kaires_puses_index
 


Kowalczuki


Gmina Kowalczuki

ul. Bažnyčios 7a, wieś Kowalczuki
LT-13149 rejon wileński

tel.:(85) 249 5240, 249 5140
e-mail: kalveliuseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – godz. 8.00-19.00
Wtorek – czwartek – godz. 8.00-17.00
Piątek – godz. 8.00-15.45
Przerwa obiadowa – godz. 12.00-12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek – godz. 8.00-12.00
Czwartek – godz. 8.00-12.00

 

 

  Imię, nazwisko E-mail Telefon
Starosta Krystyna Gierasimowicz kristina.gerasimovic@vrsa.lt 852495240
Główna kancelista Lucja Jakubowska lucija.jakubovska@vrsa.lt 852495140
Starszy księgowy (obecnie na urlopie macierzyńskim) Irena Valinauskienė irena.valinauskiene@vrsa.lt 852495140
Starszy specjalista Stanisława Masiulaniec stanislava.masiulianec@vrsa.lt 852495140
Starszy księgowy Ana Išorienė ana.isoriene@vrsa.lt 852495140
Starszy organizator ds. opieki socjalnej Teresa Andraloit teresa.andraloit@vrsa.lt 852495140
Starszy specjalista Justyna Szczerbuk justyna.scerbuk@vrsa.lt 852495140
Inspektor Irena Paczkowska irena.packovska@vrsa.lt 852495140
Specjalista Mirosław Tuczkowski miroslav.tuckovski@vrsa.lt 852495140
Starszy specjalista Jolianta Lokutijewska jolianta.lokutijevska@vrsa.lt 852495140


Ośrodek
gminy – wieś Kowalczuki (2 000 mieszkańców). Na terytorium gminy jest miasteczko Szumsk (1 00 mieszkańców) i 32 wsie, większe z nich: Kiena (400 mieszkańców), Pakiena (300 mieszkańców).

Powierzchnia terenu: 11 894 ha, z nich 7 350 ha stanowią użytki rolne, 3 770 ha - lasy, 774 ha - to zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.

Ludność: 5 000 osób.

Na terytorium gminy znajdują się: 2 urzędy pocztowe, Gimnazjum „Aušros“ oraz Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Szkoły podstawowa w Szumsku oraz Szkoła podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, przedszkole, 2 biblioteki, Centrum Kryzysowe Rodziny i Dzieci w Kowalczukach, Dom Kultury w Kowalczukach, Wielofunkcyjne Centrum w Szumsku, ambulatorium, punkt medyczny, szpital, posterunek straży pożarnej, stacja kolejowa, urząd celny, 3 kościoły, kaplica, cmentarze, 9 sklepów, kawiarnia, zespół pałacowy z początku XX w. w Szumsku i park, rezerwat geomorfologiczny w Kosinie.

Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, hodowla ryb, usługi urzędu celnego, usługi świadczone dla mieszkańców.

Z historii: życiorys Osiedla Kowalczuki rozpoczyna się w końcu XIX wieku. Już w 1882 roku było tu 6 sklepów i około 200 mieszkańców. Zaś, znajdujący się w odległości 3 kilometry od Kowalczuk, Szumsk - to miasteczko o wiele bogatszej historii. W 1618 roku znajdujący się na tych terenach dwór nabył Kazimierz Szumski i nazwał go swoim nazwiskiem. Jego potomek Michał Rafał Szumski w 1696 roku ufundował kościół pw. św. Michała Anioła i sprowadził ojców dominikanów, którzy założyli szkołę parafialną. Oddał im też we władanie dwór w Kosinie. Bracia dominikanie wznieśli w Szumsku nowy murowany kościół w stylu późnego baroku. Kościół ten od 1789 roku służy wiernym do dnia dzisiejszego. W roku 1892 został zbudowany szpital. W XIX wieku i na początku XX Szumsk był ośrodkiem gminy. W roku 1996 mieszkańcy uroczyście obchodzili 300–lecie założenia kościoła. Z tej okazji na wzgórzu ustawili trzy krzyże, które są widoczne z daleka.

Gmina współpracuje z: Urząd Gminy Suwałki, Urząd Miejski w Knyszynie.

 

 
Powrót
Shadow up