kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2018 m. gruodžio mėnesį

Informuojame, kad 2018 m. sausio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karklėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Viktorija Kundrotaitė.
Iki 2018 m. sausio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-31

Informuojame, kad 2018 m. sausio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kijonių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Robert Pacina.
Iki 2018 m. sausio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-31

Informuojame, kad 2018 m. sausio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lapaučiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Feodor Vasiljev.
Iki 2018 m. sausio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-31

Planavimo organizatorius – Kęstutis Patkauskas
Planuojama teritorija –0,6176 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4110/0200:0132), esantis Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Pilikonių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-05-17 įsakymas Nr. 48KPĮ-222-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-12-28

Atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:581), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Tarandės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2003-10-22 sprendimu Nr. T3-226,  koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas - 2018-02-23 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. KADI-95 ir planavimo darbų programa.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt , www.vrsa.lt .
Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: Vladislavas Mežonis, Povilas Mežonis.
Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2003-10-22 sprendimu Nr. T3-226 "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4103/0200:581), esančio Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo bendrąja tvarka" patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (4103/0200:929), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Žirgupės g. 16, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas -  UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2019-01-02 iki 2019-01-15 imtinai  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-105), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižieniai, Vilniaus r.,el. p. avizieniuseniunija@vrsa.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano  rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių,  raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2019-01-15. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2018-12-28

Planavimo organizatorius – Kazimir Krasadomskij
Planuojama teritorija –0,9811 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4177/0300:1078), esantis Vilniaus r.sav., Rudaminos sen., Rudaminos k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-08-10 įsakymas Nr. 48KPĮ-326-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-12-28

Informuojame, kad 2019 m. sausio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lokių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė R. M.
Iki 2019 m. sausio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-19 

Informuojame, kad 2019 m. sausio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daubarų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. S.
Iki 2019 m. sausio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-19

Informuojame, kad 2019 m. sausio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalvelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius K. G.
Iki 2019 m. sausio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-19

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:133), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., ŠIAUDINĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-23 ĮSAKYMU NR. KADI-424, KEITIMO
Planavimo tikslai: iš dalies keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4162/0300:1785) ribas ir plotus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 2,2600 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-12-20 iki 2019-01-09 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-01-09 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-12-19 

Informuojame, kad 2019 m. sausio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Medininkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė A. Z.
Iki 2019 m. sausio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-19

Informuojame, kad 2019 m. sausio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šinkalaukio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. P.
Iki 2019 m. sausio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-18

Informuojame, kad 2019 m. sausio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Stankų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė D. T. 
Iki 2019 m. sausio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-18

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:40), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K., TULPIŲ G. 4, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-03-22 ĮSAKYMU NR. A27-576, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0200:2284), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 4, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2441 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-12-19 iki 2019-01-08 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-01-08 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-12-18

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:1270), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-21 SPRENDIMU NR. T3-535, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571. Planuojamos teritorijos plotas 0,8519 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-10-04 iki 2018-10-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-10-19 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-12-18

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:203), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ZUJŪNŲ K., detaliojo plano, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004-03-09 ĮSAKYMU nr. a27-272, kEITIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:1031), ESANČIO vILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ZUJŪNŲ K., PRIJUNGIMO
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus kitos – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypus Nr. 8 (kad. Nr. 4110/0700:623) ir Nr. 8a (kad. Nr. 4110/0700:624), esančius Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., sujungti su žemės ūkio paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 4110/0700:1031), esančiu Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Planuojamos teritorijos plotas 0,3715 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-12-19 iki 2019-01-08 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-01-08 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-12-18

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL žemės SKLYPO (KAD. NR. 4172/0300:339), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., RAUDONIŲ K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010-01-05 ĮSAKYMU nr. A27-8, KEITIMO INICIJAVIMO
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4172/0300:339) naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas. Nekeisti Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo teritorijai numatyti: leistinas pastatų aukštis – iki 15 m, užstatymo tankis – 35 %, užstatymo intensyvumas – 1,2. Planuojamos teritorijos plotas 0,6400 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-12-19 iki 2019-01-08 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-01-08 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-12-18

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-10-31 įsakymu dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo Nr.48KPĮ-435-(14.48.124.) pradėtas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkiniko sodybos vietos parinkimo projektas.
Planuojamos teritorijos adresas - Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Lauryniškių k (kadastrinis nr. 4184/0300:0519)
Specialiojo plano organizatorius - Ūkininkas Dainius Butavičius.
Specialiojo plano rengėjas - MB „METARIS”, Gžegož Jereminovič, Vilniaus r. Skaidiškes Sodų 8-oji g.11, Vilnius, tel. +37061835631, matavimupaslaugos@gmail.com.
Planavimo tikslai - Ūkiniko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo uždaviniai - Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Įsakymas
Darbų programa

2018-12-11 

Informuojame, kad Dariui Juškai priklausanciam žemės sklypui 1.8420 ha., (K. Nr.4164/0500:0080), esanciam Nugariškiu k., Paberžės sen., Vilniaus r.sav., planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ukininko sodybos vietai parinkti.
Darbų programa

2018-12-11

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Galinių k. (kad. Nr. 4154/2700:89), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius: Marija Klim.

Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 613 28585, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2018-12-10 iki 2018-12-27). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2018-12-11

Planavimo proceso inicijavimo sutartis, žemės sklypų (kad. Nr. 4107/0600:596 ir kad. Nr. 4107/0600:97), esančių Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-07-18 įsakymu Nr. A27-1713 , koregavimo inicijavimas, numatant keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4107/0600:834), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Miškonių g. 1, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

2018-12-10

Planavimo proceso inicijavimo sutartis žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:152, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2005-05-09 sprendimu Nr. KADI-652, koregavimo inicijavimo, numatant keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0200:1013), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Raisteniškių g. 6, ribas ir plotus.

2018-12-10

Planavimo proceso inicijavimo sutartis žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1270), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T3-535, koregavimo inicijavimo, numatant iš dalies keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 ribas ir plotus.

2018-12-10

Planavimo proceso inicijavimo sutartis žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:581), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Tarandės k., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2003-10-22 sprendimu Nr. T3-226, keitimo inicijavimo, prijungiant žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0200:932), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Žirgupės g. 6 ribas ir plotus.

2018-12-10

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:56), esančio Vilniaus r.sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano patvirtinto Vilniaus r. sav. administracijos direktoriaus 2004-01-31 įsakymu Nr. A27-143 (toliaus Detalusis planas), dalies keitimo.
Planavimo iniciatorius: Stanislovas Radavičius
Plano rengėjas: UAB „Krianta“, Kalvarijų g. 129-301, Vilnius, PV arch. Dmitrij Kaidašov, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: Keisti detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4170/0800:91), esantį Vilniaus r.sav., Riešės sen., Žalesos k., Kalnų g.26 padalyti , nustatyti naujų žemės sklypų plotus, ribas; leistiną pastatų aukštį; leistiną užstatymo intensyvumą; leistiną užstatymo tankį; užstatymo tipą. Naudojimo būdas išlieka – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1). 
Planavimo procese koncepcija nebus rengiama;  SPAV procedūros neatliekamos. Susipažinti su motyvais  kodėl neatliekamos SPAV procedūros ir teirautis  papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome plano  rengėjo. 
Pakeistas  detalusis planas bus eksponuojamas nuo 2018-12-10 iki 2018-12-19 Riešės seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Viešas  susirinkimas  vyks 2018-12-19  nuo 13 val.  iki 14 val. Riešės seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo  tvarka:  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento  planavimo organizatoriui ir/ar  plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos   teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje  sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje. Planavimo  organizatoriaus  atsakymas  per  10  darbo  dienų  gali būti  apskųstas  Valstybinei  teritorijų planavimo  ir  statybos inspekcijai.

2018-12-05

Informuojame, kad 2019 m. sausio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė K. G.
Iki 2019 m. sausio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-04

Informuojame, kad 2019 m. sausio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Geisiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius L. Ž.
Iki 2019 m. sausio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-04 

Informuojame, kad 2019 m. sausio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rastinėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. R.
Iki 2019 m. sausio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-04 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL žemės SKLYPŲ (KAD. NR. 4152/0700:170,K KAD. NR. 4152/0700:171 IR KAD. NR. 4152/0700:172), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., DARŽELIŲ K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės TARYBOS 2015-06-26 SPRENDIMU nr. T3-296, koregavimo INICIJAVIMO anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo tikslai: koreguoti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 18 (kad. Nr. 4152/0700:275) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo teritorijai numatyti: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų, užstatymo tankis – 17 %, užstatymo intensyvumas – 0,4, užstatymo tipas – sodybinis, priklausomieji želdiniai – 50 %. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,3000 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-12-05 iki 2018-12-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-12-04

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2007-07-17 įsakymu Nr. A27-1230, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2018 m. gegužės 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-07-17 įsakymu Nr. A27-1230, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-247.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detalųjį planą: padalyti detaliuoju planu suformuotą (mažaukščių namų statybos) žemės sklypą į 2 sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo ir naudojimo režimą; teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-12-05 iki 2018-12-19 imtinai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžis, Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir pas projekto rengėją (UAB ,,Arkllida“) Saltoniškių 29-409, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 861711395,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-497).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-12-19.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos. 
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-12-03

Atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:1345), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-18 įsakymu Nr. KADI-378, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. Planuojamos teritorijos plotas 0,2314 ha.
Planavimo pagrindas - 2018-10-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. KADI-503 ir planavimo darbų programa.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt, www.vrsa.lt.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – Karolis Mickevičius.
Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai:
Koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:1345), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-18 įsakymu Nr. KADI-378 (TPD registracijos Nr. T00052545) sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0100:0281), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Raktažolių g. 13, ribas ir plotus (padalyti į sklypus), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas -  UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-12-03 iki 2018-12-14 imtinai  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-549), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Mickūnų seniūnijos patalpose Mickūnų g. 3, Mickūnai, Vilniaus r., el. p. mickunuseniunija@vrsa.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano  rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių,  raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2018-12-14. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2018-12-03 

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius P. P.
Iki 2018 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-03

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grigaičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė H. S.
Iki 2018 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-03

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bieliūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius G. D.
Iki 2018 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-12-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą
DĖL žemės SKLYPO (KAD. NR. 4172/0300:339), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., RAUDONIŲ K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010-01-05 ĮSAKYMU nr. A27-8, KEITIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4172/0300:339) naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas. Nekeisti Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo teritorijai numatyti: leistinas pastatų aukštis – iki 15 m, užstatymo tankis – 35 %, užstatymo intensyvumas – 1,2. Planuojamos teritorijos plotas 0,6400 ha (2 priedas).

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-12-19 iki 2019-01-08 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-01-08 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2018-12-03

Grįžti
Shadow up