kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2013-10-25
Posėdžio data 2013-10-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO (Nr. T1-449) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2014 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (Nr. T1-411) B.Maliušickaja
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-26 „DĖL VILNIAUS RAJONO 2013 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATIKSLINIMO“ TIKSLINIMO (Nr. T1-410) B.Maliušickaja
Priimtas
4 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILNIAUS TERITORINEI DARBO BIRŽAI (Nr. T1-436) B.Maliušickaja
Priimtas
5 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. T1-408) B.Maliušickaja
Priimtas
6 Dėl dviejų patalpų Vilniaus r. sav., Skaidiškių k., Sodų g. 5-213 ir Sodų g. 5-214 sujungimo į vieną turtinį vienetą (Nr. T1-409) B.Maliušickaja
Priimtas
7 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo reguliaraus susisiekimo, mokykliniais autobusais, keleiviniais traukiniais ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo L.Andruškevič
Priimtas
8 Dėl mokinių vežiojimo Vilniaus rajone specialiais reisais tvarkos aprašo patvirtinimo L.Andruškevič
Priimtas
9 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO BEZDONIŲ ,,SAULĖTEKIO'' PAGRINDINEI MOKYKLAI (Nr. T1-418) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO PAKENĖS ČESLOVO MILOŠO PAGRINDINEI MOKYKLAI (Nr. T1-413) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO RAKONIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI (Nr. T1-416) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO RIEŠĖS PAGRINDINEI MOKYKLAI (Nr. T1-442) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO SUDERVĖS MARIANO ZDZIECHOVSKIO PAGRINDINEI MOKYKLAI (Nr. T1-414) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL TURTO PERDAVIMO VISALAUKĖS PAGRINDINEI MOKYKLAI (Nr. T1-417) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-08-30SPRENDIMO NR. T3-326 ,,DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO RUKAINIŲ VIDURINEI MOKYKLAI'' DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-439) L.Andruškevič
Priimtas
16 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T3-127 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-446) L.Andruškevič
Priimtas
17 DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO (Nr. T1-447) L.Andruškevič
Priimtas
18 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje ir jos padaliniuose (skyriuose) patvirtinimo (Nr. T1-438) E.Šot
Priimtas
19 Dėl turto perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės Centrinei bibliotekai (Nr. T1-437) E.Šot
Priimtas
20 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-182 ,,Dėl Vilniaus rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių fizinio aktyvumo skatinimo programos 2013 metams patvirtinimo“ patikslinimo“ dalinio pakeitimo V.Žvirblienė
Priimtas
21 DĖL PRITARIMO INFORMACINĖS SISTEMOS APIE VILNIAUS RAJONĄ PERSPEKTYVOS IR NAUDOS VARTOTOJAMS GALIMYBIŲ STUDIJAI (Nr. T1-451) A.Matveiko
Priimtas
22 DĖL 2013 M. GEGUŽĖS 3 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-141 ,,DĖL 2012 M. LIEPOS 20 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-277 „DĖL PASKOLOS ĖMIMO“ PRIEDO PATIKSLINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO (Nr. T1-452) A.Matveiko
Priimtas
23 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-241 „DĖL PROJEKTO „APŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS VILNIAUS RAJONO PABERŽĖS SENIŪNIJOS, VISALAUKĖS K. IR PABERŽĖS K.“ VYKDYMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 M. PROGRAMOS PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ ĮGYVENDINANT JĄ PLANAVIMO BŪDU“ PAPILDYMO (Nr. T1-412) A.Matveiko
Priimtas
24 DĖL VILNIAUS RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO (Nr. T1-440) M.Romanovski
Priimtas
25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Etalga šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (Nr. T1-445) M.Romanovski
Priimtas
26 Dėl pirčių paslaugų kainų nustatymo M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL 2013 M. GEGUŽĖS 8 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-143 "DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2013 METAIS" 2 P. PATVIRTINTO PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOSDALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-444) R.Gerdvilis
Priimtas
28 Dėl gatvių pavadinimų (28-38) projektai A.Komarovska
Priimtas
29 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., PARUDAMINIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-403) A.Komarovska
Priimtas
30 Dėl kitos paskirties (kitai specialiai paskirčiai) žemės sklypo (kad. Nr.4142/0800:15), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Kyviškių k., Lakūnų g.7 D, specialiojo plano patvirtinimo A.Komarovska
Priimtas
31 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR 4103/0100:922), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-441) A.Komarovska
Priimtas
32 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0100:1615), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-434) A.Komarovska
Priimtas
33 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0100:1796), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., ŠVEDŲ K., PIKUTIŠKIŲ G. 34., IR ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0100:1797), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., ŠVEDŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-453) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:2208), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., GRYBŲ G. 22, IR ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:2207), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., PIKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-435) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:137), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-427) A.Komarovska
Priimtas
36 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0200:571, kad. Nr. 4152/0200:574, kad. Nr. 4152/0200:28, kad. Nr. 4152/0200:43, kad. Nr. 4152/0200:609, kad. Nr. 4152/0200:610, kad. Nr. 4152/0200:611, kad. Nr. 4152/0200:612, kad. Nr. 4152/0200:613, kad. Nr. 4152/0200:572 ), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., ir žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0200:566 kad. Nr. 4152/0200:587, kad. Nr. 4152/0200:586, kad. Nr. 4152/0200:568, kad. Nr. 4152/0200:588, kad. Nr. 4152/0200:567, kad. Nr. 4152/0200:569, kad. Nr. 4152/0200:24), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., detaliojo plano patvirtinimo A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0300:66), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Parapijoniškių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Komarovska
Priimtas
38 DĖL KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0700:165), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., VERBUŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-428) A.Komarovska
Priimtas
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:102), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ZUJŪNŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-426) A.Komarovska
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:135), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ZUJŪNŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-425) A.Komarovska
Priimtas
41 DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-29 SPRENDIMO NR. T3-113 2 PUNKTE (Nr. T1-443) A.Komarovska
Priimtas
42 DĖL KITOS PASKIRTIES (GYVENAMOSIOS TERITORIJOS) ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:193), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-454) A.Komarovska
Priimtas
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0100:995, KAD. NR. 4103/0100:2208 IR KAD. NR. 4103/0100:2209), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., SALDENĖS K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-429) A.Komarovska
Priimtas
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0500:394), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., PAPIŠKIŲ., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-433) A.Komarovska
Priimtas
45 Dėl atsisakymo tvirtinti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:157), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano koncepciją A.Komarovska
Priimtas
46 Dėl atsisakymo tvirtinti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:524), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano koncepciją A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ATSISAKYMO TVIRTINTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:565), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRIONIŠKIŲ K., LINKSMOJOJE G. 17A, (Nr. T1-432) A.Komarovska
Priimtas
48 Papildomas klausimas

Priimtas
49 Papildomas klausimas

Priimtas
50 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę
51 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę
52 Papildomas klausimas

Įtrauktas į darbotvarkę
53 Dėl darbotvarkės patvirtinimo

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2021     
Birželis
P A T K Pn Š S
 010203040506
070809101112
13
14151617181920
21222324252627
282930    
Artimiausi renginiai
Reginos Mataitienės paroda „Juodoji keramika - sušildyta rankomis ir širdimi“
2021-05-19
Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus r.)
R. Utovkos ir A. Subotkevičiaus tapybos ir grafikos paroda „Polėkio siautulys“
2021-05-20
Vilniaus krašto etnografijos muziejus (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.)
Virtuali V. Podlipskos personalinė tapybos paroda
2021-06-01
NDKC Sužionių skyrius ( Žalioji g. 5, Sužionių k., Vilniaus r.)
Menininko J. Grydziuškos paroda „Medis ir linas“
2021-06-01
NDKC Dūkštų skyrius (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r.)
Vilniaus krašto verbų ir Kaziuko meduolių paroda
2021-06-04
NDKC Kabiškių skyrius (Nemenčinės g. 6, Didžiųjų Kabiškių k., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up