*alt_site_homepage_image*

Teisės aktų pažeidimai

decoration

decoration Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolierių pažymos

2024 m. vasario 12 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracija  Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2024 m. vasario 8 d. pažymą Nr. 4D-2023/2-668 "Dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją". Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendė:
1) X Skundo tyrimo dalį dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimo, nevykdant statinių naudojimo priežiūros funkcijos, nutraukti, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui Skunde nurodytą klausimą išsprendus iš esmės.
2) X Skundo tyrimo dalį dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmais (neveikimu) pažeistos teisės į gerą viešąjį administravimą pripažinti pagrįsta.
3) X Skundo tyrimo dalį dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmais (neveikimu) pažeistos teisės į nuosavybę (delsus atlikti statinių naudojimo priežiūrą ir išduoti pastatų naudojimą pagal įregistruotą paskirtį patvirtinančią pažymą, be kurios, kaip nurodo Pareiškėjas, negalėjo užbaigti sklypo valstybinėje žemėje formavimo statiniams eksploatuoti procedūros) pripažinti pagrįsta.
Visos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymoje nurodytos rekomendacijos Vilniaus rajono savivaldybės merui yra vykdomos: 

  1. Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateikė raštus Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie atliktus pažymoje nurodytų pastatų naudojimo priežiūros patikrinimus.
  2. Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateikė išsamų ir pagrįstą atsakymą į X 2023 m. gegužės 17 d. kreipimąsi;
  3. Vilniaus rajono savivaldybės meras 2024 m. kovo 6 d. potvarkiu Nr. M22-414 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti,  kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje gauti asmenų prašymai (skundai) būtų nagrinėjami ir atsakymai į juos pateikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir laikantis teisėtumo, atsakingo valdymo bei pagarbos žmogui ir valstybei principų.

2023 m. spalio 13 d. pažyma Nr. 4D-2023/2-286 „Dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją ir Šalčininkū rajono savivaldybės administraciją“

 

Valstybės kontrolierių sprendimai

Sprendimų nėra.

Teismo sprendimai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) gavo neskundžiamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) 2024-01-17 sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-80-575/2024, kuriuo Teismas tenkino pareiškėjo skundą, įpareigojo Administraciją per 2 mėnesius priimti sprendimą dėl Pareiškėjo prašymo antrojo punkto. Teismo sprendimas vykdomas, atsakingi darbuotojai įspėti apie pareigą laikytis teisės aktų reikalavimų.

2024 m. sausio 17 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas 


Vilniaus rajono savivaldybės administracija gavo neskundžiamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) 2024-01-11 nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-62-701/2024, kuria Teismas Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2023 m. liepos 11 d. nutartį paliko iš esmės nepakeistą. Teismo sprendimas vykdomas, atsakingi darbuotojai įspėti apie pareigą laikytis teisės aktų reikalavimų.

2024 m. sausio 11 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas 


Vilniaus rajono savivaldybės administracija gavo įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau – Teismas) 2023-10-25 sprendimą administracinėje byloje Nr. eI3-459-426/2023, kuriuo Teismas tenkino pareiškėjų skundą, panaikino Administracijos 2021 m. balandžio 13 d. sprendimą. Teismo sprendimas buvo įvykdytas, priimtas naujas Administracijos sprendimas, atsakingi darbuotojai įspėti apie pareigą laikytis teisės aktų reikalavimų.

2023 m. spalio 25 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas 


Vilniaus rajono savivaldybės administracija gavo įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau – Teismas) 2023-04-18 sprendimą administracinėje byloje Nr. eI3-767-484/2023, kuriuo Teismas tenkino pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prašymą įpareigoti Administraciją per 1 mėnesį nuo Teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Antrojo teritorijų planavimo priežiūros skyriaus 2022 m. sausio 7 d. privalomąjį nurodymą Nr. PN-68 ir įpareigoti Administraciją pakeisti 2021 m. spalio 15 d. Teritorijų planavimo sąlygas Nr. Sp-006-21. Teismo sprendimas buvo įvykdytas, atsakingi darbuotojai įspėti apie pareigą laikytis teisės aktų reikalavimų.

2023 m. balandžio 18 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas