kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

2016 m. skelbti aukcionai

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 2016 m. LAPKRIČIO MĖN.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija organizuoja nekilnojamojo turto pardavimą viešojo aukciono būdu:

Eil. Nr

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas,
adresas, trumpa charakteristika

Pradinė
pardavimo
kaina,
Eur

Aukciono
dalyvio
garantinio
įnašo dydis,
Eur

Aukciono vykdymo data ir laikas
1.

Negyvenamoji patalpa – prekybos patalpos nuo 56-1 iki 56-9 (unikalus Nr. 4400-1603-6965:2304, bendras plotas 145,13 kv. m , 1 aukštas, pastato, kuriame yra patalpa  unikalus Nr. 4197-5024-7114, 13A5p) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1-56.

Sąlygos

Nuotraukos

32473

3247

2016-11-07

9 val.

 

2.

Butas Nr. 1- (unikalus Nr. 4194-0381-1019:0002, bendras plotas 50,39 kv. m) ir butas Nr. 2- (unikalus Nr. 4194-0381-1019:0001, bendras plotas 48,84 kv. m) gyvenamajame name (unikalus Nr. 4194-0381-1019, 1A1/ž dviejų butų pastatas, medinis su karkasu, krosninis šildymas, bendras plotas 99,23 kv. m, avarinis, fizinis nusidėvėjimas 67 %), su ūkio pastatu (unikalus Nr. 4400-2350-2428, 8I1/p, plytų, užstatytas plotas 8,00 kv. m), šiems pastatams priskirtas 0,1472 ha žemės sklypas (kadastro numeris 4160/0100:574 Nemenčinės m. k. v.) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Piliakalnio g. 56.

Sąlygos

Nuotraukos

Nuotraukos

Nuotraukos

21099

2110

2016-11-07

9 val.30 min.
3.

Bibliotekos pastatas (unikalus Nr. 4100-0061-8019, 1C1/m, pastatas rąstų, 1 aukšto, bendras plotas 108,04 kv. m), šiam pastatui priskirtas 0,0473 ha žemės sklypas (kadastro Nr. 4157/0200:496 Mostiškių k. v.) Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Mostiškių k., Mokyklos g. 30.

Sąlygos

Nuotraukos

5491

549

2016-11-07

10 val.
4.

Buvusios pirties pastatas (unikalus Nr. 4197-5032-5011, 1L1p, fiziškai pažeistas, plotas 137,94 kv. m , pastatas mūrinis, 1 aukšto, 1975 m. statybos, fiziškai pažeistas-liko 85 proc.), šiam pastatui priskirtas 0,1382 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4192/0100:279 Veriškių k. v.) Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Ūkininkų g. 9.

Sąlygos

Nuotraukos

14283

1428

2016-11-07

10val.30min.

5.

Bibliotekos pastatas ( unikalus Nr.4196-0041-0014, 1C1m, pastatas rąstų, 1 aukšto, bendras plotas 104,75 kv. m su sandėliu (unikalus Nr. 4196-0041-0028, 2I1ž, medinis su karkasu, užstatytas plotas 25,01 kv. m), šiems pastatams priskirtas 0,0452 ha žemės sklypas (kadastro Nr. 4147/0400:616 Maišiagalos k. v.) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Širvintų g. 9.

Sąlygos

Nuotraukos

Nuotraukos

8744

874

2016-11-07

11 val.
6.

Katilinės pastatas (unikalus Nr. 4197-8023-3014, 1H1/b, pastatas gelžbetonio plokščių, 1 aukšto, bendras plotas 381,79 kv. m) ir katilinės pastatas (unikalus Nr. 4197-8023-3020, 2H1/p, pastatas plytų, 1 aukšto, bendras plotas 23,38 kv. m) ir 0,7867 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4154/1900:169) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Marijampolio k., Pušų g. 1A.

Sąlygos

Nuotraukos

66579

6657

2016-11-07

13 val.

Viešame aukcione parduodami tik tie Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimas Nr. T3-84 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“

Prašymo įregistruoti viešo aukciono dalyviu forma

BENDRA INFORMACIJA:
1. Nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas;
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o jam priskirto žemės sklypo per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
3. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas;
4.  Nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemę;
5. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas apmoka aukciono laimėtojas.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą: Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Halina Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. paštas halina.petrucin@vrsa.lt.

 

Teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu organizavimą ir vykdymą:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimas Nr. T3-84 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“.

3. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-07 įsakymas Nr. A27(1)-2147 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu žiūrovo bilieto įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aukciono dalyvio registravimo mokesčio, žiūrovo bilieto kainos nustatymo“.

4. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-07 įsakymas Nr. A27(1)-2148 „Dėl Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.

 

 

Grįžti
Shadow up