I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.09.27
DEKLARUOJANTIS ASMUO
BEATA MALIUŠICKAJA
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (188708224)
 
PAREIGOS
POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, ĮSTAIGOS VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (355)
 
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris nenurodytas.
PRIEDAI:
ID001J 1 ID001S 1 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 451
Pareigos Valdybos narys
Ryšio pradžios data 2018.01.15
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 302409486
Juridinio asmens pavadinimas SĮ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.09.07
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.09.07
Sandorio suma Eur 3000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas AUTOMOBILIO PIRKIMAS