kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo užmokestį.


INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

2018 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2019 metų I–ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Politikai

Meras

3197

4207

Mero pavaduotojas

2260

2989

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

1346

1842

Mero patarėjas

1680

2206

Administracijos direktorius

2318

3195

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

2008

2744

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

1549

2455

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1287

1932

Poskyrio vedėjas

1284

1882

Vyriausiasis specialistas

1013

1634

Vyresnysis specialistas

906

1379

Seniūnas

1460

2174

Seniūno pavaduotojas

1156

1988

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

850

1270

Vyriausiasis specialistas (seniūnijose)

874

1275

Vyresnysis specialistas

796

1196

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

869

1257

Inspektorius (vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

787

1139

Specialistas

709

1093

Specialistas (seniūnijose)

902

1090Grįžti
Shadow up