I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2017.02.22
DEKLARUOJANTIS ASMUO
TERESA DEMEŠKO
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA (188708224)
 
PAREIGOS
MERAS AR JO PAVADUOTOJAS (104)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
IVAN DEMEŠKO
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
UAB ''NEMĖŽIO KOMUNALININKAS'' (186063262)
 
PAREIGOS
JURIDINIO ASMENS STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (802)
PRIEDAI:
ID001J 1 ID001S 0 ID001F 0 ID001I 1 ID001A 1 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 550
Pareigos Dalininkas (narys)
Ryšio pradžios data 2005.11.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 186485331
Juridinio asmens pavadinimas VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGOS VILNIAUS R.SKYRIUS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 I
INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 003
Pavadinimas Žemės ūkio veikla
Individualios veiklos pradžia 2011.01.01
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)
SAVARANKIŠKA ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA
I D 0 0 1 A
KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARĖ, ĮM. K. 188783796, LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGOS VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS TARYBOS NARĖ, ĮM. K. 190771032, VŠ. Į. VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARĖ, ĮM. K. 124246958