kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė
Vilniaus rajono savivaldybės administracija

             -

Projekto vertė siekia apie 17.580 Eur

Įrengti apie 0,68 km Upelio gatvės atkarpoje apšvietimą

2017-2018 m.  

 


Projektas „Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.“ yra įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendinant projektą Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.“ bus įrengtas apie 0,68 km Upelio gatvės atkarpoje apšvietimas.

Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Karklėnų k. Upelio g. kainuos apie 17.580 Eur. Projektą numatoma baigti 2018 metais.

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas užtikrins saugias gyvenimo sąlygas ir reikiamą saugumą eismo dalyviams bei sukurs kokybišką aplinką vietos gyventojams.

Grįžti
Shadow up