*alt_site_homepage_image*

Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius

decoration

Skyriaus uždaviniai:

 • kurti teigiamą Savivaldybės ir jos atstovų įvaizdį;
 • rengti ir nuolat atnaujinti gyventojams arba žiniasklaidai teikiamą viešą informaciją;
 • rengti ir pateikti pranešimus žiniasklaidai ir visuomenei apie Savivaldybės veiklą, rengti spaudos konferencijas;
 • koordinuoti informacijos pateikimą ir skelbti gautą medžiagą (pranešimai, straipsniai, skelbimai ir kt.) Savivaldybės interneto svetainėje; rengti medžiagą Savivaldybės interneto svetainei;
 • koordinuoti Savivaldybės ryšius su užsienio savivaldybėmis, institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis

 

Skyriaus funkcijos:

 • prižiūri ir tvarko Savivaldybės interneto svetainės turinį lietuvių ir užsienio kalbomis; skelbia Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių bei interesantų teikiamą informaciją atitinkamose Savivaldybės interneto svetainės skiltyse;
 • renka informaciją apie Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių bei Savivaldybės institucijų veiklą, Savivaldybės teisės aktus, projektus, reikšmingus Savivaldybės bendruomenei, ją apibendrina ir informuoja visuomenę ir žiniasklaidą;
 • rengia ir viešina Savivaldybės interneto svetainėje straipsnius Savivaldybės veiklos klausimais, rengia publikacijas Savivaldybės puslapiams laikraščiuose;
 • rengia medžiagą publikacijoms, kurios yra skelbiamos vietinėje ir nacionalinėje spaudoje;
 • prireikus dalyvauja Savivaldybės informacinių ir reprezentacinių leidinių, televizijos laidų rengime lietuvių ir užsienio kalbomis;
 • fotografuoja Savivaldybės vadovų, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, pavaldžių įmonių ir įstaigų vykdomą veiklą (renginiai, susitikimai, oficialūs priėmimai, vizitai ir kt.);
 • informuoja gyventojus krizių, ekstremalių įvykių ar situacijų atvejais;
 • analizuoja žiniasklaidos informaciją Savivaldybei aktualiais klausimais, prireikus rengia informacijos patikslinimus; rūpinasi klaidingos informacijos paneigimu ir platina Savivaldybės vadovų pareiškimus;
 • teikia informaciją žiniasklaidai; organizuoja spaudos konferencijas, viešus Savivaldybės vadovų, Savivaldybės administracijos darbuotojų susitikimus su žiniasklaidos atstovais bei pasisakymus visuomenei svarbiais klausimais;
 • konsultuoja su ryšiais su visuomene susijusiais klausimais Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojus;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus pagal kompetenciją, rengia technines specifikacijas ir reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;
 • rengia mero (mero pavaduotojų) sveikinimų, padėkų institucijoms ir rajono bendruomenės nariams projektus;
 • prenumeruoja spaudą (laikraščiai, žurnalai ir kt.), reikalingą darbui Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;
 • pateikia elektroniniu būdu Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir rengimo dokumentus Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovui;
 • skelbia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Teisės aktų projektų posistemėje (www.lrs.lt)
 • skelbia norminius Savivaldybės tarybos sprendimus Teisės aktų registre;
 • kaupia, analizuoja ir teikia visuomenei informaciją apie Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą, Savivaldybės vadovybės vizitus į užsienio valstybes;
 • tvarko Savivaldybės ir jos užsienio partnerių korespondenciją užsienio kalbomis;
 • rengia Savivaldybės sutarčių ir susitarimų su užsienio valstybių savivaldybėmis bei kitomis institucijomis projektus;
 • teikia pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams užmezgant tarptautinius ryšius ir sudarant bendradarbiavimo sutartis;
 • koordinuoja sutarčių, sudarytų su užsienio partneriais, įgyvendinimą;
 • organizuoja oficialių Savivaldybės delegacijų išvykimą į užsienį: derina vizitų programas, rengia informacinę medžiagą, tvarko išvykimo dokumentus, rūpinasi vizomis;
 • prireikus organizuoja oficialių svečių priėmimą pagal valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;
 • rengia Savivaldybės teisės aktų skyriaus veiklos klausimais projektus;
 • pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės teisės aktus, vykdo Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
 • registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais.

 

Kontaktinis asmuo žiniasklaidos atstovams:

Jolanta Gulbinovič, Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, tel. +370 5 273 0979, mob. +370 683 84 830, el. paštas jolanta.gulbinovic@vrsa.lt arba vr@vrsa.lt

Darbo laikas:
I – IV – nuo 7.30 val. iki 16.30 val.
V – nuo 7.30 val. iki 15.15 val.

Pietų pertrauka:
nuo 11.30 val. iki 12.15 val.