kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

KPPP tvarka ir lėšos

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašasVilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-104 dėl 
kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T3-223 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2019-03-29 tarybos sprendimu Nr. T3-104, papildymo“2021 m. KPPP lėšos bei objektai  

Grįžti
Shadow up