*alt_site_homepage_image*

Obrembski Juzef

decoration

Juzef Obrembski (Józef Obrembski) (1906-03-19 – 2011-06-07) – kunigas, monsinjoras. Vilniaus krašte vadinamas Vilnijos patriarchu.

1926 m. baigęs Mazovijos Ostruvo gimnaziją, persikėlė gyventi į Vilnių, kur įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Po metų (1927 m.) perėjo studijuoti į Vilniaus Stepono Batoro universiteto Teologijos fakultetą, kurį 1932 m. baigė. Tais pačiais metais birželio mėnesį buvo įšventintas į kunigus ir paskirtas dirbti į Turgelius (Šalčininkų r.). 1950 m. kun. J. Obrembski buvo paskirtas dirbti į Maišiagalos Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapiją (Vilniaus r.), kur tapo vicedekanu, o nuo 1981 m. – monsinjoru.

Mons. J. Obrembskio gyvenimas turtingas ne tik metų skaičiumi, bet ir gausiais sielovados vaisiais. Jo kunigiško gyvenimo ir tarnystės vertę liudija neblėstanti tikinčiųjų meilė bei konfratrų pagarba, lydėjusi prelatą iki paskutinės dienos. Uoliai apaštalaudamas, ugningai pamokslaudamas, rūpindamasis visais į vargą patekusiais, jis skleidė Kristaus Evangeliją įvairių prieštaravimų draskomame pasaulyje. Asmeniškai patyręs visus didžiuosius XX a. politinio ir visuomeninio gyvenimo sukrėtimus, mons. J. Obrembski liko ištikimas Viešpaties pašaukimui.

Jo gyvenimas ir tarnystė didžiosiomis raidėmis įrašyta į Vilniaus krašto, kurį jis taip nuoširdžiai ir karštai mylėjo, istoriją. 2002 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T3-34 už nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus rajonui Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė kunigui prelatui Vilniaus rajono garbės piliečio vardą

Už aktyvų ganytojo darbą Juzef Obrembski buvo apdovanotas Lenkijos prezidento ordinu „Polonia Restituta“ (1994 m.), Auksiniu kryžiumi, „Už nuopelnus Lenkijai“ (1992 m.). Jam – seniausiam Lietuvos lenkui – 2008 m. buvo įteikta pirmoji Lenko korta.

2007 m. Juzefo Obrembskio vardu pavadinta Vilniaus r. Maišiagalos vidurinė mokykla, dabar gimnazija, lenkų ugdomąja kalba.

Mirė 2011 m. birželio 7 d. Maišiagaloje, eidamas 105 metus. Palaidotas Maišiagalos bažnyčios šventoriuje.

Pažymėti klaidą
Loading