*alt_site_homepage_image*

Susitikime su Nemenčinės seniūnijos gyventojais aptarti iš UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų valyklos Gaukštonių k. juntamos smarvės šalinimo veiksmai

decoration

Šiandien, gegužės 24 d., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, UAB „Vilniaus vandenys“ ir  Aplinkos apsaugos departamento atstovai susitiko su Nemenčinės seniūnijos Gegužinės vs., Didžiųjų Kabiškių, Baltalaukio, Karveliškių, Gaukštonių, Pučkalaukio kaimų gyventojais dėl sklindančios smarvės iš UAB „Vilniaus vandenys“ buitinių nuotekų valyklos, esančios Vilniaus r. Gaukštonių k.

Susitikime sprendžiant oro taršos ir gyventojų nuolat juntamos smarvės nuo Gaukštonių k. nuotekų valyklos sklidimo problemą dalyvavo Seimo narė Rita Tamašunienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski, Nemenčinės seniūnė Valerija Stakauskaitė, Aplinkos ministro patarėjas Raimondas Imbrasas, Aplinkos apsaugos departamento direktorius Raimondas Sakalauskas, „Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas kartu su atstovais.

Šalimais nuotekų valyklos esančių kaimų gyventojai skundžiasi nuolat juntama srutų smarve

Neapsikentę vakarais ir savaitgaliais tiek lauke, tiek namuose juntamos smarvės Nemenčinės seniūnijos Gegužinės vs., Didžiųjų Kabiškių, Baltalaukio, Karveliškių, Gaukštonių, Pučkalaukio kaimų gyventojai ne kartą kreipėsi į UAB „Vilniaus vandenys“, prašydami neatidėliotinai nagrinėti smarvės sklidimo iš nuotekų valyklos priežastį ir nors imtasi ieškoti ir spręsti oro taršos priežastį – srutų smarvė gyvenamojoje aplinkoje juntama iki šiol.

Nesulaukdami atsakingų instancijų išvadų ir aitriai iš nuotekų valyklos juntamos problemos sprendimo, kreiptasi ir į Nemenčinės vienmandatėje apygardoje išrinktą Seimo narę Ritą Tamašunienę, kuri savo ruožtu kreipėsi į UAB „Vilniaus vandenys“, Aplinkos apsaugos departamentą, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Vilniaus rajono savivaldybė taip pat atstovaus gyventojų interesams ir įsijungs į opios problemos sprendimą. 

Nemenčinės seniūnijos Gegužinės vs., Didžiųjų Kabiškių, Baltalaukio, Karveliškių, Gaukštonių, Pučkalaukio kaimai yra išsidėstę netoli Gaukštonių k. nuotekų valyklos, tačiau nei valyklos teritorija, nei gyvenamieji namai nepatenka į sanitarinę apsaugos zoną. 

Pasak gyventojų, gyvulinės kilmės srutų smarvė sklindanti iš UAB „Vilniaus vandenys“ buitinių nuotekų valyklos teritorijos juntama tuomet, kai yra mažiausia patikrinimų galimybė – savaitgaliais, vėlais vakarais bei šventinėmis dienomis. Taip pat pastebėta, kad sklindančios smarvės koncentracija dozuojama. Prieš metus srutų smarvė sklido reguliariai kas 20 min. kiekvieną dieną nuo 20 val. ir savaitgalio vakarais. Kreipiantis į Bendrovę su prašymu spręsti problemą – smirdėti srutomis buitinių nuotekų valykla pradėjo įvairiu metu, su maksimaliai dviejų savaičių tarpais.

Gyventojai sunerimę ne tik dėl dažnai besiskverbiančios srutų smarvės į namus, kurią esą priversti kvėpuoti ir mažiausi šeimų nariai, bet ir dėl oro bei galimos Neries taršos bei nuotekų valyklos pajėgumo, esant padidintai taršai ir įtarus nelegalų įsikirtimą į buitinių nuotekų valyklos tinklus, neleistinai išleidžiant gyvulinės kilmės atliekas.

Pristatyti jau atlikti darbai ir numatomi tolesni veiksmai siekiant stabdyti nuo Gaukštonių k. esančios buitinių nuotekų valyklos sklindančio gyvulinės kilmės kvapo

UAB „Vilniaus vandenys“ apgailestaudami dėl susidariusios situacijos nustatė, kad pasikartojanti smarvė sklindanti iš Gaukštonių k. esančios nuotekų valyklos susijusi su neleistina gyvulinės (biologinės) kilmės tarša, pvz. mėsos arba pieno perdirbimo,  gyvūnų auginimu užsiimančių juridinių ir fizinių asmenų išleidžiamos gyvulinės kilmės atliekų veikla.

Įtariama, kad galimai yra nelegaliai prisijungta prie UAB „Vilniaus vandenys“ nuotakyno ir tęsiama galimo nelegalaus prisijungusio subjekto paieška. Taip pat nuolat atliekami teršalų tyrimai, tikrinami galimi potencialūs teršėjai, imtasi techninių sprendimų srutų smarvės sklidimo sustabdymui.

Į Bendrovės valyklą nuotekos atiteka iš dviejų slėginių linijų – nuo Nemenčinės miesto ir Kabiškių k. pusės. Patikrinus Nemenčinės bei Kabiškių kaimo siurblines, paimtų mėginių rezultatai koncentruoto užteršimo ir smarvės siurblinėse neparodė. Gavus pakartotiną signalą dėl sklindančios smarvės paimti mėginiai iš abiejų šakų siurblinių ir pačios valyklos, siekiant identifikuoti iš kurios pusės sklinda gyventojų minimas kvapas. Siurblinėse smarvės nebuvo, pašalinis kvapas užfiksuotas tik valykloje, čia pastebėta ir taršos koncentracija. Įtariama, kad jei yra nelegalus prisijungimas, galimai jis yra spaudiminėje atšakoje nuo Kabiškių k. siurblinės iki valyklos. Vykdant reguliarų nuotekų užterštumo monitoringą nustatyta, kad padidėjusi tarša nuotekų valykloje fiksuojama tik vėlaus vakaro ar nakties metu, o gyventojų minima smarvė kartojasi, bet nėra juntama nuolat.

Š. m. balandžio mėn. uždengta ir užsandarinta nuotekų skirstymo kamera Nemenčinės valykloje, vyksta pasiruošimo darbai palapinės statybai, kuri uždengs dalį biologinių valymo įrenginių (dumblo stabilizatorius, kvapų prevencijai). Šiuo metu nuspręsta laikinai sustabdyti atvežtinių nuotekų priėmimą bei vykdyti neplaninius nuotekų užterštumo tikrinimus, ieškant galimo nelegalaus pasijungimo. UAB „Vilniaus vandenys“ ne kartą kreipėsi į aplinkos apsaugos institucijas, prašydami įvertinti esamą situaciją bei pagal kompetenciją patikrinti ūkinės veiklos vykdytojus, kaip pastarieji tvarko savo veikoje susidarančias atliekas ir nuotekas, padedant nustatyti galimai esamą nelegalų teršėją, kuris neleistinai į bendrovės eksploatuojamą nuotekų sistemą išleidžia galimai biologinės kilmės atliekas.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos specialistai pradėjo UAB „Vilniaus vandenys“ buitinių nuotekų valyklos, esančios Vilniaus rajone, Gaukštonių k., neplaninį patikrinimą. Patikrinimo metu paimti nuotekų po valymo mėginius iš buitinių nuotekų valyklos išleistuvo ir prieš įtekant į Nerį. Kol kas nėra gauta atsakymo iš Aplinkos apsaugos agentūros paimtų mėginių tyrimų protokolų, neplaninis patikrinimas taip pat nėra baigtas.

Susitikime taip pat aptartas veiksmų planas siekiant nustatyti pažeidėją, tačiau siekiant kuo greičiau ir operatyviau nustatyti aplinkos teršėją, numatyti veiksmai nepaviešinti.


Vykdant veiksmų planą – svarbus institucijų bendradarbiavimas ir gyventojų geranoriškumas

Siekiant kuo greičiau ir operatyviau išspręsti problemą, susitikimo metu nutarta glaudžiau bendradarbiauti tarp institucijų ir dėti visas pastangas nustatyti pažeidėją. Prie situacijos stebėjimo ir vertinimo prisidės gyventojų interesus atstovaujanti Seimo narė Rita Tamašunienė ir Vilniaus rajono savivaldybė.

„Mūsų susitikimo tikslas – surasti bendrą kalbą ir bendradarbiauti. Mes matome atskirų institucijų pastangas. Nepamirškime, kad tai yra Europos komisijos užfiksuotas atvejis, kad galimai yra teršiama upė ir tai taip pat pareikalaus visų institucijų didesnio bendradarbiavimo ir atsakymų. Nebebus taip, kad apie tai tik pakalbėsime, bus pateikti atsakymai. Gyventojai tikrai neturi kentėti vien dėl to, kad institucijos tarpusavyje nesusikalba. Šiandieniame susitikime sudėliojome veiksmų planą ir turi būti imamasi visų priemonių, nes tarša ir smarvė nedingo. Žmonės ilgai laukia ir svarbu, kad būtų rezultatas. Laukiame UAB „Vilniaus vandenų“ ir gyventojų geranoriškumo prisidedant prie pažeidėjo nustatymo,“ – susitikimo metu kalbėjo Seimo narė Rita Tamašunienė.

Susitikimo metu dalyvavęs Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš patikino, kad Savivaldybė taip pat įsijungs į opios problemos sprendimą. „Susirinkę į posėdį aptarėme priemonių planą – kas ir kaip bus vykdoma, bet kol kas visų priemonių plano detalių nenorime viešinti vien dėl to, kad apie konkrečias numatytas priemonės nesužinotų pažeidėjas. Tikiu, kad po mėnesio ar dviejų, pavyks išsiaiškinti smarvės sklidimo priežastį ir nustatyti pažeidėją. Vilniaus rajono savivaldybė įsijungs ir kontroliuos šios problemos sprendimą. Nors ir dirba atsakingos institucijos, gyventojų taip pat prašome bendradarbiauti – fiksuoti ir pranešti kada, kokiu periodiškumu ir iš kur sklinda smarvė“, – ragino gyventojus A. Narvoiš.

Pažymime, kad vietos bendruomenė informaciją dėl galimų pažeidimų ir teršėjo gali teikti anonimiškai, paskambinus ir pranešus Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 arba pranešimų priėmimo tarnybos telefono numeriu (8 5) 273 2995.

Raginame vietos bendruomenę prisidėti prie pažeidėjo nustatymo ir praneši apie pažeidimus. Tai padės greičiau ir operatyviau surasti pažeidėją!


Įvertinkite naujieną