kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.


INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

2020 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2021 metų III-ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Etatų skaičius

Politikai

Meras

4339

4372

1

Mero pavaduotojas

3081

3129

2

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

2078

2508

1

Mero patarėjas

2225

2467

6

Administracijos direktorius

3750

4235

1

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

3543

4057

2

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

2885

3380

22

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2554

2911

15

Poskyrio vedėjas

491

 

 

Vyriausiasis specialistas

2057

2319

64

Vyresnysis specialistas

1766

2146

6

Seniūnas

2558

2921

22

Seniūno pavaduotojas

2152

2271

3

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

1555

1676

112

Vyriausiasis specialistas (seniūnijoje)

1580

1711

25

Vyresnysis specialistas

1472

1572

24

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

1526

1628

82

Inspektorius (Vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

1467

1557

17,5

Specialistas

1325

1387

2

Specialistas (seniūnijose)

1311

1484

11

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-23 12:24:25
Grįžti
Shadow up