kaires_puses_index
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-11-08
10:46:12
T1-363 DĖL TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOMS, DALYVAUJANČIOMS PROJEKTE ,,MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“, VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
2018-11-08
10:42:26
T1-362 DĖL VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., BUINIŠKIŲ K., GRIKIENIŲ K., KUNIGO ADOLFO TRUSEVIČIAUS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO
2018-11-08
10:40:51
T1-361 DĖL VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., LIŽIŠKIŲ K., ŠVENDRŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO
2018-11-08
10:39:12
T1-360 DĖL VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PAKALNIŠKIŲ K., ŠV. ANTANO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO
2018-10-23
16:02:37
T1-359 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VILNIAUS R. RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELYJE STEIGIMO
2018-10-23
16:00:36
T1-358 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VILNIAUS R. SUDERVĖS MARIANO ZDZIECHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS RASTINĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE STEIGIMO
2018-10-23
15:59:03
T1-357 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VILNIAUS R. RIEŠĖS ŠV. FAUSTINOS KOVALSKOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2018-10-23
15:57:17
T1-356 DĖL LAIDOJIMO NAMŲ, KREMATORIUMŲ IR KITŲ PASTATŲ, KURIUOSE TEIKIAMOS LAIDOJIMO IR (ARBA) KREMAVIMO PASLAUGOS, STATYBOS GALIMYBIŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
2018-10-23
08:42:50
T1-355 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2018-10-22
15:48:13
T1-354 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO SPECIALIOJO PLANO TEKSTINĖS DALIES TIKSLINIMO
2018-10-22
15:37:37
T1-353 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-22 SPRENDIMO NR. T3-268 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:1507), ESANČIO PAGRŪŠIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
2018-10-22
15:15:17
T1-352 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMENČINĖS DKC, PATVIRTINIMO
2018-10-19
14:41:02
T1-351 DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „NEMENČINĖS VAISTINĖ“ VEIKLOS NUTRAUKIMO IR LIKVIDAVIMO
2018-10-19
14:39:39
T1-350 DĖL UAB „VILNIAUS RAJONO PROFILAKTINĖ DEZINFEKCIJOS STOTIS“ VEIKLOS NUTRAUKIMO IR LIKVIDAVIMO
2018-10-19
14:34:43
T1-348 DĖL UAB ETALGA ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2018-10-19
14:33:30
T1-347 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
2018-10-19
14:32:02
T1-346 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
2018-10-19
14:30:23
T1-345 DĖL LAIKINŲ PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) VIETŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS
2018-10-19
14:28:54
T1-344 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KULTŪROS MINISTERIJOS REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ
2018-10-19
14:27:43
T1-343 DĖL VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO
Shadow up