*alt_site_homepage_image*

Zajętość młodych ludzi w okresie letnim – gwarancją przyszłego sukcesu. Zapraszamy pracodawców do włączenia się w realizowany projekt

decoration

Lato to dla młodego człowieka doskonały czas, aby nie tylko zastanowić się nad jutrzejszą i przyszłą karierą, ale także sprawdzić się na rynku pracy. Aby skutecznie to zrealizować, Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza pracodawców do rejestracji do organizowanego programu „Lato zajętości młodzieży i integracja na rynku pracy”.

O jakiej karierze marzy młody człowiek? Jaki zawód chce zdobyć? Może w głowie panuje kompletny chaos, a wszyscy wokół oferują różne możliwości? Samorząd Rejonu Wileńskiego dba o to, aby młodzi ludzie mieli możliwość sprawdzenia się na rynku pracy, zdobycia różnorodnych doświadczeń zawodowych i zrozumienia, czego chcą w przyszłości, dlatego zapraszamy pracodawców działających na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego do aktywnej rejestracji na projekt „Lato zajętości i integracji młodzieży na rynku pracy” organizowany przez Samorząd i umożliwienie młodym ludziom odnalezienia i poznania siebie.

Pracodawcy jakiego typu mogą rejestrować się do programu?

  • Małe i średnie podmioty gospodarcze, określone w ustawie o rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości Republiki Litewskiej, które działają na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  • Asocjowane struktury biznesowe działające na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  • Organizacje i instytucje założone w Republice Litewskiej, działające na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  • Mieszkańcy rejonu wileńskiego, prowadzący działalność indywidualną i prowadzący swoją działalność na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W programie nie mogą brać udziału:

  • Właściciele (i/lub bezpośredni kierownik) spółki (lub indywidualnej działalności), który chce zatrudnić młodą osobę, którą łączą z nim bliskie więzi rodzinne, tak aby nie były naruszone interesy publiczne i prywatne.
  • Młodzi ludzie, którzy są zatrudnieni przed 1 lipca bieżącego roku.

Zapraszamy do przesyłania ankiet do 15 maja e-mailem na adres Ernest.Stelmach@vrsa.lt lub wypełnić elektronicznie tutaj.


Rate this article