kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-04-16
14:37:50
T1-129 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. SPRENDIMU NR. T3-84, PAKEITIMO
2018-04-16
14:36:09
T1-128 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-11 SPRENDIMO NR. T3-545 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO AIŠKINAMOJO RAŠTO 6 SKYRIAUS 6.3.4. PUNKTO KOREGAVIMO TVIRTINIMO“ 3 PUNKTO PAKEITIMO
2018-04-16
14:31:57
T1-127 DĖL PASTATO VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., PARUDAMINIO K., MOKYKLOS G. 7 PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUJŲ ATSKIRŲ NEKILNOJAMŲJŲ TURTO KADASTRO OBJEKTŲ SUFORMAVIMO
2018-04-16
13:57:55
T1-126 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
2018-04-16
13:52:12
T1-125 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
2018-04-16
13:50:58
T1-124 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-30 SPRENDIMO NR. T3-295 1 PUNKTO PAKEITIMO
2018-04-16
13:49:27
T1-123 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2018-04-16
08:44:27
T1-122 DĖL KRANTO G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., TUŠČIAULIŲ K.
2018-04-16
08:41:38
T1-121 DĖL PROJEKTO „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ ĮGYVENDINIMO
2018-04-11
14:28:20
T1-120 DĖL VERBŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., DVARYKŠČIŲ K.
2018-04-11
11:21:55
T1-118 DĖL GABRIELIO JANO MINCEVIČIAUS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., KALESNINKŲ K., SKARVADIŠKIŲ K., SVIRONIŲ VS., TUMOSŲ K., ULĖNŲ K., ŽEMAITĖLIŲ K., ŽEMLIŲ K.; JUKŠĖNŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., SVIRONIŲ VS.
2018-04-11
11:18:48
T1-116 DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO
2018-04-09
13:03:59
T1-115 DĖL PASTATŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., DIDŽIOSIOS KUOSINĖS K., DIDŽIOSIOS KUOSINĖS G. 20, PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2018-04-09
13:01:32
T1-110 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., PUČKALAUKIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2018-04-09
13:00:16
T1-109 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-09 SPRENDIMO NR. T3-399 1.1 PAPUNKČIO PAKEITIMO
2018-03-23
09:47:05
T1-114 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-03-22
16:12:10
T1-113 DĖL PRITARIMO PANAIKINTI SPRENDINIŲ SPRAGAS DETALIAJAME PLANE, PATVIRTINTAME VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002-04-22 SPRENDIMU NR. 278
2018-03-22
15:25:14
T1-112 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2018-03-21
17:06:20
T1-108 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO
2018-03-21
17:04:15
T1-107 DĖL TERITORIJŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., NUOSAVYBĖS TEISĖMS ATKURTI Į TURĖTĄ ŽEMĘ, SUFORMAVIMO
Shadow up