I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.04.09
DEKLARUOJANTIS ASMUO
ROBERT KOMAROVSKI
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA (188708224)
 
PAREIGOS
MERAS AR JO PAVADUOTOJAS (104)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
ANDŽELIKA KOMAROVSKA
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (188708224)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (351)
PRIEDAI:
ID001J 9 ID001S 4 ID001F 2 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 700
Pareigos Akcininkas
Ryšio pradžios data 2016.11.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 120545849
Juridinio asmens pavadinimas UAB VILNIAUS VANDENYS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas SAVIVALDYBĖS ATSTOVAS VISUOTINIUOSE AKCININKŲ SUSURINKIMUOSE
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2016.11.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300056571
Juridinio asmens pavadinimas VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VALDYBOS NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 701
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys
Ryšio pradžios data 2016.11.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 181705485
Juridinio asmens pavadinimas UAB "VAATC"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 701
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys
Ryšio pradžios data 2016.11.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 186118673
Juridinio asmens pavadinimas UAB "NEMENČINĖS KOMUNALININKAS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VALDYBOS NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2016.09.15
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 304399425
Juridinio asmens pavadinimas LABDAROS IR PARAMOS FONDAS "ŠVENČIONĖLIŲ LENKŲ NAMAI"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VALDYBOS NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2014.10.15
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.03.30
Juridinio asmens kodas 302040530
Juridinio asmens pavadinimas ŽRVVG VILKAUDA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VALDYBOS NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 550
Pareigos Dalininkas (narys)
Ryšio pradžios data 2016.11.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 124111348
Juridinio asmens pavadinimas LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 701
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys
Ryšio pradžios data 2016.11.04
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 186063262
Juridinio asmens pavadinimas UAB "NEMĖŽIO KOMUNALININKAS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VALDYBOS NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2009.11.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 302447437
Juridinio asmens pavadinimas VISALAUKĖS KAIMO ASOCIACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas PIRMININKO PAVADUOTOJAS
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2015.11.30
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2016.10.10
Sandorio suma Eur 32000
Kitos sandorio salies pavadinimas DNB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas KREDITAS
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 13
Kategorija Išsimokėtinas pirkimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.12.01
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 13000
Kitos sandorio salies pavadinimas UAB LUMINOR LIZINGAS
Sandorio objekto aprašymas AUTOMOBILIO IŠSIMOKĖTINAS PIRKIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Sandoris
Kodas 13
Kategorija Išsimokėtinas pirkimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.10.07
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 32000
Kitos sandorio salies pavadinimas DNB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas AUTOMOBILIO IŠSIMOKĖTINAS PIRKIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2013.06.20
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2015.12.01
Sandorio suma Eur 4350
Kitos sandorio salies pavadinimas DNB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas VARTOJAMASIS KREDITAS
I D 0 0 1 F
RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Ryšiais susieto asmens pilietybė Lietuvos Respublikos
Vardas ir pavardė ARTUR KOMAROVSKI
Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas BROLIS, VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NEMENČINĖS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJAS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Ryšiais susieto asmens pilietybė Lietuvos Respublikos
Vardas ir pavardė GERMAN KOMAROVSKIJ
Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas BROLIS, NEMENČINĖS DAUGIAFUNKCINIO KULTUROS CENTRO DIREKTORIUS