kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-05-25
14:07:33
T1-177 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ
2018-05-18
13:35:23
T1-175 DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO KEITIMO
2018-05-18
13:13:43
T1-182 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2018 METAIS
2018-05-18
13:12:20
T1-181 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K., BUKIŠKIO K., PIKUTIŠKIŲ K., RIEŠĖS K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO
2018-05-18
13:11:00
T1-180 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0300:213 IR KAD. NR. 4162/0300:814), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K.,DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2018-05-18
13:09:55
T1-179 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., PUČKALAUKIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2018-05-18
13:08:20
T1-178 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4120/0200:243) BEI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4120/0200:244), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., GAUKŠTONIŲ K., DETALIŲJŲ PLANŲ KONCEPCIJŲ PATVIRTINIMO
2018-05-18
13:04:05
T1-176 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO SPECIALIOJO PLANO TEKSTINĖS DALIES TIKSLINIMO
2018-05-18
13:02:34
T1-175 DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO KEITIMO
2018-05-18
13:01:26
T1-174 SPRENDIMAS DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ IR LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ
2018-05-17
14:42:34
T1-173 DĖ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ 2019 METAMS NUSTATYMO
2018-05-17
14:41:21
T1-172 DĖL 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO
2018-05-17
14:39:28
T1-171 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T3-515 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
14:38:15
T1-170 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS JANO SINICKIO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMO
2018-05-17
14:35:06
T1-168 DĖL AUTOMOBILINIŲ KOMPIUTERIŲ IR RFID SKAITYTUVŲ SU ANTENA PERDAVIMO
2018-05-17
14:34:10
T1-167 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE
2018-05-17
14:32:44
T1-166 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T3-26 „DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
14:23:52
T1-165 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
2018-05-17
14:21:44
T1-164 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
2018-05-17
14:15:52
T1-163 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
Shadow up