*alt_site_homepage_image*

Dziekan Antonius

decoration

Antonius Dziekan  (Antoni Dziekan) (1914-12-29 – 2004-02-12) – kunigas, teologijos magistras.

Gimė religingoje šeimoje Masiūnų kaime (dabar Baltarusija). Mokėsi liaudies mokykloje Dieveniškėse. 1926–1930 m. mokėsi vargonininkų mokykloje Vilniuje. Vargoninkavo bažnyčiose, vedė chorą. 1938 m. įstojo į Vilniaus dvasinę kunigų seminariją, kurią baigė 1945 m. Tuo pat metu studijavo teologiją Vilniaus universitete. 1945 m. kovo 17 d. arkivyskupo Romualdo Jalbžykovskio buvo įšventintas kunigu Vilniaus arkikatedroje.

Sovietmečiu kunigas buvo persekiojamas, dažnai kilnojamas iš vienos parapijos į kitą. Dirbo vikaru Švenčionėliuose (Švenčionių r.), administratoriumi Pūškose ir Gaidėje (Ignalinos r.), Jašiūnuose ir Rūdninkuose (Šalčininkų r.), Senuosiuose Trakuose, buvo klebonu Lavoriškėse (Vilniaus r.). Nuo 1962 m. buvo Sužionių parapijos (Vilniaus r.) administratoriumi. Nuo 1999 m. gegužės 27 d. buvo Sužionių parapijos garbės klebonas emeritas.

Be tiesioginių dvasininko pareigų atlikimo A. Dziekan įdėjo daug pastangų atnaujinant Sužionių bažnyčią ir kleboniją, atstatant varpinę. Kunigo, didelio muzikos mylėtojo, iniciatyva buvo įsteigtas šios bažnyčios choras.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2002 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T3-34 ilgamečiam Sužionių parapijos administratoriui, kunigui Antoniui Dziekanui suteikė Vilniaus rajono garbės piliečio vardą. Apdovanojimo ceremonija vyko 2002 m. birželio 13 d., švenčiant kunigo vardo dieną.

Kunigas A. Dziekan mirė 2004 m. vasario 12 d. Sužionyse. Palaidotas Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčios šventoriuje.

Pažymėti klaidą
Loading