kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 17
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-05-30
Posėdžio data 2014-05-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-186) D.Šidlauskienė
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-195) D.Šidlauskienė
Priimtas
3 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2015 METAMS NUSTATYMO (Nr. T1-207) B.Maliušickaja
Priimtas
4 DĖL 2015 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. T1-196) B.Maliušickaja
Priimtas
5 DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO (Nr. T1-185) B.Maliušickaja
Priimtas
6 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-191) B.Maliušickaja
Priimtas
7 DEL TIESIOGINES VIESUJU PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMO SU SI VILNIAUS RAJONO AUTOBUSU PARKU (Nr. T1-184) B.Maliušickaja
Priimtas
8 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T3-352 „DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO (Nr. T1-192) B.Maliušickaja
Priimtas
9 Dėl gyvenamųjų patalpų Vilniaus r., Nemenčinės m., Briedžių g. 7-2 atstatomojo remonto ar rekonstrukcijos ekonomiško nenaudingumo pripažinimo ir pardavimo B.Maliušickaja
Priimtas
10 Dėl audito atlikimo VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje (Nr. T1-193) V.Žvirblienė
Priimtas
11 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS VASAROS LAIKOTARPIU (Nr. T1-198) L.Andruškevič
Priimtas
12 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-99 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-200) L.Andruškevič
Priimtas
13 SPRENDIMAS DĖL NAUJŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VILNIAUS R. PAGIRIŲ „PELĖDŽIUKO“ VAIKŲ DARŽELYJE STEIGIMO (Nr. T1-199) L.Andruškevič
Priimtas
14 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-197) L.Andruškevič
Priimtas
15 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ŠVIETIMO SKYRIAUS ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-211) L.Andruškevič
Priimtas
16 DĖL PERTVARKYTŲ VILNIAUS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ BEI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIŲ LEISTINŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. T1-209) L.Andruškevič
Priimtas
17 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-127 IR 2014 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-128 KAI KURIŲ PUNKTŲ PANAIKINIMO IR DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-212) L.Andruškevič
Priimtas
18 DĖL VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS KUN. JUZEFO OBREMBSKIO BEI MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO VIDURINIŲ MOKYKLŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-202) L.Andruškevič
Priimtas
19 DĖL VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO PRADINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO, VILNIAUS R. RUDAMINOS FERDINANDO RUŠČICO IR VILNIAUS R. NEMENČINĖS KONSTANTO PARČEVSKIO GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-201) L.Andruškevič
Priimtas
20 DĖL VILNIAUS R. EGLIŠKIŲ ŠV. JONO BOSKO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-210) L.Andruškevič
Priimtas
21 DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS ŠALTINIO (SAULĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMAS VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS VAIKŲ DARŽELYJE “ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-190) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS ŠALTINIO (SAULĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMAS VILNIAUS RAJONO NEMĖŽIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE “ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-203) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-43 ,,DĖL PROJEKTO „VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO APLINKOS SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMO“ PAPILDYMO (Nr. T1-204) A.Matveiko
Priimtas
24 DĖL PROJEKTO „GEOTERMINIO ŠILDYMO ĮRENGIMAS VILNIAUS RAJONO NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJOS VĖLIUČIONIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-205) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PROJEKTO „GEOTERMINIO ŠILDYMO ĮRENGIMAS VILNIAUS RAJONO PAGIRIŲ GIMNAZIJOS VAIDOTŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE “ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-188) A.Matveiko
Priimtas
26 DĖL PROJEKTO „GEOTERMINIO ŠILDYMO ĮRENGIMAS VILNIAUS RAJONO EITMINIŠKIŲ PAGINDINĖJE MOKYKLOJE “ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-189) A.Matveiko
Priimtas
27 DĖL PROJEKTO „GEOTERMINIO ŠILDYMO ĮRENGIMAS VILNIAUS RAJONO VISALAUKĖS MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCINIAME CENTRE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-187) A.Matveiko
Priimtas
28 DĖL PROJEKTO „GEOTERMINIO ŠILDYMO ĮRENGIMAS VILNIAUS RAJONO SUŽIONIŲ SENIŪNIJOJE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-206) A.Matveiko
Priimtas
29 Dėl gatvių pavadinimų 29-39 projektai A.Ercmonaitė
Priimtas
30 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4152/0100:190, KAD. NR. 4152/0100:247, 4152/0100:248), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-215) A.Ercmonaitė
Priimtas
31 DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4160/0100:555), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., EŽERO G. 12, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-214) A.Ercmonaitė
Priimtas
32 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4117/0400:1098, KAD. NR. 4117/0400:510), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-213) A.Ercmonaitė
Priimtas
33 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0300:27 IR KAD. NR. 4174/0300:105), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-226) A.Ercmonaitė
Priimtas
34 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:211), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-224) A.Ercmonaitė
Priimtas
35 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0300:1113 IR KAD. NR. 4103/0300:1114), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-223) A.Ercmonaitė
Priimtas
36 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0300:8153, KAD. NR. 4103/0300:8154), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-228) A.Ercmonaitė
Priimtas
37 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad Nr. 4103/0300:48), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Priimtas
38 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:129), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-225) A.Ercmonaitė
Priimtas
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0200:560 IR KAD. NR. 4103/0200:561), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GILUŽIŲ K., PAKALNĖS G. 3 IR PAKALNĖS G. 1, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-227) A.Ercmonaitė
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:661), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., KLEVINĖS VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-219) A.Ercmonaitė
Priimtas
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4137/0100:278), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., PRŪDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-218) A.Ercmonaitė
Priimtas
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4152/0400:684, KAD. NR. 4152/0400:686, KAD. NR. 4152/0400:687, KAD. NR. 4152/0400:688, KAD. NR. 4152/0400:695, KAD. NR. 4152/0400:698, KAD. NR. 4152/0400:699, KAD. NR. 4152/0400:702), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-229) A.Ercmonaitė
Priimtas
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0300:972 IR KAD. NR. 4162/0300:973), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-217) A.Ercmonaitė
Priimtas
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4120/0100:317 IR KAD. NR. 4120/0100:318), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., KRIKŠČIONIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-216) A.Ercmonaitė
Priimtas
45 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0800:4256), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAŠILAIČIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-220) A.Ercmonaitė
Priimtas
46 DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0300:743, KAD. NR. 4103/0300:744, KAD. NR. 4110/0300:748, KAD. NR. 4110/0300:749, KAD. NR. 4110/0300:750 KAD. NR. 4110/0300:751) IR MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0300:745, KAD. NR. 4110/0300:746, KAD. NR. 4110/0300:747), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-221) A.Ercmonaitė
Priimtas
47 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (TARYBOS SPRENDIMŲ), PASIRAŠYTŲ ELEKTRONINIU PARAŠU, SAUGOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-208) H.Moroz
Priimtas
48 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus Jano Sinickio valstybės tarnybos pratęsimo V.Rudinskaja
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS"VILNIAUS RAJONO PLANAS" ĮSTATŲ PAKEITIMO IR VALDYBOS SUDARYMO (Nr. T1-222) R.Komarovski
Priimtas
50 Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo L.Kotlovska
Priimtas
51 Papildomas klausimas

Priimtas
52 Papildomas klausimas

Priimtas
53 Papildomas klausimas

Priimtas
54 Papildomas klausimas

Priimtas
55 Papildomas klausimas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213
14
1516
17181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
Miroslavo Brižio tapybos paroda „Gamtos interpretacijos“
2020-07-31
Vilniaus krašto etnografinis muziejus (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.)
K. Poltavskio tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Sužionių sk. (Žalioji g. 5, Sužionių k., Vilniaus r.)
„Mano gėlynas“ nuotraukų konkursas - paroda
2020-08-03
NDKC Skirlėnų sk. (Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Koncertas „Vasaros palydos“
2020-08-15
NDKC Karvio sk. (Giedraičio g. 26, Karvio k., Vilniaus r.)
Koncertas, skirtas Žolinių šventei
2020-08-16
NDKC Bezdonių sk. (Geležinkelio g. 15, Bezdonys, Vilniaus r.)

Video medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up