kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Vilniaus rajono Lavoriškių sporto aikštyno įrengimo darbai“

Pagrindinis projekto partneris Projekto partneriai Projekto vertė Projekto tikslas Įgyvendinimo trukmė
Vilniaus rajono savivaldybės administracija - Bendra projekto vertė siekia 283 tūkst. Eur, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros skirta 125 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė. Sukurti patrauklią Lavoriškių kaimo sporto aikštyno aplinką, pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir ekonominei veiklai. Nuo 2017 m. iki 2019 m.

Vilniaus rajono Lavoriškių seniūnijos Lavoriškių kaime įgyvendintas projektas „Vilniaus rajono Lavoriškių sporto aikštyno įrengimo darbai“. Šiuo metu yra įgyvendinama kita projekto dalis „Viešosios erdvės, Vilniaus r., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., sutvarkymo darbai“. Šis projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projekto metu yra pagerinta Lavoriškių kaimo bendruomeninė infrastruktūra, sudarytos sąlygos vaikams ir jaunimui (sporto aikštelės – futbolo, krepšinio, šuolio į tolį aikštelė, bėgimo takai, tribūnos) socialinės įtraukties skatinimui. Sutvarkyta infrastruktūra (įrengti pėsčiųjų takai ir privažiavimas, aptvertas sklypas) buria bendruomenę, skatina socialinę įtrauktį. Vykstantys sporto renginiai pritraukia ne tik Lavoriškių, bet ir visos seniūnijos gyventojus. Projekto pagrindinis uždavinys yra sukurti patrauklią Lavoriškių kaimo aplinką, pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir ekonominei veiklai.

Projekto „Viešosios erdvės, Vilniaus r., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., sutvarkymo darbai“ įgyvendinimo metu bus gerinama miško infrastruktūra – tiesiamas takelis, įrengiamos poilsio vietos, vaikų žaidimų aikštelė, pašalinami pažeisti krūmynai, kad pritraukti ir skatinti žmones praleisti daugiau laiko gamtoje.

Apibendrinant, galima teigti, jog įgyvendinamo projekto reikalingumas ir naujumas pasireiškia sprendžiant Lavoriškių kaime esančias problemas kompleksiškai, apimant tiek gyventojų gyvenimo kokybės aspektus (laisvalaikio, rekreacijos, sporto veiklas, bendruomeninį gyvenimą), tiek ir aplinkos darnų vystymą.

Projektas buvo dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė siekia 283 tūkst. Eur, iš jų apie 44 proc. sudaro Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Grįžti
Shadow up