kaires_puses_index
 


Suderwa

Gmina Suderwa

ul. Vilniaus 25, wieś Suderwa
LT-14201 Rejon Wileński

Tel/fax (8 5) 249 0220;tel. 249 0246;249 0016;249 0251
e.mail: sudervesseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00-17.00
Piątek – godz. 8.00-15.45
Przerwa obiadowa – godz. 12.00-12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek – godz. 8.00-12.00
Czwartek – godz. 8.00-12.00 i w godz. 17.00-19.00

  Imię, nazwisko E-mail Telefon
Starosta Czesława Pawiłowicz ceslava.pavilovic@vrsa.lt 852490220
Główny kancelista Jadwiga Wołyńska jadvyga.volynska@vrsa.lt 852490246
Starszy księgowy Maria Sawicka marija.savicka@vrsa.lt 852490016
Starszy specjalista Alina Borkowska alina.borkovska@vrsa.lt 852490251
Starszy organizator ds. opieki socjalnej Alina Jurgielewicz alina.jurgilevic@vrsa.lt 852490246
Starszy specjalista Elina Nagorska elina.nagorska@vrsa.lt

852490246

Główny kancelista Justyna Pavliun

justina.pavliun@vrsa.lt

 


Ośrodek
gminy – wieś Suderwa (511 mieszkańców). Na terytorium gminy są 33 wsie, większe z nich: Rostyniany (887 mieszkańców), Grikienie (243 mieszkańców).

Powierzchnia terenu: 7 911 ha, z nich 4 761 ha stanowią użytki rolne, 3 150 ha - lasy, zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.

Ludność: 2 172 osoby zadeklarowały swe miejsce zamieszkania

Na terytorium gminy znajdują się: poczta, 2 szkoły podstawowe, 2 szkoły początkowe, 2 biblioteki, punkt medyczny, kościół, cmentarz, motel „Vilnoja“, 3 sklepy, 5 zagrody agroturystyczne, kurhany: Elnakumpie, Sidorańce I i Sidorańce II, park regionalny Wilii (lit. Neries regioninis parkas).

Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.

Z historii: w dokumentach historycznych pierwsza wzmianka o Suderwie pochodzi z roku 1493. Wówczas w tym miejscu stał dwór. Od 1504 r. Suderwa określana jest już jako powiat. W 1637 r. dwór i dobra ziemskie należały do ówczesnego burmistrza Wilna J. Sienkiewicza. W 1669 r. dwór przekazano na własność jezuitom. W drugiej połowie XVIII w. nabył go biskup wileński Ignacy Massalski, władający wieloma posiadłościami wokół Wilna. W 1803 r. dwór przeszedł do biskupa W. Woczackiego, którego staraniem stanął w 1822 roku piękny kościół pod wezwaniem Najświętszej Trójcy. Jest on zbudowany w stylu klasycystycznym według projektu profesora Uniwersytetu Wileńskiego, sławnego architekta W. Gucewicza (1753–1798). Budowę prowadzono pod okiem jego ucznia architekta W. Bortkiewicza. Kościół ma niespotykany na Wileńszczyźnie kształt rotundy z okazałą kolumnadą. Pod okrągłym sklepieniem kościoła są cenne polichromie z XIX wieku. Z tego okresu pochodzą też dzwonnica oraz 13 zachowanych cennych dzieł sztuki o tematyce sakralnej. Są też rzeźby, dzwon i obrazy.

 

Powrót
Shadow up