kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2021 m. vasario mėnesį

 


 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: J. T. ir V. T.
Iki 2021 m. kovo 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-26

Informuojame, kad 2021 m. kovo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs., Šv. Jono g. 54, kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. L.
Iki 2021 m. kovo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-26

Informuojame, kad 2021 m. kovo 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. Š.
Iki 2021 m. kovo 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-26

Informuojame, kad 2021 m. kovo 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Čekonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: O. J.
Iki 2021 m. kovo 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-25

Informuojame, kad 2021 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. S.
Iki 2021 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-25 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. Š.
Iki 2021 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-25

Informuojame, kad 2021 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. P.
Iki 2021 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-25

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4110/0600:1267), esančiame Vilkeliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis: Pradėtas.
Dokumento numeris 48KPĮ-110-(14.48.124E.) Paskelbimo data: 2021-02-25
Dokumento turinys:
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui 2021-02-22 sprendimas Nr. 48KPĮ-110-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr.4110/0600:1267), esančio Vilkeliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti V.I. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
ŽPDRIS procesas KPŽP-85293.

2021-02-25 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4882), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-08-12 ĮSAKYMUMU NR. KADI-403, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:4882), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Buivydiškių g. 142, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,1000  ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-02-25 iki 2021-03-10 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-03-10 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-02-24

Vadovaujantis 2019-12-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-890 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:4), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“, 2020-01-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-2-(3.35) bei 2020-09-24 susitarimu Nr. AD-56-(3.35) prie 2020-01-08 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties NR. AD-2-(3.35),  rengiamas detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatoriai:  UAB “Kolira”

Planuojamos teritorijos plotas: 4.4095 ha
Detaliojo plano koregavimo tikslas - koreguoti žemės sklypo (kad. nr. 4170/0800:4), esančio Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-11-04 sprendimu Nr. T3-404 (toliau – Detalusis planas), sprendinius: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1-15 ribas ir plotus. Najai suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Mindaugas Pleiris.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-709.

Koreguojamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-02-25 iki 2021-03-15 Riešės seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-709).
Viešas svarstymas nebus skelbiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.
 

2021-02-24 

Informuojame, kad vadovaujantis patvirtintu 2019 m. kovo 15 d. Nr. KADI-191 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypo (kad.nr. 4184/0400:349), esančio Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Švedų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimu Nr. T3-294, koregavimo inicijavimo“ pradedamas rengti kvartalo detalusis planas.
Planavimo organizatorius: UAB „Ikera“ atstovaujama dir. Tomo Brundzos.
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A, Vilnius tel. 8 614 54160, 8 687 90987.
Planavimo tikslai: Keisti detaliuoju planu suplanuotų kitos – atskirųjų želdynų teritorijos ir vienbučių, dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais. vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo nr. T3-353 1.5p., bendro naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis ≥15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Iš dalies keisti detaliuoju planu suformuotų sklypų nr. 9-11 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ribas ir plotus.
Planavimo terminai: 2018-11-15 iki 2021-11-15.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2021-02-22 iki 2020-03-15 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-41-19-126), projekto rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 4A Vilniuje darbo dienomis nuo 9-11 iki 14-17 val. (iš anksto susitarus telefonu 8 614 54160) ir Avižienių seniūnijoje adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14192 Vilniaus r. Viešas susirinkimas vyks Konstitucijos pr. 4A Vilniuje š. m. kovo 15d. 17:00. Planuojama kartu vykdyti ir video transliaciją TEAMS platformoje –
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a3cbd785ddf024639860eddf144e768ed%40thread.tacv2/1613658502032?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d .
Dėl susiklosčiusios situacijos prieš atvykstant ir dalyvavimui prašome užsiregistruoti telefonu +37061454160, el.paštu - info.mzprojektai@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką: Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel.: 8 614 54160, el. paštas: info.mzprojektai@gmail.com.. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.
Įgaliojimas
Aiškinamasis raštas
Inžinierinis brėžinys
Pagrindinis brėžinys

2021-02-24

Planavimo organizatorius– A.D.
Planuojama teritorija –0,5292 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.,Nr.4147/0100:0442 ), esantis Vilniaus r.sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mst.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-01-06 įsakymas Nr. 48KPĮ-1-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa 

2021-02-19

Informuojame, kad 2021 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vaivadiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. Z.
Iki 2021 m. kovo 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-17

Informuojame, kad 2021 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Jarmališkių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: O. J.
Iki 2021 m. kovo 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-17 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Juodalaukio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. Ž.
Iki 2021 m. kovo 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-17

Informuojame, kad 2021 m. kovo 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Marijampolio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: Z. K.
Iki 2021 m. kovo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-17 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. Č.
Iki 2021 m. kovo 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-17 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vyžulionių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. N. N.
Iki 2021 m. kovo 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-17

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:620), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GILUŽIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007-07-31 ĮSAKYMU NR. A27-1321, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4103/200:1838), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Grikienių g. 8, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos (GV), bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorijos (BZ) naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,2640 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-02-11 iki 2021-02-24 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-02-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas

2021-02-10 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., ŠALTONIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002-03-25 SPRENDIMU NR. 200, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,9379 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-02-11 iki 2021-02-24 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-02-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-02-10

Informuojame, kad 2021 m. kovo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: L. O.
Iki 2021 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-10  

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0200:605), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIEMELIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-06-05 ĮSAKYMU NR. KADI-345, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4147/0200:80), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., Aviečių g. 25, ribas ir plotą,, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,3260 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-02-11 iki 2021-02-24 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-02-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas

2021-02-10

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:3330), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-06-09 ĮSAKYMU NR. KADI-255, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4162/100:835 ir kad. Nr.  4162/100:859), esančius Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Pupinės g. 1A ir 1B, į vieną sklypą ir pakeisti jo ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos (GV) naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,3061 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-02-11 iki 2021-02-24 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-02-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas

2021-02-10 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Maskoliškių k., Česlovo Milošo g. 28, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: T. D.
Iki 2021 m. vasario 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-10

Informacija apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:874, kad. Nr. 4117/0100:875), esančių Čimbariškių vs. ir žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:813, kad. Nr. 4117/0100:814, kad. Nr. 4117/0100:836), esančių Užugriovio k., Riešės sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T3-542, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2020 m. liepos 02 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:874, kad. Nr. 4117/0100:875), esančių Čimbariškių vs. ir žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:813, Kad. Nr. 4117/0100:814, kad. Nr. 4117/0100:836), esančių Užugriovio k., Riešės sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T3-542, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-932.
Planuojama teritorija – žemės sklypas Nr. 22 (kad. Nr. 4117/0100:553), esantis Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., Pamiškės g. 86. Plotas - 0,2500 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 22: (kad. Nr. 4117/0100:553), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., Pamiškės g. 86, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-337.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-02-17 iki 2021-03-05 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r., pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-337).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, plano rengėjui gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD. Nr. K-VT-41-20-337) iki 2021-03-05 d. imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-932, 2020-07-02.
Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui keisti.
Planuojamos teritorijos riba.
Detaliojo plano keitimo Pagrindinis brėžinys. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų brėžinys.

2021-02-10 

Informuojame, kad 2021 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Purviškių k., Dambriškių g. 3, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. B.
Iki 2021 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-10

Informuojame, kad 2021 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. K.
Iki 2021 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-05

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0100:148 ir kad. Nr. 4167/0100:60), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T3-414, keitimo.

2021-02-05

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:421), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Skrabinės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimu Nr. T3-300, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2021-02-05

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0200:318), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-29 sprendimu Nr. T3-214, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. 

2021-02-05

Informuojame, kad rengiamas Žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1268), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-13 įsakymu Nr. KADI-10, koregavimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB "Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt Projekto vadovas - Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Keisti Detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi planuojamų sklypų dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-25 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1268), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-13 įsakymu Nr. KADI-10, koregavimo inicijavimo " Nr. KADI-1491.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-482.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-02-10 iki 2021-02-26 imtinai Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-482). Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia planavimo rengėjas tel. 8 65783428, bei elektroniniu paštu info@architekturostonas.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-02-26.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendiniai

2021-02-03

Informuojame, kad 2021 m. vasario 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: K. R.
Iki 2021 m. vasario 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-03

Informuojame, kad 2021 m. vasario 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Tintiniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. B.
Iki 2021 m. vasario 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-03

Informuojame, kad 2021 m. vasario 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. K.
Iki 2021 m. vasario 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-03 

Informuojame, kad 2021 m. vasario 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Gojaus k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. D.
Iki 2021 m. vasario 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-02-03

Informacija apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0400:704, kad. Nr. 4152/0400:705 ir kad. Nr. 4152/0400:707), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu nr. T3-562, korektūrą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymas dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0400:704, kad. Nr. 4152/0400:705 ir kad. Nr. 4152/0400:707), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu nr. T3-562, koregavimo inicijavimoanksčiau suplanuotos teritorijos dalyje, 2020-08-03, KADI-1090.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: J.J., A.J.
Projekto rengėjas: Auksė Radžiūnaitė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-2486, , tel.: +370 616 70493, el.p. raukse@gmail.com. Projekto vadovė Auksė Radžiūnaitė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Koreguoti žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0400:704, kad. Nr. 4152/0400:705, kad. Nr. 4152/0400:706 ir kad. Nr. 4152/0400:707), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnųk., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-562 (TPD registracijos Nr. T00074805) (toliau – Detalusis planas), sprendinius, numatant keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0400:121 ir kad. Nr. 4152/0400:175), esančių Vilniaus r.sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., Mykolo Kleopo Oginskio g. 29 ir 27, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas 0,5004 ha.

  • Nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
  • Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-380.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-02-10 iki 2021-02-24 imtinai Mickūnų  seniūnijoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., LT-13115 Vilniaus r.., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-380) bei susisiekus du projekto rengėja  tel.: +370 616 70493, ar  el.p. raukse@gmail.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-02-24.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžynis

2021-02-03

Grįžti
Shadow up