I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.04.18
DEKLARUOJANTIS ASMUO
MARIJA REKST
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA (188708224)
 
PAREIGOS
MERAS AR JO PAVADUOTOJAS (104)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
VLADISLAV REKST
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
Nenurodyta
 
PAREIGOS
ASMUO NEDIRBA (905)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 2 ID001F 1 ID001I 2 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 104
Pareigos Meras ar jo pavaduotojas
Ryšio pradžios data 2004.11.10
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 188708224
Juridinio asmens pavadinimas VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 1999.08.08
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 186485331
Juridinio asmens pavadinimas VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGOS VILNIAUS R.SKYRIUS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2013.09.10
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 53580
Kitos sandorio salies pavadinimas NORDEA BANK FINLAND PLC, LIETUVOS SKYRIUS
Sandorio objekto aprašymas BUSTO KREDITAVIMO SUTARTIS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 18
Kategorija Teikiama dovana
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2015.10.06
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 10000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas BUTO DOVANOJIMAS
I D 0 0 1 F
RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Ryšiais susieto asmens pilietybė Lietuvos Respublikos
Vardas ir pavardė LIUCINA KOTLOVSKA
Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas DUKTERĖČIA, DIRBA VILNIAUS RAJONO SAV. ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖ, GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS, PRIIMANT SPRENDIMUS TARYBOJE
I D 0 0 1 I
INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Deklaruojantysis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 003
Pavadinimas Žemės ūkio veikla
Individualios veiklos pradžia 2008.02.11
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)
 
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Sutuoktinis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 003
Pavadinimas Žemės ūkio veikla
Individualios veiklos pradžia 2012.06.21
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)