*alt_site_homepage_image*

Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

decoration

Informujemy, że czasowo zostaje zawieszony bezpłatny odbiór odpadów zawierających azbest od mieszkańców rejonu wileńskiego. Ilość planowanych do odbioru odpadów azbestowych była ograniczona, jednak samorząd planuje w dalszym ciągu świadczyć tę bezpłatną usługę mieszkańcom rejonu, przeznaczając środki z budżetu samorządu. O odnowieniu usługi poinformujemy osobno.

„Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych – zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na tę usługę 170 tys. euro. Mieszkańcy bardzo chętnie i aktywnie korzystają z możliwości, jaką udostępnia im bezpłatnie Samorząd. Niestety ograniczają nas zobowiązania umowne, osiągnięto już maksymalną ilość zebranych odpadów i musimy tymczasowo wstrzymać rejestrację mieszkańców” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego dr. Danuta Narbut.

Wicemer zapewniła, że Samorząd będzie zabiegać o to, aby w przyszłości zapewnić mieszkańcom możliwość prawidłowego porządkowania odpadów niebezpiecznych, dlatego już wkrótce zostaną przeprowadzone nowe przetargi publiczne, a mieszkańcy rejonu wileńskiego ponownie będą mogli korzystać z bezpłatnej usługi usuwania odpadów azbestowych.

Już od 5 lat Samorząd Rejonu Wileńskiego w ramach kampanii proekologicznej zachęca mieszkańców rejonu nie tylko do bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów zawierających azbest, ale także motywuje ich do wymiany starych dachów łupkowych i wybierania przyjaznych dla środowiska, zrównoważonych pokryć dachowych.

O wznowieniu przyjmowania wniosków poinformujemy Państwa w osobnej wiadomości.

Stale dążymy do podnoszenia jakości naszych usług i spełniania Państwa oczekiwań, dlatego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu jakości i ciągłości odbioru odpadów azbestowych na terenie rejonu wileńskiego. Ankieta jest anonimowa, odpowiedzi będą analizowane wyłącznie w uogólniających statystykach.


Rate this article