kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu”

Pagrindinis projekto partneris

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Koricino valsčiaus Kultūros, sporto ir turizmo centras (Lenkija)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Lietuva);

Koricino valsčius (Lenkija)

Bendra projekto vertė 910 964,48 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 
774 319, 80 Eur (85 proc.)

Stiprinti abipus sienos tausojančio turizmo plėtrą naudojant Lietuvos-Lenkijos paveldą

Nuo 2017-03-01 iki 2019-02-28

 

 

2017 m. vasario mėn. Koricino (Korycin) valsčiaus Kultūros, sporto ir turizmo centras (Lenkija) pasirašė sutartį dėl projekto „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu“ (Nr. LT-PL-1R-O91) įgyvendinimo su Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos įgyvendinančiąja institucija.

Projekto partneriai: projekto pareiškėjas Koricino valsčiaus Kultūros, sporto ir turizmo centras (Lenkija), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Lietuva) ir Koricino valsčius (Lenkija).

Bendra projekto vertė sudaro 910 964,48 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 774 319, 80 Eur (85,00 proc.).

Projekto tikslas – stiprinti abipus sienos tausojančio turizmo plėtrą naudojant Lietuvos-Lenkijos paveldą.

Projekto veiklos yra nukreiptos į kultūros paveldo plėtrą:

  • Amfiteatro statyba, paplūdimio rekonstrukcija ir rekreacinės infrastruktūros įrengimas prie Koricino tvenkinio;
  • Investicijos į kultūros paveldo plėtrą Maišiagaloje – kultūros ir edukacijos plėtra modernizuojant įstaigas: Kun. J. Obrembskio muziejuje audiovizualinės sistemos bei ekspozicijos įrengimas, Tradicinių amatų centre – edukacinės ekspozicijos įrengimas ir informacinio stendo apie miestelio turistinius išteklius parengimas;
  • Žingių poilsiavietės prie Asvejos ežero įrengimas;
  • Bendri renginiai, skatinantys kultūros paveldo viešinimą, ir mokymai: 2 renginiai „Pasienio kultūros paveldo festivalis“, 2 renginiai „Pasienio amatų dienos“, 1 jaunimo stovyklavietė prie Asvėjos ežero, bendri mokymai iš kultūros paveldo srities bei 3 leidinių, viešinančių pasienio paveldą, parengimas: skrajutė „Gamtos paveldo takas“ ir brošiūros „Pasienio tradiciniai amatai“ ir „Pasienio sakralinis kultūros paveldas“.

Projekto trukmė: nuo 2017-03-01 iki 2019-02-28.

Grįžti
Shadow up