kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.


INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

2020 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2021 metų II –ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Etatų skaičius

Politikai

Meras

4339

4372

1

Mero pavaduotojas

3081

3120

2

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

2078

2508

1

Mero patarėjas

2225

2462

6

Administracijos direktorius

3750

5108

1

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

3543

4588

2

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

2885

3357

22

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2554

2932

15

Poskyrio vedėjas

491

 

 

Vyriausiasis specialistas

2057

2411

64

Vyresnysis specialistas

1766

2071

6

Seniūnas

2558

2870

21

Seniūno pavaduotojas

2152

2264

3

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

1555

1667

112

Vyriausiasis specialistas (seniūnijoje)

1580

1695

24

Vyresnysis specialistas

1472

1570

24

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

1526

1601

82

Inspektorius (Vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

1467

1803

14,5

Specialistas

1325

1354

2

Specialistas (seniūnijose)

1311

1556

9

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-19 12:21:08
Grįžti
Shadow up