kaires_puses_index
 


Podbrzezie

Gmina Podbrzezie

ul. Vilniaus 29, wieś Podbrzezie
LT-14031 rejon wileński


tel.:(8 5) 258 6222, 258 6283
e-mail: paberzesseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek  czwartek – godz. 8.00-17.00
Piątek – godz. 8.00-15.45
Przerwa obiadowa – godz. 12.00-12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek – godz. 13.00-18.00
Czwartek – godz. 8.00-12.00 i w godz. 17.00-18.00

 

 

 

  Imię, nazwisko E-mail Telefon
Zastępca starosty, p. o. starosty Wojciech Drozd voitech.drozd@vrsa.lt 85 258 6222
Główny kancelista Halina Rymowicz halina.rymovic@vrsa.lt 85 258 6283
Starszy specjalista Irena Sawko irena.savko@vrsa.lt 85 258 6225
Specjalista Danuta Żygiel danuta.zigel@vrsa.lt 85 258 6272
Inspektor Jadwiga Masiukienė jadvyga.masiukiene@vrsa.lt 85 258 6283
Starszy księgowy Anna Rynkiewicz ana.rynkevic@vrsa.lt 85 258 6272 
Starszy specjalista Romuald Tuczyńskij

romuald.tucinskij@vrsa.lt 

85 258 6272 

 

Ośrodek gminy – wieś Podbrzezie (533 mieszkańce). Na terenie gminy jest 130 wsi, większe z nich: Glinciszki (508 mieszkańców), Anowil (608 mieszkańców), Wesołówka (360 mieszkańców).

Powierzchnia terenu: 20 900 ha, z nich 66,80% ha stanowią użytki rolne, 8,02% ha - lasy, 25,18% ha - to zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.

Ludność: 3 713 osób.

Herb: herb gminy Podbrzezie został zatwierdzony Dekretem Prezydenta Republiki Litwy nr 1K-1512 z dn. 4 lipca 2013 roku. 
Na złotym polu tarczy herbu przedstawione są w formie wstążki trzy zielone liście brzozy z baziami o tym samym kolorze. Złoty kolor tarczy symbolizuje mądrość i uczciwość. Symbolika roślinna - liście brzozy - to „mówiące” figury herbu, które są aluzją do nazwy miasteczka. Ponadto, różne części brzozy wyróżniają się właściwościami leczniczymi i są stosowane jako leki w leczeniu wielu chorób. W kulturze słowiańskiej brzoza jest uznawana za symbol młodości i życia.

Na terytorium gminy znajdują siękościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu, 2 cerkwie, 16 cmentarzy, punkt medyczny, ambulatorium, urząd pocztowy, Gimnazjum im św Stanisława Kostki oraz Gimnazjum „Verdenės“, szkoła-przedszkole w Glinciszkach, przedszkole w Anowilu, szkoła podstawowa w Wesołówce, 3 biblioteki, Dom Kultury, posterunek policji, posterunek straży pożarnej, 3 zagrody agroturystyczne, dworki w Glinciszkach, Anowilu, Pieruńcach, ok. 600-letni dąb w Glinciszkach, dwór i park w Wiżulanach, rezerwat przyrody Alionis, rezerwat przyrody Verdeikiai.

Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.

Z historii: pierwsze wzmianki historyczne o Podbrzeziu pochodzą z roku 1484, kiedy wzniesiono tu kościół. Parafię założono w 1503 roku. W XVI w. wspomina się dwór i miasteczko Brzozy. Jest to pierwotna nazwa osiedla, powstałego wśród lasów, w tym też brzozowych. W 1517 roku król Zygmunt Stary wydał pozwolenie na założenie karczmy w Podbrzeziu, dochód zaś kazał przekazywać na utrzymanie kościóła. W 1860 r. wybudowano drewniany kościół, który w 1866 r. został przekazany prawosławnym. W 1900 r. prawosławnym wybudowano murowaną cerkiew. Podbrzezie jest jedynym miejscem na Litwie, gdzie odbywała się corrida. Walki byków organizowano prawie do pierwszej wojny światowej.

Gmina współpracuje z: Urząd Gminy w Sierakowicach, Urząd Gminy Komorniki.


Powrót
Shadow up