kaires_puses_index
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Civilinės metrikacijos naujienos
Asmenų, susituoksiančių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, sąrašas


GIMIMO ĮRAŠAI

 


Mėnuo

  Gimimo įrašai

            Gimė

                        Tėvų amžius

Duomenų apie tėvus įrašo pagrindas

 


Dvynukai

Iš viso

Iš jų įtraukta į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotų gimimų

Berniukas

Mergaitė

Jauniausia motina

Vyriausia motina

Jauniausias tėvas

Vyriausias tėvas

Santuokoje

Tėvystės pripažinimas

Vieniša motina

Sausis

76

         6

      39

     37

       20

      43

        20

48

67

 4

5

-

Vasaris

 54

3

25

29

 20

 43

 20

48

46

 6

2

-

Kovas

 82

         8

      43

     39

       19

      44

        21

      47

       70

          9

     3

       1

Balandis

 87

       10

      47

     40

       19

      44

        19

      48

       70

         12

     5

       -

Gegužė

 76

6

37

39

       16

      43

        18

      47

       60

         14

     2

 1

Birželis

 63

         9

      26

     37

       16

      44

        19

      46

       50

         11

     2

       1

Liepa

103

       14

      50

     53

       19

      45

        25

      52

       95

          7

     1

       3

Rugpjūtis

 91

       14

      45

     46

       17

      41

        21

      46

       76

         11

     4

       1

Rugsėjis

56

         5

      33

     23

       19

      41

        18

      48

       51

          2

     3

 1

Spalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkritis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SANTUOKOS SUDARYMO ĮRAŠAI

 

Santuokos sudarymo įrašai

Jaunavedžių amžius


Mėnuo

 

Iš viso

Įtrauktą į apskaitą

Santuokos įregistruotos jaunavedžių pasirinktoje vietoje

Jauniausia nuotaka

Vyriausia nuotaka

Jauniausias jaunikis

Vyriausias jaunikis

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų

Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų

Sausis

10

                 2

3

 -

20

59

19

60

Vasaris

12

                 1

1

 -

19

63

24

70

Kovas

    9

                 -

                  3

                   -

       19

      72

       22

       64

Balandis

   25

                 6

                  2

                   -

       20

      70

       23

       70

Gegužė

27

                 5

                  4

                   7

17

      63

       25

       71

Birželis

   47

                12

                  6

                  11

       19

      61

       21

       61

Liepa

   62

                14

                 11

                  10

       16

      61

       18

       64

Rugpjūtis

   68

                26

                  4

                   8

       21

      69

       22

       78

Rugsėjis

   46

                19

                  7

                   8

       19

      72

       20

       72

Spalis

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkritis

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodis

 

 

 

 

 

 

 

 


MIRTIES ĮRAŠAI

 

Mėnuo

Mirties įrašai

Mirė

Mirusių asmenų amžius

Iš viso

Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaita

Užsienio piliečiai, mirę Lietuvoje

Vyras

Moteris

Jauniausia moteris

Vyriausia moteris

Jauniausias vyras

Vyriausias vyras

Sausis

71

1

-

27

44

47

95

 37

92

Vasaris

55

-

-

22

33

47

97

55

96

Kovas

      79

                 1

             1

         42

        37

        28

      97

        33

       91

Balandis

     118

                 2

             1

         64

        54

        47

      94

        35

       97

Gegužė

      96

                 -

             -

         49

        47

        49

      96

        28

       94

Birželis

      76

                 2

             -

         41

        35

        48

     103

        38

       90

Liepa

      87

                 2

             1

         40

        47

        34

      98

        19

       94

Rugpjūtis

     102

                 1

             3

         52

        50

        33

     101

        38

       92

Rugsėjis

 51

                 1

             -

         25

        26

        51

      99

 28

       95

Spalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkritis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SANTUOKOS NUTRAUKIMO ĮRAŠAI


Mėnuo

Santuokos nutraukimo įrašai

Bendro gyvenimo trukmė santuokoje

Iš viso

Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita

1–5 m.

6–10 m.

11–15 m.

16–20 m.

21–25 m.

26–30 m.

31 – ir daugiau m.

Sausis

18

-

 6

4

2

3

3

-

-

Vasaris

12

-

1

1

1

1

4

2

Kovas

       11

                  -

        4

       2

        2

        -

       1

        2

                -

Balandis

       21

                  1

        6

       2

        3

        3

       4

        2

                1

Gegužė

       20

                  -

        6

       3

        3

        2

       2

        2

                2

Birželis

        9

                  -

        6

       3

        -

        -

       -

        -

                 -

Liepa

       22

                  6

        8

       6

        2

        3

       3

        -

                 -

Rugpjūtis

        9

                  1

        3

       3

        2

        -

       -

        -

                 1

Rugsėjis

 10

                  -

        5

       2

        1

        -

       -

        1

 1

Spalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkritis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Vilniaus rajono savivaldybė apdovanos kiekvieną naujagimį gimusį Lietuvos atkūrimo šimtmečio metais

2018 m. visoje šalyje yra minimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis. Tai labai svarbus laikotarpis visiems šalies gyventojams bei visoms šalies institucijoms ir organizacijoms, kurios norėtų prisidėti šį įvykį įamžinant. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius, apdovanos kiekvieną naujagimį, gimusį Lietuvos atkūrimo šimtmečio metais.

Tėveliai, kurie 2018 metais, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, naujagimio gimimą ateis registruoti į Vilniaus rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, bus maloniai nustebinti, kadangi jų naujagimis bus apdovanotas atminimo dovanėle bei sveikinimo atviruku.

Pirmasis šiais metais Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinio metrikacijos skyriaus apdovanotas vaikas buvo mergaitė, kurios vardas yra Uršula. 2018 metais užregistruota 10 naujagimių, kurie kartu su savo tėveliais buvo apdovanoti Nepriklausomos Lietuvos šimtmečio progai paminėti skirtomis atminimo dovanomis.

Visi naujagimiai gauna autorinio darbo, specialiai šiai progai Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro užimtumo specialistės Tatjanos Kerul paruoštus ir Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst pasirašytus sveikinimo atvirukus, kurie net praėjus ilgam laikui, vaikams bei jų tėveliams primins kokiu svarbiu ir ypatingu Lietuvai laikotarpiu jie gimę.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius paslaugas teikia visiems Lietuvos gyventojams, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos.

 


 

Patvirtintas naujas santuokų registravimo tvarkos aprašas Vilniaus rajone

Būsimus jaunavedžius, planuojančius santuokos registravimo ceremoniją ne Civilinės metrikacijos skyriuje, skubame supažindinti su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 20 d. naujai patvirtintu Santuokos registravimo norinčiųjų susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašu.

Vilniaus rajone vis populiaresnė tampa galimybė santuokos ceremoniją organizuoti ne Civilinės metrikacijos įstaigos patalpose, o jaunavedžių pasirinktose vietose.

Santuokos registravimas kitoje vietoje turi atitikti tam tikras sąlygas. Jaunavedžių pasirinkta vieta neturi prieštarauti viešajai tvarkai ir moralės normoms, nekelti pavojaus gyvybei ar sveikatai. Būtina gauti savininko, kurio teritorijoje bus registruojama santuoka, raštu patvirtintą leidimą. Taip pat jaunavedžių pasirinkta santuokos vieta privalo būti Vilniaus rajono teritorijoje.

Būtina žinoti, kad norinčiųjų susituokti asmenų pasirinkta santuokos registravimo vieta nuo rugsėjo 16 dienos iki gegužės 15 dienos turi būti uždara patalpa, tuo tarpu nuo gegužės 16 dienos iki rugsėjo 15 dienos norinčiųjų susituokti asmenų pasirinkta santuokos registravimo vieta gali būti tiek uždara patalpa, tiek atvira teritorija, atitinkanti reprezentacinės vietos reikalavimus.

Norint santuoką įregistruoti jaunavedžių pasirinktoje vietoje būtina pateikiant prašymą dėl santuokos įregistravimo kartu pateikti prašymą dėl santuokos registracijos pasirinktoje vietoje su informacija apie vietą, kur pageidaujama organizuoti ceremoniją.

Santuokos registravimo norinčiųjų susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašas

Daugiau apie prašymo sudaryti santuoką priėmimo ir santuokos registravimo paslaugą galite rasti čia.

 


 


 IŠKILMINGOS VARDYNOS


2017 metų rugsėjo 29 dieną Vilniaus rajono civilinės metrikacijos skyriuje buvo organizuotos iškilmingos vardynos. Iškilmingai įregistruota Šatrininkų seniūnijoje, Grigaičių kaime gyvenančių Mareko ir Olgos Ulevičių šeimoje gimusi dukra, kuriai tėvų valia suteiktas Aminos vardas, kuris ją lydės visą gyvenimą. Iškilmingose vardynose dalyvavo tėvai, vardatėviai, giminės su vaikais bei draugai.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja E. Časienė sveikindama tėvus vardo naujagimiui suteikimo proga linkėjo jiems stiprybės, santarvės, meilės, abipusio supratimo gyvenime, darnos auginant dukrą, nes tik darnioje šeimoje Aminos vaikystė bus laiminga ir saugi. Linkėdama tėvams išauginti Aminą gera ir dora Lietuvos piliete, ištikima savo kraštui, kilnios širdies ir taurių jausmų žmogumi, mylinčia ir branginančia Lietuvą.

Vardatėviams palinkėjo būti tėvų pagalbininkais, prisiimant dalį atsakomybės auginant bei auklėjant Aminą, kad jos vaikystė būtų graži ir laiminga.

Šios dienos iškilmingo vardo suteikimo akimirka buvo įrašyta Civilinės metrikacijos skyriaus atminimų knygoje.

 


Grįžti
Shadow up