*alt_site_homepage_image*

Kultūros, sporto ir turizmo skyrius

decoration

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos:

  • Kultūros, sporto ir turizmo skyrius pagal savo kompetenciją rūpinasi gyventojų kultūriniu ugdymu, bendrosios, etninės kultūros ir kultūros paveldo išsaugojimu ateities kartoms;
  • plėtoja rajono tautines tradicijas, renka ir skleidžia informaciją apie kultūrą, meną, sportą ir turizmą;
  • propaguoja kaimo turizmo vystymąsi Vilniaus rajone, sudaro įžymių Vilniaus rajono vietovių turistinius maršrutus, organizuoja sporto varžybas bei kitus sporto renginius;
  • rūpinasi kad Centrinės bibliotekos ir jos kaimo filialų knygų fondai nuolat būtų papildomi naujomis knygomis, periodiniais leidiniais.