*alt_site_homepage_image*

Bendrasis skyrius

decoration

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos:

  • organizuoti atvykusių arba kitomis priemonėmis į Vilniaus rajono savivaldybę besikreipiančių klientų aptarnavimą ir informacijos apie teikiamas paslaugas bei bendro pobūdžio informacijos teikimas;
  • organizuoti ir koordinuoti  veiklos dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei jų saugojimą;
  • priimti likviduotų viešųjų ar privačių juridinių asmenų, kitų veiklą nutraukusių organizacijų, registruotų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas teisės aktuose, nėra pasibaigęs;
  • rengti archyvo dokumentų pagrindu archyvo pažymas, dokumentų kopijas;
  • išduoti iš likviduotų įmonių dokumentų kopijas, nuorašus bei išrašus fiziniams bei juridiniams asmenims;
  • tikrinti, kaip Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje yra laikomasi valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo.