kaires_puses_index
 
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2012-11-02
14:06:39
T1-447 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2012-11-02
11:45:17
T1-445 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:1514), ESANČIO SALDENĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
2012-11-02
11:25:37
T1-440 SPRENDIMAS DĖL 2012 M. GEGUŽĖS 25 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-193 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2012 METAIS“ DALINIO PAKEITIMO
2012-10-30
15:23:55
T1-433 DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO
2012-10-30
15:13:55
T1-430 DĖL SUTIKIMO PERIMTI PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ TURTĄ
2012-10-23
14:06:46
T1-419 Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2012-10-22
11:36:27
T1-416 Dėl Vilniaus rajono jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
2012-10-22
11:26:03
T1-416 Dėl Vilniaus rajono jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
2012-10-17
11:20:11
T1-415 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimų valstybės deleguotoms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti patikslinimo
2012-10-17
09:49:06
T1-414 Dėl sutikimo perimti turtą ir jo perdavimo
2012-09-25
09:18:17
T1-400 DĖL PROJEKTO „SUŽIONIŲ AMBULATORIJOS PASTATO REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT BENDRUOMENĖS CENTRUI, GYVENVIETĖS APLINKOS SUTVARKYMAS, PAGERINANT GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĘ“ ĮGYVENDINIMO
2012-09-24
10:11:49
T1-396 DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS, NAUDOJAMOS GYVENTOJŲ BŪSTUI ŠILDYTI, KAINOS SUBSIDIJAVIMO IR SUBSIDIJAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2012-09-21
14:57:06
T1-394 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-02-27 SPRENDIMU NR. T3-68 PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAPILDYMO
2012-09-21
14:52:17
T1-392 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-04-25 SPRENDIMU NR. T3-158 PATVIRTINTŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TAIKOMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 15.3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2012-09-21
14:45:11
T1-390 DĖL 2012 M. BIRŽELIO 22 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. T3-236 PATVIRTINTOS VRS 2012 METŲ SPECIALIOSIOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS DALINIO PAKEITIMO
2012-09-20
10:48:11
T1-375 DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO RUKAINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO STATYBA“ VYKDYMO PAGAL VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS Ι PRIORITETO PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO
2012-09-20
10:44:51
T1-374 DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO GRIGAIČIŲ BIBLIOTEKOS PASTATO REKONSTRUKCIJA, SIEKIANT PRITAIKYTI JĮ BENDRUOMENĖS CENTRO VEIKLAI“ VYKDYMO PAGAL VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS Ι PRIORITETO PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO
2012-09-20
10:42:55
T1-373 DĖL PROJEKTO „VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS SEN., MAIŠIAGALOS MSTL., MAIŠIAGALOS BUVUSIOS DVARO SODYBOS PASTATO STOGO REKONSTRUKCIJA“ VYKDYMO PAGAL VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS Ι PRIORITETO PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO
2012-09-20
10:33:45
T1-371 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
2012-09-20
09:02:00
T1-365 DĖL 2012-2014 M. UAB „ETALGA“ INVESTICIJŲ PLANO
Shadow up