kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros priemonėmis“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Trakų rajono savivaldybės administracija

Vilniaus rajono savivaldybė;

Trakų turizmo informacijos centras;

Trakų istorijos muziejus

Bendra projekto vertė 310 722,26 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 264 113,92 Eur

Didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą e. rinkodaros priemonėmis

Nuo 2016 m.
iki 2018 m.


Trakų rajono savivaldybės administracija 2016 metų liepos 28 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e.rinkodaros priemonėmis“. Projektui įgyvendinti skirta 264 113,92 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo, bendra suma – 310 722,26 Eur.

Projekto pareiškejas Trakų rajono savivaldybės administracija su partneriais Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Trakų turizmo informacijos centru ir Trakų istorijos muziejumi. Šiuo projektu sieksime didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis:

  1. Internetinė svetainė;
  2. Turinio rinkodaros priemonės;
  3. Mobilioji aplikacija;
  4. Socialinės platformos ir reklamos socialiniuose tinkluose sukūrimas ir įgyvendinimas;
  5. Reklama internetiniuose portaluose;
  6. Reklama paieškos sistemose.

Įgyvendinant projektą, numatoma, kad e.rinkodaros priemonėmis bus padidintas ne mažiau kaip 40 kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumas ir lankomumas Vilniaus ir Trakų rajonų teritorijose.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Grįžti
Shadow up