I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2018.01.16
DEKLARUOJANTIS ASMUO
ALBERT NARVOIŠ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (188708224)
 
PAREIGOS
POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (354)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
KATAŽINA NARVOIŠ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (188708224)
 
PAREIGOS
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS (350)
PRIEDAI:
ID001J 5 ID001S 2 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 701
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys
Ryšio pradžios data 2015.05.28
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 186063262
Juridinio asmens pavadinimas UAB "NEMĖŽIO KOMUNALININKAS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 701
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys
Ryšio pradžios data 2015.06.16
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2015.10.22
Juridinio asmens kodas 120545849
Juridinio asmens pavadinimas UAB "VILNIAUS VANDENYS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 701
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys
Ryšio pradžios data 2015.05.28
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 181705485
Juridinio asmens pavadinimas UAB "VAATC"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 701
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys
Ryšio pradžios data 2015.05.28
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 186442084
Juridinio asmens pavadinimas UAB "NEMENČINĖS KOMUNALININKAS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 550
Pareigos Dalininkas (narys)
Ryšio pradžios data 2012.06.12
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 190771032
Juridinio asmens pavadinimas VŠĮ LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas NARYS
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2016.12.08
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 21000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas SKLYPŲ PARDAVIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.08.03
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 76000
Kitos sandorio salies pavadinimas AB NORDEA
Sandorio objekto aprašymas BŪSTO PASKOLA