kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas
 
Projekto pareiškėjas Projekto partneriai Projekto vertė Projekto tikslas Įgyvendinimo trukmė
Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija

      

       -

1,5 mln. Eur. Pagerinti gimnazijoje vykdomų švietimo veiklų kokybę bei jų prieinamumą per ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą Nuo 2017 m. iki 2020 m.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti patrauklią ir naujovišką mokymosi aplinką, š. m. vasario 13 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus rajono Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“. Bendra projekto vertė siekia 1,5 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 540 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 48 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto metu bus modernizuotos Nemėžio gimnazijos pastato mokymosi erdvės: chemijos, biologijos, fizikos, šokių-choreografijos, technologijų, muzikos ir kitos klasės, aktų salė, biblioteka ir kitos erdvės. Infrastruktūriniai sprendimai, naujos įrangos ir baldų pirkimas užtikrins sėkmingą Vilniaus rajono Nemėžio gimnazijos veiklą, sudarys tinkamas sąlygas mokiniams išreikšti savo kūrybiškumą, skatins mokinių fizinį aktyvumą bei didins jų užimtumą. Atnaujintos mokymosi erdvės skatins vaikų motyvaciją  kurti, daryti ir veikti. Modernizuotos mokymosi patalpos taip pat užtikrins patrauklesnes ir kokybiškesnes darbo sąlygas dirbantiems specialistams.

Artimiausiu metu planuojama pradėti modernizavimo darbų viešąjį pirkimą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 metų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Grįžti
Shadow up