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai.

2018-02-14

Informuojame, kad 2018 m. kovo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rastinėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Pavel Gadomski.
Iki 2018 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-14

Informuojame, kad 2018 m. kovo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sidabrių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Gintarė Vainauskienė.
Iki 2018 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-14

Informuojame, kad 2018 m. kovo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Giedraitiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Edgaras Jeninas.
Iki 2018 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-14

Informuojame, kad 2018 m. kovo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ašmenėlės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Ula Zaleskytė.
Iki 2018 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-14

Informuojame, kad 2018 m. kovo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Prapuolų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Kšištof Antonovič.
Iki 2018 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-14

Informuojame, kad 2018 m. kovo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Geisiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Natalja Krancevič.
Iki 2018 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-14

Vadovaujantis 2018-01-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-5 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:55 ir kad. Nr. 4180/0400:60), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-03 sprendimu Nr. T3-160, keitimo inicijavimo“ bei 2018-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-7-(3.35), pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:55 ir kad. Nr. 4180/0400:60), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 3,7734 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: UAB „LEVORITA“, į/k 226042040, buveinės adresas Meistrų g. 9, Vilniuje, atstovaujama generalinio direktoriaus Kjetil T. Hanssen, tel.: +370 698 81663.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2013-05-03 sprendimu Nr. T3-160 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:55 ir kad. Nr. 4180/0400:60), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties žemės sklypus apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: jeigu numatytos ūkinės veiklos rūšis įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 arba 2 priedo sąrašus, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.
Sprendinių vertinimas: nereikia.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-37. Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai.

2018-02-14

Vadovaujantis 2018-01-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-6 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:45, kad. Nr. 4180/0400:61 ir kad. Nr. 4180/0400:62), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-03 sprendimu Nr. T3-161, keitimo inicijavimo“ bei 2018-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-6-(3.35), pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:45, kad. Nr. 4180/0400:61 ir kad. Nr. 4180/0400:62), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 5,3635 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: UAB „LEVORITA“, į/k 226042040, buveinės adresas Meistrų g. 9, Vilniuje, atstovaujama generalinio direktoriaus Kjetil T. Hanssen, tel.: +370 698 81663.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2013-05-03 sprendimu Nr. T3-161 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:45, kad. Nr. 4180/0400:61 ir kad. Nr. 4180/0400:62), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties žemės sklypus apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: jeigu numatytos ūkinės veiklos rūšis įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 arba 2 priedo sąrašus, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.
Sprendinių vertinimas: nereikia.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-32. Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai.

2018-02-14

Informuojame, kad 2017-12-17 nuspręsta pradėti rengti Jeroslav Pomecko nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4177/0500:0351, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Projekto rengėjas  F. Steponavičius, UAB“ SANORA“ Pulko g. 2-202, Vilnius. Tel 869840821. Paslaugos byla Nr. KPZP- 43159.

2018-02-07

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4162/0100:283), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-02 įsakymu Nr. KADI-419, koregavimo žemės sklype (kad. Nr. 4162/0100:821), esančiame Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonų k., Rugiagėlių g. 2, projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: Kazimiež Sobieski
Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB "SPV Projektai", į. k. 303046575, buveinės adresas: Kalvarijų g. 137E-110, Vilnius, tel. 8 650 77111, el. paštas info@spvprojektai.lt. Projekto vadovas - Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A1595.
Planavimo tikslas:
žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:821), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., Rugiagėlių g. 2, kuris suformuotas Detaliuoju planu, dalijimas į tris žemės sklypus. Koreguojamos teritorijos plotas apie 0,33 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-13 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:283), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., detaliojo plano korektūros inicijavimo" Nr. KADI-11.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2018-02-12 iki 2018-02-27 Nemėžio seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt bei Kalvarijų g.137E-110, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 650-77111.
Pasiūlymus raštu galima teikti iki 2018-02-27 (detaliojo plano eksponavimo pabaigos) MB "SPV Projektai", el. p. info@spvprojektai.lt, tel. 8 650 77111, Kalvarijų g.137E-110, Vilnius.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2018-02-07

Informuojame, kad 2018 m. vasario 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Agata Kravčuk.
Iki 2018 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-07

Informuojame, kad 2018 m. vasario 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dvaro kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Linas Važnevičius.
Iki 2018 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-07

Informuojame, kad 2018 m. vasario 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dvaro kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Povilas Jakutis.
Iki 2018 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-07

Informuojame, kad 2018 m. vasario 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daučionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Audronė Tatarūnaitė.
Iki 2018 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-07

Informuojame, kad 2018 m. vasario 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čimbariškių viensėdi, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Natalija Pumputienė.
Iki 2018 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-02-07

Informuojame, kad numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mostiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Igor Levoniuk.

2018-02-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:275), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Mikutiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 įsakymu Nr. A27-1111, keitimo“.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:275), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Mikutiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 įsakymu Nr. A27-1111, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 1,8346 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-02-07 iki 2018-02-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-02-26 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-02-02

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4170/0600:26 ir kad. Nr. 4170/0600:37), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Verbiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-17 įsakymu Nr. KADI-203, koregavimo“.
Planavimo tikslai: koreguoti Detaliojo plano sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 1,1100 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-02-07 iki 2018-02-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-02-26 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-02-02

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:844), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-21 įsakymu Nr. A27-807, koregavimo ankščiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (mažaaukščų gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0200:1103), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Kalno g. 2, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 0,2058 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-02-05 iki 2018-02-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-02-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-02-02

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymoprojektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4026), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-05 įsakymu Nr. KADI-366, keitimo“.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4026), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-05 įsakymu Nr. KADI-366, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 0,3700 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-02-05 iki 2018-02-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-02-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-02-02

Atliekamas žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:609 ir kad. Nr. 4103/0200:674), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano sprendinių koregavimas. Detalusis planas 2014-12-17 buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-560. Detalusis planas įregistruotas teritorijų planavimo registre, Nr. T00074833.
Planavimo pagrindas – 2017-12-14 Teritorijų  planavimo proceso inicijavimo  sutartis Nr.AD-217-(3.35)  tarp Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (Planavimo organizatorius), atstovaujamos direktorės Liucinos Kotlovskos ir Eitauto Bartuškevičiaus, Giedrės Bartuškevičienės, Sauliaus Martinėno, Aušros Vengrytės, Jono Butaučio, Viktorijos Butautienės (Planavimo iniciatoriai).
Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai:
koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-560 "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:609 ir kad. Nr. 4103/0200:674), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano (toliau - Detalusis planas) sprendinius.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas - UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-02-02 iki 2018-02-15 imtinai  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-6), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r., el. paštas avizieniuseniunija@vrsa.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano  rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių,  raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2018-02-15. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlyms. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2018-02-02

  


 


Grįžti
Shadow up