kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.


INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

2018 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2019 metų II–ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Politikai

Meras

3197

4240

Mero pavaduotojas

2260

2989

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

1346

2036

Mero patarėjas

1680

2294

Administracijos direktorius

2318

3497

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

2008

3206

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

1549

2522

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1287

2055

Poskyrio vedėjas

1284

1963

Vyriausiasis specialistas

1013

1735

Vyresnysis specialistas

906

1424

Seniūnas

1460

2188

Seniūno pavaduotojas

1156

2058

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

850

1285

Vyriausiasis specialistas (seniūnijose)

874

1323

Vyresnysis specialistas

796

1219

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

869

1299

Inspektorius (vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

787

1181

Specialistas

709

1085

Specialistas (seniūnijose)

902

1117Grįžti
Shadow up