kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k.“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

-

24 tūkst. Eur. 

Įrengti apšvietimą Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k. Mykoliškių g.

Nuo 2017 m.
iki 2019 m. 


Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projektas dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Mykoliškių k. kainavo apie 24 tūkst. Eur. 

Įgyvendinus projektą įrengtas apšvietimas (Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k. Mykoliškių g.), siekiant užtikrinti saugias gyvenimo sąlygas gyventojams ir reikiamą saugumą kitiems eismo dalyviams bei sukurti kokybišką aplinką vietos gyventojams.


Daugiau apie tai:

Vilniaus rajono kaimuose – vietinės reikšmės kelio infrastruktūros atnaujinimas


Grįžti
Shadow up