kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo užmokestį.


Informacija apie Vilniaus rajono savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų
dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokestį

 

Pareigybės pavadinimas

2017 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2018 metų IV–ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Politikai

Meras

3112

3197

Mero pavaduotojas

2190

2279

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

1217

1354

Mero patarėjas

1442

1654

Administracijos direktorius

2090

2318

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1836

2018

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

1498

1591

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1288

1298

Poskyrio vedėjas

1217

1260

Vyriausiasis specialistas

973

1013

Vyresnysis specialistas

873

917

Seniūnas

1443

1395

Seniūno pavaduotojas

1014

1146

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

753

952

Vyriausiasis specialistas (seniūnijose)

722

976

Vyresnysis specialistas

707

937

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

734

943

Inspektorius (vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

661

836

Specialistas

620

831

Specialistas (seniūnijose)

697

836

2018-10-09


Savivaldybės įmonė Nemenčinės vaistinė”

Pareigų pavadinimas

2017 m. vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis
        EUR    

2018 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už II ketvirtį
                   EUR

Direktorius

904

925

Buhalteris

587

661

Vaistininkas

387

404

MPP pardavėjas

442

0

Sanitarė-fasuotoja

219

240

Pagalbinė darbuotoja

320

166

2018-08-17

 

UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 2018 m. IV ketvirtį čia


2019-01-03 

UAB „Nemėžio komunalininkas“
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2014 metų
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
LT (Eur)

2015 metų III-ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur)

ADMINISTRACIJA

 

 

Direktorius

5528 (1601)

1864

Direktoriaus pavaduotojas

4756 (1377)

1670

Vyr. finansininkas

4524 (1315) 1515

Vyr. finansininko pavaduotojas

2958 (857)

967

Sekretorius-referentas-kadrų inspektorius

2770 (802)

927

Vandens ūkio inžinierius

2124 (615)

637

Inžinierius-energetikas

3000 (869)

929

Šilumos ūkio inžinierius

1372 (397)

453

Elektros ūkio inžinierius

1564 (453)

800

Inžinierius-mechanikas

3000 (869)

931

Administravimo vadybininkas

2054 (595)

606

Buhalteris

2082 (603)

731

Ekonomistas

2550 (739)

950

Padalinio vadovas-meistras

2354 (682)

779

Skolų išieškojimo vadybininkas

2012 (583)

725

Atliekų tvarkymo vadybininkas

2066 (598)

726

DARBININKAI

 

 

Santechnikas

1332 (386)

417

Šaltkalvis-šilumininkas-santechnikas

1279 (370)

397

Katilinės prižiūrėtojas

1076 (312)

346

Elektrikas

1128 (327)

349

Šaltkalvis

1903 (551)

581

Sargas

1107 (321)

390

Šaltkalvis-vairuotojas

2057 (596)

617

Vairuotojo padėjėjas

1552 (449)

464

Šaltkalvis-traktorininkas

1737 (503)

516

Suvirintojas

1679 (486)

480

Pirties darbininkas

903 (262)

277

Gerovės darbininkas

930 (269)

296

Valymo įrenginių budintis operatorius

1260 (365)

400

Turgavietės prižiūrėtojas

1409 (408)

430

Valytojas

1000 (290)

325

Tekintojas

1386 (401)

422

Vairuotojas-santechnikas

994 (288)

314

Santechnikas-traktorininkas

1213 (351)

374

Santechnikas-šaltkalvis-traktorininkas

1613 (467)

341

Šaltkalvis-santechnikas-vairuotojas

1332 (386)

411

2015-11-05


SĮ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKO
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių šias pareigas, skaičius

2015 metai
(Eur)

2016 metų
I ketvirtis (Eur)

2016 metų
II ketvirtis (Eur)

Direktorius

1

1406

 1464  1584

Vyr. finansininkas

1

1052

 1151  1214

Vyr. mechanikas

1

762

 795  838

Mechanikas

1

861

 829  825

Dispečeris-mechanikas

1

790

 785  904

Apskaitininkas

1

632

 637  744

Šaltkalvis

6

697

 697  745

Dispečeris

2

516

 567  576

Vairuotojas-konduktorius

47

676

 698  755

Dispečeris Rukainių kr.

1

643

 784  896

2016-08-31


Švietimo įstaigų direktorių
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Už 2018 m.
IV ketvirtį, Eur      

 2018 m.     

Gimnazijos direktorius 1732  1504
Pagrindinės mokyklos direktorius 1265  1182
Pradinės mokyklos direktorius 1248  1162
Mokyklos-darželio direktorius 1391  1155
Darželio ir lopšelio-darželio direktorius 1237  1074
Neformaliojo švietimo įstaigos direktorius 1454  1217

2018-10-12


UAB „Vilniaus rajono profilaktinė dezinfekcijos stotis“
darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2017 metai
(Eur)
2018 metų
III ketvirtis
(Eur)
Direktorė 422,00 450,00
Dezinfekuotojas 390,00 400,00
Vairuotojas 390,00 400,00
Buhalteris 360,00 400,00
Dezinfektologas 97,00 103,00

2018-10-17


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių šias
pareigas, skaičius

2015 m. vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis
(Eur)

2016 metų III-ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur)

Direktorius

1 807,03 1215,00

Direktoriaus pavaduotojas

1

625,25

870,00

Vedėjas

4

596,73

714,00

Vyr. metodininkas-vadybininkas

1 589,30 706,00

Vyr. bibliotekininkas

2

482,80

621,00

Vyr. bibliotekininkas

3

426,00

604,00

Vyr. bibliotekininkas

1

482,80

554,00

Vyr. bibliotekininkas

2

497,00

579,00

Vyr. bibliotekininkas

4

379,85

426,00

Vyr. bibliotekininkas

7

397,60

408,00

Vyr. bibliotekininkas

6

426,00

547,00

Vyr. bibliotekininkas

2

426,00

479,00

Vyr. bibliotekininkas

11

482,80

497,00

Vyr. bibliotekininkas

8

422,45

515,00

Vyr. bibliotekininkas

1

497,00

554,00

Automatizuotos sistemos specialistas

5

482,80

621,00

Interneto skaityklos specialistas

7

497,00

614,00

Interneto skaityklos specialistas

4

426,00

458,00

Interneto skaityklos specialistas

0,5

205,90

249,00

Fondo saugotojas

0,5

162,52

190,00

Vyr. bibliografas

1

482,80

604,00

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

507,65

782,00

Valytojas

1

337,50

380,00

Techninis darbuotojas

4,25

337,50

380,00

CBS turto prižiūrėtojas 

1

300,00

426,00

Elektrikas inžinierius

0,5

168,75

190,00

 2016-10-19


RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių šias
pareigas, skaičius

2014 m. vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis
(Eur)

2015 metų III-ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur)

Direktorius

1 1011,75 1011,75

Renginių organizatorius

1 461,50 497,00

Kultūrinių projektų vadovas

1 461,50 497,00

Kultūrinių projektų koordinatorius

0,5 230,75 257,38

Kultūrinių renginių vadovas

0,5 181,05 248,50

Kultūrinių renginių vadovas

0,5 - 204,13

Renginių organizatorius

1 426,00 426,00

Meno vadovas

0,5 213,00 248,50

Meno vadovas

4 362,10 408,25

Meno vadovas

3,5 426,00 426,00

Meno vadovas

2,75 461,50 461,50

Meno vadovas

1 443,75 443,75

Meno vadovas

0,5 230,75 257,38

Dailės būrelio vadovas

1,25 426,00 426,00

Dailininkas

0,5 181,05 230,75

Garso operatorius

0,5 213,00 213,00

Reklamos vadybininkas-garso operatorius

0,5 213,00 230,75

Choreografas

2 426,00 461,50

Choreografas

0,75 287,55 319,50

Akompaniatorius

0.5 181,05 204,13

Chorvedys

0,5 186,38 204,13

Kapelos vadovas

1,5 362,10 426,00

Kapelos vadovas

0,5 181,05 204,13

Kapelos vadovas

0,5 181,05 181,05

Dramos būrelio vadovas

1 362,10 426,00

Dramos būrelio vadovas

1,5 362,10 426,00

Administratorius

5,5 362,10 426,00

Administratorius

1,5 362,10 408,25

Administratorius

1 454,40 497,00

Administratorius

2 447,30 461,50

Folkloristas

1 362,10 408,25
Režisierius 0,5 181,05 230,75
Režisierius 1,5 372,75 408,25
Režisierius 0,5 - 248,50
Režisierius 0,5 - 213,00
Šokių būrelio vadovas 0,5 213,00 248,50
Personalo specialistas-raštvedys 1 390,50 390,50
Metodininkas 2 300,00 355,00
Ūkvedys 0,5 150,00 162,50
Ūkvedys 1 390,50 390,50
Techninis darbuotojas 5 300,00 325,00
Kūrikas 2 300,00 325,00
Atsakingas už katilinės priežiūrą 0,5 - 162,50
Atsakingas už dujinės katilinės priežiūrą 0,25 97,62 97,62
Sargas 2 300,00 325,00
Valytojas 6 300,00 325,00

2015-11-06


NEMENČINĖS DAUGIAFUNKCINIS KULTŪROS CENTRO
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTAS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių šias
pareigas, skaičius

2015 m. vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis
(Eur)

2016 metų III-ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur)

Direktorius

1 1011,75 1118,25

Ūkvedys

1 553,80 550,96

Ūkvedys

0,5 168,75 218,33

Referentas-raštvedys

1 337,25 586,82

Akompaniatorius

0,5 192,59 192,59

Renginių vedėjas

0,5 193,07 213,00

Meno vadovas

2 486,35 497,00

Meno vadovas

0,5 409,40 413,00

Meno vadovas

0,5 385,18 461,50

Meno vadovas

2,5 385,15 532,50

Meno vadovas

5 385,18 479,25

Garso ir šviesos inžinierius

1 362,10 383,40

Inžinierius-elektrikas

0,5 362,10 380,00

Sporto metodininkas

0,5 168,75 208,92

Dailės studijos vadovas

0,5 192,59 248,50

Akompaniatorius

0,5 192,59 239,63

Kultūrinės veiklos metodininkas

1 385,18 532,50

Kultūrinės veiklos vadybininkas

0,5 196,44 213,00

Kultūrinių renginių organizatorė

0,5 204,13 239,63

Kultūrinių renginių organizatorė

0,5 204,13 266,25

Kultūrinių renginių kuratorius

0,5 175,00 195,25

Choreografas

1 362,10 497,00

Choreografas

1 397,60 479,25

Choreografas

1 397,60 479,25

Administratorius

6 362,10 479,25

Administratorius

2 484,58 507,65

Administratorius

1 390,50 541,38

Administratorius

2 426,00 514,75

Dizaineris

1 390,50 479,25

Scenografas

0,5 197,92 213,00

Metodininkas

1,5 337,50 404,70

Metodininkas

0,5 168,75 175,00

Keramikos studijos vadovas

0,5 181,05 213,00

Fotografas

0,5 204,13 213,00

Kasininkė budėtoja

1 337,50 380.00

Vairuotojas

0,5 168,75 180,00

Siuvėja

0,5 175,00 380,00

Kiemsargis

2 337,50 380,00

Valytojas

9 337,50 380,00

Einamu darbų darbininkas

1,5 319,10 380,00

Sargas

3 443,18 477,28

Kūrikas

2 319,10 380,00

2016-10-19


VILNIAUS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS


Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių šias
pareigas, skaičius

2014 metai
(Lt)

2015 metų III ketvirtis
(Eur)

Direktorius

1

3075

883

Psichologas

2

2068

858

Logopedas

1,25

2393

518

Spec. pedagogas

1,25

2688

803

Soc. pedagogas

1

2384

732

Buhalteris

0,5

834

234

Informatikas-inžinierius

0,25

341

93

Valytojas

0,25

493

150

2015-11-10


VLADISLAVO SIROKOMLĖS MUZIEJAUS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS


Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių šias
pareigas, skaičius

2015 metai
(Eur)

2016 metų I
ketvirtis
(Eur)

Direktorius

1

699,35

699,35

Finansininkas-administratorius

1

461,50

479,25

Turizmo specialistas

1,5 390,50 404,70

Muziejininkas

1

415,35

415,35

Metodininkas

1,5

415,35

415,35

Valytojas

0,5

162,50

175,00

Techninis darbuotojas

1

325,00

350,00

2016-05-31

 

VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIO MUZIEJAUS
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2015 m.
darbuotojų,
einančių šias
pareigas, skaičius

2015 metai
(Eur)

2016 m. I kv.
darbuotojų,
einančių šias
pareigas, skaičius

2016 metų I
ketvirtis
(Eur)

Direktorius

1

887,50

1

979,09

Direktoriaus pavaduotojas,
Sužionių filialo vedėjas

1

674,50

1

674,50

Finansininkas administratorius

1 426,00  

461,50

Eksponatų ir fondų saugotojas

2

418,9 2

418,90

Amatininkas

2

372,75

2

372,75

Techninis darbuotojas

5,5

325,00

4,5

350,00

Ūkvedys

0,5

162,5

1,5

350,00

Muziejininkas

2

436,65

2

480,32

Vyr. muziejininkas

-

0

0,5

407,37

Kompiuterių priežiūros inžinierius

1

454,4

1

454,28

 Filialo vedėjas

4

543,15

3,5

597,47

Kultūrinės veiklos organizatorius

2

418,90

2

418,90

2016-05-24


VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRAS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2014 metųvidutinis mėnesinis
bruto darbo
užmokestis
(Lt)

2015 metų III–ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur)

Direktorius

2406

703

Vyr. buhalteris

1903

600

Socialinis pedagogas

2067

415

Socialinis darbuotojas 

1579

415

Užimtumo specialistas

1368

412

Psichologas

1391

-

Ūkvedys

1373

528

Dietologas

607

175

Socialinio darbuotojo padėjėjas

1396

404

Ūkio meistras

505

163

Kurikas

1009

-

Kiemsargis

1009

325

Virėjas

1013

329

2013-04-19


Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro
darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius                 

2015 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2016 metų I–ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

1

666

1021

Direktoriaus pavaduotojas

1

571

533

Buhalteris

1

512

639

Soc. darbuotojas

3,5

530

1916

Užimtumo specialistas

3,5

410

1602

Soc. darb. padėjėjas

1

420

515

Vairuotojas

1

390

420

Valytojas

1

325

350

2016-05-17

 
NEMENČINĖS NEIGALIUJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

2015 metai
(Eur)

2016 metų I ketvitis
(Eur)

Direktorius

806

1020

Buhalteris

646

646

Soc. darbuotojas

663

717

Užimtumo specialistas

605

629

Sveikatos priežiūros
specialistas

579

646

Soc. darbuotojo
padėjėjas

515

532

Vairuotojas

541

594

2016-05-17

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-15 10:24:22
Grįžti
Shadow up