*alt_site_homepage_image*

Atliekų tvarkymas Vilniaus rajone: ką svarbu žinoti tvarkant įvairias atliekas?

decoration

Vis daugiau gyventojų renkasi atsakingą ir tvarų atliekų tvarkymą, aktyviai rodo iniciatyvą prisidėdami prie aplinkos tausojimo ir puoselėjimo, dalyvauja priemonėse sprendžiant aplinkos taršos mažinimą, tačiau kartais tenka pamatyti užšiukšlintas Vilniaus rajono pakeles ir pamiškes ir įsitikinti, kad ne visi linkę prisidėti prie siekiamų pokyčių aplinkosaugos srityje. Priežastys gali būti skirtingos, viena iš jų – paprasčiausias nežinojimas, kaip teisingai tvarkyti įvairias atliekas. Reikėtų atminti, jog atliekas svarbu rūšiuoti, o susikaupusiais nenaudojamais daiktais galima atsikratyti neteršiant aplinkos ir nepažeidžiant Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo, Tvarkymo ir švaros taisyklių bei Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatų.

 

Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas – galiojanti tvarka, atliekų turėtojų ir tvarkytojų teisės, pareigos bei numatyta atsakomybė

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo reikalavimus Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, komunalinių atliekų turėtojų ir tvarkytojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės). Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymo taisykles nustato ir tvirtina Savivaldybės taryba.

Atliekų tvarkymo taisyklių paskirtis – užtikrinti, kad Vilniaus rajono teritorijos būtų prižiūrimos ir tvarkomos užtikrinant sveikas, saugias bei palankias visuomenės gyvenimo sąlygas ir aplinkos sanitarinę būklę.

Taisyklės galioja Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Visi atliekų turėtojai privalo laikytis atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, naudotis Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teikiamomis paslaugomis bei mokėti už komunalinių atliekų tvarkymą Savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą.

 

Žaliųjų atliekų kompostavimas – nauda gamtai

Žaliosios atliekos – tai biologiškai skaidžios, pvz., lapų, nupjautos žolės, genėtų medžių, krūmų, pjuvenų, gėlių, sugedusių vaisių ar daržovių, atliekos. Šias atliekas reikia tvarkyti tinkamai: pristatyti į surinkimo aikšteles arba kompostuoti.

Vilniaus rajone žaliosios atliekos gali būti kompostuojamos kompostavimo dėžėse tam specialiai skirtose individualių valdų vietose arba, neturint galimybių kompostuoti atliekas privačiose valdose, gali būti nemokamai (iš 1 gyventojo per metus nemokamai priimama 1 000 kg (arba 3 m3) žaliųjų atliekų) pristatomos į nuotekų dumblo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę ir (ar) žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Atkreipiame dėmesį, kad žaliųjų atliekų negalima mesti į mišrių atliekų konteinerius.

Įgyvendinant „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“  projektą 2017 m. UAB „VAATC“ įsigijo ir perdavė Vilniaus rajono savivaldybei daugiau nei 9 000 vnt. kompostavimo dėžių, kurias Vilniaus rajono savivaldybės administracija išdalijo rajono gyventojams. Papildomai 2022 metais UAB „VAATC“ Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams išdalijo dar 950 kompostavimo dėžių.

Rekomendacijas individualiam kompostavimui galite rasti čia (Taisyklių 1 priedas).

Įgyvendinant minėtą projektą Vilniaus rajone, Pakryžės k. (Sužionių seniūnija) buvo įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, į kurią gyventojai gali atvežti žaliąsias atliekas. Taip pat, gyventojų patogumui, atliekas galima pristatyti ir ne į Vilniaus r. teritorijoje esančias žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles, o ten kur gyventojams yra patogiau. Išsamią informaciją apie žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles, jų darbo tvarką bei reikalavimus pristatomoms atliekoms galite rasti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro internetiniame puslapyje: https://www.vaatc.lt/zaliosios-atliekos.

 • Pakryžės žaliųjų atliekų aikštelė (tel. 8 680 13 643)

Darbo laikas: II ir IV 10.00 – 19.00 val., III ir V 8.00 – 17.00 val., VI 9.00 – 15.30 val., pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Žaliąsias atliekas iš gyventojų taip pat priima ir UAB „Juknevičiaus kompostas“  (Liepkalnio g. 172, Vilnius). Išsami informacija apie žaliųjų atliekų priėmimą skelbiama įmonės internetiniame puslapyje https://kompostas.lt/lt/content/10-zaliuju-atlieku-priemimas.

Žaliąsias atliekas taip pat galima paprastai kompostuoti ir patiems. Kompostas – nepakeičiama natūrali trąša kiekvienam sodui ar daržui ir jo per daug nebūna nei dirvai, nei augalams. Kad visas kompostavimo procesas vyktų tvarkingai ir naudingai, pravartu turėti kompostavimo dėžę, kurią nesunku pasigaminti ir patiems. Kompostavimo dėžės namų ūkiams – papildoma priemonė maksimaliai sumažinti į buitinių atliekų konteinerius bei sąvartynus iškeliaujančių žaliųjų atliekų srautus.

 

Stambiagabaritės ir pavojingos atliekos

Vilniaus rajono aplinkos švara – visų rajono gyventojų rūpestis ir pareiga, tad atsikratymas senais baldas, padangomis ar nenaudojama buitine technika pamiškėse ir pakelėse – ne tik nusikaltimas gamtai, bet ir gręsiantis administracinis nusižengimas, užtraukiantis kelių šimtų eurų baudas.

Yra du būdai saugiai ir nepažeidžiant įstatymo atsikratyti stambiagabaritėmis atliekomis. Didelio gabarito ir pavojingos atliekos iš Vilniaus rajono gyventojų surenkamos apvažiavimo būdu du kartus per metus pagal iš anksto viešai paskelbtą grafiką. Grafikas skelbiamas Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt, seniūnijų skelbimo lentose bei vietinėje spaudoje.

Paskutinis vykdytas stambiųjų ir pavojingų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu vyko š. m. gegužės ir birželio mėnesiais. Planuojama, kad sekanti išankstinė gyventojų registracija surenkant stambiagabarites ir pavojingas atliekas prasidės š. m. rudenį. Apie išankstinę registraciją visuomenė bus informuota atskirais pranešimais, tad prašome atidžiai sekti naujienas.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 metų stambiųjų ir pavojingų atliekų surinkimas vykdomas kitaip – paimant atliekas iš gyventojų. Nebeliko surinkimo punktų, į kuriuos gyventojai vežė šias atliekas.

Vilniaus rajono gyventojai norėdami atiduoti buityje susidariusias stambiąsias ir pavojingąsias atliekas turėjo kreiptis pagal paskelbtą registracijos laiką su prašymu į savo seniūnijos atstovus nurodydami savo kontaktinius duomenis, tikslų adresą iš kur paimti minėtas atliekas bei kiek ir kokias stambiąsias ir pavojingąsias atliekas numatoma atiduoti. Seniūnijos sudaro norinčių priduoti atliekas gyventojų sąrašus ir pateikia UAB „Nemenčinės komunalininkas“ arba UAB „Nemėžio komunalininkas“ pagal aptarnaujamą teritoriją, kad jie galėtų surinkti stambiąsias ir pavojingąsias atliekas iš gyventojų. Prieš važiuojant pas atliekų turėtojus vežėjai susisiekia su gyventojais telefonu.

Iš gyventojų apvažiavimo metu yra surenkamos stambiosios atliekos: seni baldai ir rakandai (stalai, lovos, čiužiniai, kėdės, komodos ir t.t.), namų ūkio santechnikos įrenginiai ir pavojingos atliekos, susidariusios buityje: galvaniniai elementai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, buitinės chemijos produktai, akumuliatoriai. Primename, kad statybos ir remonto atliekos, padangos, buitinė technika, elektros prietaisai nėra priskiriamos stambiagabaritėms atliekoms. Šios atliekas iš gyventojų nemokamai priimamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.

Gyventojams nespėjusiems užsiregistruoti, didelių gabaritų atliekos priimamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Gyventojų patogumui Vilniaus rajone veikia trys tokio tipo aikštelės: Grikienių k. (Sudervės seniūnija), Pakryžės k. (Sužionių seniūnija) ir Vėliučionių k. (Šatrininkų seniūnija).

 • Vėliučionių k., Šatrininkų sen. (tel. 8 615 88 923)

Darbo laikas: II ir IV 10.00 – 19.00, III ir V 8.00 – 17.00, VI 9.00 – 15.30, pertrauka 12.00 – 12.30.

 • Grikienių k., Sudervės sen. (tel. 8 687 88 592)

Darbo laikas: II ir IV 10.00 – 19.00, III ir V 8.00 – 17.00, VI 9.00 – 15.30, pertrauka 12.00 – 12.30.

 • Pakryžės k., Sužionių sen. (tel. 8 680 13 643)

Darbo laikas: II ir IV 10.00 – 19.00, III ir V 8.00 – 17.00, VI 9.00 – 15.30, pertrauka 12.00 – 12.30.

Informaciją apie šių aikštelių darbo laiką, priimamas atliekas ir kt. galima rasti Vilniaus rajono savivaldybės svetainėje https://aplinkosapsauga.vrsa.lt/go.php/Atlieku-tvarkymas779645 arba UAB „VAATC“ svetainėje http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Minėtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų priimamos stambios atliekos (baldai, tekstilės gaminiai, buitinė technika, lengvųjų automobilių padangos), statybinės ir griovimo atliekos (butų remonto ir sodybų tvarkymo atliekos), perdirbimui į antrines žaliavas tinkamos atliekos (stiklas, plastmasės, metalai, makulatūra), buityje susidarančios pavojingos atliekos (buitinės chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos medžiagų atliekos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai, tepalai).

Atkreipiame dėmesį, kad vienas gyventojas (automobilio valdytojas) per 1 metų laikotarpį nemokamai į aikštelę gali atiduoti ne daugiau kaip 4 naudotas automobilio padangas. Sunkiasvorių automobilių ir traktorių padangos aikštelėse nepriimamos.


Asbesto turinčios atliekos

Jau ne pirmus metus Vilniaus rajono savivaldybė vykdo asbesto atliekų surinkimą ir jo sutvarkymą iš individualių gyventojų ir visuomeninės paskirties pastatų apvažiavimo būdu. Šiais metais planuojama surinkti iš viso apie 600 t asbesto atliekų. Šiuo metu jau yra užregistruota 360 gyventojų prašymų. Asbesto surinkimas vykdomas iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų vykdant projektą „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Vilniaus rajono savivaldybėje“.

Prašymus dėl nemokamo asbesto atliekų surinkimo 2022 m. galima siųsti el. paštu jolanta.volodko@vrsa.lt. Prašyme turi būti pateikta informacija: asmens vardas, pavardė; namų ūkio, kuriame susidarė asbestinio šiferio atliekos, adresas; kontaktinis telefono numeris ir preliminarus asbesto kiekis kg ar t (laikytina, kad kvadratinis metras šiferio sveria 11 kg).

Asbesto atliekų išvežimas surinkimo būdu vykdomas nuo gegužės mėnesio. Vežėjai su gyventojais dėl didmaišių atvežimo asbestui sudėti susisieks telefonu.

Taip pat asbesto ir savo sudėtyje asbesto turinčias atliekas galima priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

 • Asbesto turinčias atliekas privaloma surinkti atskirai ir pristatyti nesumaišytas su kitomis atliekomis;
 • Asbesto turinčios atliekos pristatomos supakuotos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, plastikinę plėvelę ar pan.);
 • Tinkamai supakuotas asbesto turinčias atliekas klientai perkrauna savo jėgomis į aikštelės operatoriaus nurodytus didmaišius;
 • Nesupakuotas asbesto turinčias atliekas į aikšteles pristatyti draudžiama; 
 • Vienu kartu į aikštelę galima pristatyti iki 500 kg asbesto turinčių atliekų;
 • Didesnius šių atliekų kiekius, rekomenduojame vežti į Vilniaus regioninį sąvartyną. Daugiau informacijos čia.

Aikštelių, kuriose priimamos savo sudėtyje asbesto turinčios atliekos, sąrašas:

Vilniaus rajone

 • Grikienių k., Vilniaus r.;
 • Pakryžės k., Vilniaus r.;

Vilniaus regione:

 • Pilaitės pr. 50, Vilnius;
 • Liepkalnio g. 113b, Vilnius;
 • Graičiūno g. 36C, Vilnius;
 • Pramonės g. 209S, Vilnius;
 • Maleikėnų k., Švenčionių r.;
 • Pliauškių k., Švenčionių r.;
 • Vilniaus g. 3G, Šalčininkai;
 • Šniponių k., Širvintų r.;
 • Gerseniškių g. 5, Ukmergė;
 • Elektrinės g 14A., Elektrėnai;
 • Trakų g. 1, Lentvaris.

Įsakymas dėl nemokamai priimamų atliekų kiekų ir mokamai priimamų atliekų įkainių.

 

Atliekas rūšiuojantys Vilniaus rajono gyventojai – moka mažiau

Atliekų rūšiavimas atveria galimybę ne tik veiksmingai ir efektyviai rūšiuoti atliekas, bet ir rūpintis aplinka, kurioje gyvename. Skatinant gyventojus atliekas rūšiuoti atsakingai, individualių namų savininkams rūšiavimo konteineriai dalijami nemokamai, o ir konteinerių aptarnavimo kaštai gyventojams papildomai nieko nekainuoja. Be to, Vilniaus rajono gyventojai, besinaudojantys rūšiavimo konteineriais ir tinkamai rūšiuojantys atliekas, moka trečdaliu mažesnę kintamąją rinkliavos dalį.

Nuo 2017 m. pradžios Vilniaus rajone išdalytas 14 541 vnt. rūšiavimo konteinerių komplektas (120 litrų talpos konteinerių, skirtų stiklinei pakuotei, 240 litrų talpos konteinerių, skirtų pakuočių atliekoms (popieriaus, plastiko, metalo) bei antrinėms žaliavoms).

Gyventojai, norintys įsigyti rūšiavimo konteinerius, prašymus gali pateikti savo seniūnijos atstovams arba atliekų vežėjui (UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ar UAB „Nemėžio komunalininkas“) pagal aptarnaujamą teritoriją.

Vilniaus rajono gyventojams, išrūšiuotos atliekos iš individualių namų valdų renkamos pagal iš anksto paskelbtą grafiką, kuris skelbiamas čia. Pakuotei skirti konteineriai tuštinami 1 kartą per mėnesį, stiklinei pakuotei skirti konteineriai 1 kartą per 3 mėnesius. Ši paslauga yra teikiama nemokamai. Tačiau, jeigu atliekų vežėjai pateiks informaciją, kad rūšiavimo konteineriai nenaudojami pagal paskirtį arba nustatomi keturi ir daugiau netinkamo pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų rūšiavimo atvejai per mokestinį laikotarpį, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio kintamoji dalis bus skaičiuojama kaip nerūšiuojantiems už visą mokestinį laikotarpį, per kurį buvo nustatyti pažeidimai.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad konteinerius reikia naudoti pagal paskirtį, palaikyti juose švarą. Komunalinių atliekų tvarkytojai kolektyvinius komunalinių atliekų surinkimo konteinerius kartą per ketvirtį keičia į švarius ir dezinfekuotus. Komunalinių atliekų turėtojai privalo plauti individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius pagal poreikį, taip pat tarp atliekų išvežimų palaikyti atliekų konteinerių stovėjimo vietos švarą ir tvarką. Naudotis konteineriais ir juos naudoti tik pagal paskirtį, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti, uždaryti konteinerių dangčius po atliekų išmetimo į konteinerius.

Rūšiavimas yra pagrindinė veikla, kuria kiekvienas galime prisidėti prie švaresnės aplinkos ir ekologiškesnės ateities kūrimo. Atmintinė, kaip teisingai rūšiuoti atliekas skelbiama čia.

 

Vilniaus rajone bus įrengta dar 260 naujų antžeminių konteinerių aikštelių

Savivaldybė šiuo metu vykdo projektą ,,Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone 05.2.1-APVA-R-008-01-0009“, pagal kurį visoje Savivaldybės teritorijoje planuojama įrengti 260 antžeminių konteinerinių aikštelių. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti kietųjų dangų aikšteles, kuriose būtų galima pastatyti kilnojamus mišrių komunalinių atliekų bei antrinių žaliavų surinkimo konteinerius.

Vykdomas projektas yra išskaidytas į 5 atliekų aptarnavimo zonas pagal seniūnijas. Naujos antžeminės konteinerių aiktelės bus įrengtos visose Vilniaus rajono seniūnijose.

Šiai dienai vykdomos 1, 2, 3, 4 zonos rangos darbų pirkimo procedūros. Antžeminių konteinerių aikštelių projektavimo paslaugų Vilniaus rajono 1 zonoje pirkimas apima Avižienių, Dūkštų, Maišiagalos, Sudervės, Zujūnų seniūnijų teritorijas, 2 zonoje – Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės m., Paberžės, Riešės ir Sužionių seniūnijų teritorijas, 3 zonoje – Juodšilių, Marijampolio, Medininkų, Pagirių seniūnijų teritorijas, 4 zonoje – Kalvelių, Lavoriškių, Mickūnų, Nemėžio, Rudaminos, Rukainių ir Šatrininkų seniūnijų teritorijas. 5 zonoje – Avižienių, Bezdonių, Dūkštų, Maišiagalos, Marijampolio, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės m., Nemėžio, Paberžės, Pagirių, Rudaminos, Rukainių, Sudervės ir Šatrininkų seniūnijų teritorijas. 5 zonoje šiuo metu vykdomi projektavimo darbai.

 

Išsamią informaciją apie atliekų tvarkymą Vilniaus rajone galite rasti Vilniaus rajono savivaldybės internetinio puslapio rubrikoje „Atliekų tvarkymas“: https://www.vrsa.lt/atlieku-tvarkymas/zaliuju-atlieku-surinkimo-aikstele/416.

Dėkojame, kad sąmoningai rūpinatės aplinka, keičiate įpročius ir užtikrinate savo rajono švarą ir tvarką!

 

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną