kaires_puses_index
 


Dukszty


Gmina Dukszty

ul. Pijorų 1 , wieś Dukszty
LT-14222 rejon wileński

tel.:(8 5) 259 9235
e-mail: dukstuseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek – godz. 8.00-17.00
Piątek – godz. 8.00-15.45
Przerwa obiadowa – godz. 12.00-12.45

Przyjęcie interesantów:
Poniedziałek – godz. 8.00-10.00
Wtorek – godz. 14.00-17.00
Czwartek – godz. 8.00-12.00

 

Dwie dodatkowe tygodniowo godziny przyjęć wniosków:
wtorek  7.30 godz. – 8.00 godz., 17.00 – 17.30 godz.
czwartek  7.30 godz. – 8.00 godz., 17.00 – 17.30 godz.

 

  Imię, nazwisko E-mail Telefon
Starszy specjalista Wacława Baniukiewicz vaclava.baniukevic@vrsa.lt 852599235
Główny kancelista Krystyna Janczewska  kristina.jancevska@vrsa.lt  852599235
Starszy księgowy Regina Młyńska regina.mlynska@vrsa.lt 852599210
Starszy specjalista Rita Gilun rita.giliun@vrsa.lt 852599210
Starszy organizator ds. opieki socjalnej Irena Stankiewicz irena.stankevic@vrsa.lt 852599210
Starszy specjalista Agata Irena Jasińska 

agatairena.jasinska@vrsa.lt

852599235
Główny kancelista (obecnie na urlopie macierzyńskim) Oksana Sawlewicz oksana.savlevic@vrsa.lt 852599235


Ośrodek
gminy – wieś Dukszty (322 mieszkańców). Na terytorium gminy jest 49 wsi, większe z nich: Brynkiszki (402 mieszkańców), Giejsiszki (269 mieszkańców), Werkszońce (113 mieszkańców), Mieżańce (101 mieszkańców).

Powierzchnia terenu: 9 100 ha, z nich 932 ha stanowią użytki rolne, 387 ha - lasy, 86 ha - to zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.

Ludność: 1 914 osób.

Na terytorium gminy znajdują się: 1 urząd pocztowy, Szkoła podstawowa w Duksztach, filia nauczania początkowego w Ojranach Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda, biblioteka, Dom Kultury, punkt medyczny, kościół Św. Anny, cerkiew prawosławna, 2 cmentarze, 3 sklepy, Park Regionalny Wilii (lit. Neries regioninis parkas), kamień ze znakami runicznymi nieopodal wsi Brodaliszki, młyn wodny w Brodaliszkach (z początku XX wieku), grodzisko w Brodaliszkach oraz grodzisko w Karmazynach.

Przedsiębiorczość lokalna: handel, hodowla truskawek, hodowla zwierząt, ogrodnictwo, sprzedaż mleka.

Z historii: w źródłach pisanych Dukszty są wspominane już w XIV wieku. W 1743 r. Dukszty stały się własnością zakonu pijarów. W czasach działalności Komisji Edukacyjnej w 1790 r. działała tutaj szkółka parafialna, zreorganizowana następnie w kolegium pijarskie. Działalność pijarów nie podobała się władzom carskim. Po upadku Powstania Listopadowego w 1831 r. pijarów zmuszono do opuszczenia Dukszt.Ludność aktywnie poparła Powstanie Styczniowe 1863 roku. W dąbrowie nad Duksztanką urządzono lazaret dla powstańców, którzy odnieśli rany w potyczkach z wojskiem carskim. W gąszczach leśnych znajdował się sztab dowódzstwa powstańców. W 1868 r. zamknięto kościół i przekształcono go w cerkiew prawosławną. W 1918 roku wierni odzyskali kościół. Za Duksztami, jadąc drogą do Kiernowa, na lewym brzegu rzeki Duksztanki znajduje się grodzisko w Brodaliszkach.

Gmina współpracuje z: Urząd Gminy w Kosakowie.

 

Powrót
Shadow up