kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

apie 1,6 mln. Eur.

Padidinti Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Riešės ir Rudaminos seniūnijų gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą

Nuo 2020 m. iki 2022 m. 

 

Gatvių apšvietimas yra viena efektyviausių inžinerinių saugaus eismo priemonių. Siekiant ne tik gerinti saugaus eismo sąlygas keliuose, tačiau ir esamą gatvių apšvietimą paversti efektyviu yra įrengiamas, atnaujinamas gatvių apšvietimas. Šiuo metu didžiausią dalį visoje Vilniaus rajono apšvietimo sistemoje sudaro šviestuvai su gyvsidabrio ir natrio lempomis. Vilniaus rajono seniūnijose gatvių apšvietimo infrastruktūra yra neefektyvi ir nusidėvėjusi, todėl šiuo projektu planuojama modernizuoti apšvietimo infrastruktūrą penkiose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose.

Projektu yra siekiama išspręsti problemą - neefektyvi ir nusidėvėjusi gatvės apšvietimo infrastruktūra Vilniaus rajone. Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą, sumažinant energijos suvartojimą. Vilniaus rajono gatvių apšvietimo infrastruktūroje. Projekto tikslas – padidinti gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą. Projekto uždavinys – atnaujinti  gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones.

Projekto metu bus modernizuotas Vilniaus rajono gatvių apšvietimas Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Riešės ir Rudaminos seniūnijose, atliekami demontavimo darbai siekiant pašalinti nusidėvėjusią infrastruktūrą, montuojamos naujos atramos, tiesiami kabeliai, įrengiami šviestuvai su LED lempomis. Atlikus gatvės apšvietimo modernizavimą Vilniaus rajone bus užtikrintas kokybiškas gatvių apšvietimas, sumažintas energijos sunaudojimas ne mažiau kaip 40 proc. 

Visiems darbams atlikti bus skirta apie 1,6 mln. Eur. Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. Vilniaus rajono savivaldybė padengs apie 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.
Grįžti
Shadow up