I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2014.10.09
DEKLARUOJANTIS ASMUO
LIUCINA KOTLOVSKA
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (188708224)
 
PAREIGOS
POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, ĮSTAIGOS VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (355)
 
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris nenurodytas.
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 6 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 1 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 451
Pareigos Valdybos narys
Ryšio pradžios data 2013.12.30
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 302409486
Juridinio asmens pavadinimas SĮ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas SĮ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKO - VALDYBOS PIRMININKAS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 701
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys
Ryšio pradžios data 2013.03.13
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300056571
Juridinio asmens pavadinimas VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS - VALDYBOS NARĖ
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2008.10.23
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2023.10.23
Sandorio suma Lt 184000
Kitos sandorio salies pavadinimas DNB NORD BANKAS
Sandorio objekto aprašymas PASKOLOS GAVIMAS BUTO SU RŪSIU (LAISVĖS PR. 91-119) PIRKIMUI
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis (yra ypatingų duomenų, taip pat kitų duomenų, kuriuos skelbti draudžia įstatymai)
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2008.11.11
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Lt 232000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas Neviešinama
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis (yra ypatingų duomenų, taip pat kitų duomenų, kuriuos skelbti draudžia įstatymai)
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2014.08.25
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Lt 180000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas Neviešinama
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 36
Kategorija Kiti sandoriai
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2014.08.25
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Lt 123510
Kitos sandorio salies pavadinimas AB DNB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas ĮSISKOLINIMO AB DNB BANKUI GRĄŽINIMAS PAGAL KREDITAVIMO SUTARTĮ
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2014.09.16
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Lt 168000
Kitos sandorio salies pavadinimas AB DNB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas PASKOLOS GAVIMAS BUTO SU RŪSIU (LAISVĖS PR. 91-73) PIRKIMUI
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis (yra ypatingų duomenų, taip pat kitų duomenų, kuriuos skelbti draudžia įstatymai)
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2014.09.23
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Lt 240000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas Neviešinama
I D 0 0 1 A
KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS - MARIJA REKST - MOTINOS SESUO