kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2013-05-31
Posėdžio data 2013-05-31 10:00:43
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDĖTIES PAKEITIMO (Nr. T1-207) M.Rekst
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-181) L.Pačkovskaja
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-193) L.Pačkovskaja
Priimtas
4 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO SU VILNIAUS TERITORINE DARBO BIRŽA (Nr. T1-183) B.Maliušickaja
Priimtas
5 DĖL DAUGIAFUNKCIŲ KULTŪROS CENTRŲ DIREKTORIŲ SKYRIMO (Nr. T1-225) E.Šot
Priimtas
6 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUOSE, PATVIRTINIMO (Nr. T1-224) E.Šot
Priimtas
7 DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS VASAROS LAIKOTARPIU (Nr. T1-174) L.Andruškevič
Priimtas
8 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-184) L.Andruškevič
Priimtas
9 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. T1-194) L.Andruškevič
Priimtas
10 Dėl kai kurių Vilniaus rajono švietimo įstaigų vidaus struktūros pertvarkymo ir reorganizavimo 2012-2013 m. m. (Nr. T1-180) L.Andruškevič
Priimtas
11 DĖL VILNIAUS R. EGLIŠKIŲ ŠV. JONO BOSKO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-185) L.Andruškevič
Priimtas
12 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ KRIAUČIŪNŲ G.61, VILNIAUS M. PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. T1-221) L.Andruškevič
Priimtas
13 DĖL PROFILAKTIKOS PROGRAMOS „NORIME BŪTI SVEIKI IR SAUGŪS 2013 METAIS“ PATVIRTINIMO (Nr. T1-176) V.Žvirblienė
Priimtas
14 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T3-96 „DĖL VILNIAUS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMOS 2013 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Nr. T1-178) V.Žvirblienė
Priimtas
15 DĖL AUDITO ATLIKIMO VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje (Nr. T1-177) V.Žvirblienė
Priimtas
16 DĖL 2013 M. GEGUŽĖS 3 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-142 2 PRIEDO PATIKSLINIMO (Nr. T1-175) A.Matveiko
Priimtas
17 DĖL NEMENČINĖS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO PASTATO VERTĖS PADIDINIMO BEI ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO (Nr. T1-197) A.Matveiko
Priimtas
18 DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS IR NAUDOJIMO GALIMYBIŲ SPECIALUSIS PLANAS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-195) A.Matveiko
Priimtas
19 DĖL PROJEKTO „BIOKURO KATILINĖS ĮRENGIMAS DŪKŠTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-186) A.Matveiko
Priimtas
20 DĖL PROJEKTO „BIOKURO KATILINĖS ĮRENGIMAS EITMINIŠKIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-188) A.Matveiko
Priimtas
21 DĖL PROJEKTO „BIOKURO KATILINĖS ĮRENGIMAS ČEKONIŠKIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-187) A.Matveiko
Priimtas
22 DĖL PROJEKTO „BIOKURO KATILINĖS ĮRENGIMAS PABERŽĖS STANISLAVO KOSTKOS VIDURINĖJE MOKYKLOJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-189) A.Matveiko
Priimtas
23 DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO BEZDONIŲ JULIJAUS SLOVACKIO VIDURINĖS MOKYKLOS PASTATO RENOVAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-196) A.Matveiko
Priimtas
24 DĖL 2012 M. BIRŽELIO 22 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-241 „DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO RUKAINIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PASTATO RENOVAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-198) A.Matveiko
Priimtas
25 DĖL 2012 M. BIRŽELIO 22 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-242 „DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS VIDURINĖS MOKYKLOS PASTATO RENOVAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-199) A.Matveiko
Priimtas
26 DĖL 2012 M. BIRŽELIO 22 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-243 „DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO KYVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO RENOVAVIMAS “ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-200) A.Matveiko
Priimtas
27 DĖL 2012 M. BIRŽELIO 22 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-244 „DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO ŠUMSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO RENOVAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-201) A.Matveiko
Priimtas
28 DĖL 2012 M. BIRŽELIO 22 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-245 „DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO MOSTIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO RENOVAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-202) A.Matveiko
Priimtas
29 DĖL 2012 M. BIRŽELIO 22 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-246 „DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO MEDININKŲ MOKYKLOS-DARŽELIO PASTATO RENOVAVIMAS “ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-203) A.Matveiko
Priimtas
30 DĖL 2012 M. BIRŽELIO 22 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-247 „DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO MOSTIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO PASTATO RENOVAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-208) A.Matveiko
Priimtas
31 DĖL 2012 M. BIRŽELIO 22 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-248 „DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO RUKAINIŲ VAIKŲ DARŽELIO PASTATO RENOVAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-204) A.Matveiko
Priimtas
32 DĖL PROJEKTO „BIOKURO KATILINĖS ĮRENGIMAS KALVELIŲ K., KALVELIŲ SEN.“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-223) M.Romanovski
Priimtas
33 DĖL PROJEKTO „ŠILUMOS TINKLŲ STATYBA KALVELIŲ K., KALVELIŲ SEN. “ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-222) M.Romanovski
Priimtas
34 Dėl gatvių pavadinimų (34-40) projektai A.Komarovska
Priimtas
35 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0300:449 IR KAD. NR. 4174/0300:450), ESANČIŲ AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS., (Nr. T1-190) A.Komarovska
Priimtas
36 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0300:275), ESANČIO RUDAMINOS K., RUDAMINOS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-218) A.Komarovska
Priimtas
37 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0600:196), ESANČIO DOBROMISLĖS K., ŠATRININKŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-217) A.Komarovska
Priimtas
38 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:1821), ESANČIO AVIŽIENIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-219) A.Komarovska
Priimtas
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:605), ESANČIO LINDINIŠKIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-212) A.Komarovska
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0300:8079, KAD. NR. 4103/0300:8080, KAD. NR. 4103/0300:8081 IR KAD. NR. 4103/0300:8082), ESANČIŲ UŽUDVARIONIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-213) A.Komarovska
Priimtas
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4124/0100:450), ESANČIO VILNIAUS G. 22A, DŪKŠTŲ K., DŪKŠTŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-214) A.Komarovska
Priimtas
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:902), ESANČIO MOTIEJIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-215) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:1234), ESANČIO DARŽININKŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-216) A.Komarovska
Priimtas
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:636), ESANČIO ĄŽUOLYNO G. 23, NEMĖŽIO K.,NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-220) A.Komarovska
Priimtas
45 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad.Nr.4140/0400:224),esančio Kalabariškių k.,Kalvelių sen.,Vilniaus r.,detaliojo plano patvirtinimo A.Komarovska
Priimtas
46 Papildomas klausimas

Priimtas
47 Papildomas klausimas

Priimtas
48 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę
49 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę
50 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
101112
13
141516
17181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
Miroslavo Brižio tapybos paroda „Gamtos interpretacijos“
2020-07-31
Vilniaus krašto etnografinis muziejus (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.)
B. Naruševič tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Veriškių sk. (Dvarvietės g. 10, Sužionių sen., Vilniaus r.,)
K. Poltavskio tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Sužionių sk. (Žalioji g. 5, Sužionių k., Vilniaus r.)
„Mano gėlynas“ nuotraukų konkursas - paroda
2020-08-03
NDKC Skirlėnų sk. (Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Koncertas „Vasaros palydos“
2020-08-15
NDKC Karvio sk. (Giedraičio g. 26, Karvio k., Vilniaus r.)

Video medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up