kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 55
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2017-12-20
Posėdžio data 2017-12-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-482) A.Želnys
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-481) A.Želnys
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T1-474) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-484) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-464) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
6 UAB „VILNIAUS RAJONO PROFILAKTINĖ DEZINFEKCIJOS STOTIS“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO (Nr. T1-465) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., BAŽNYČIOS G. 21, NUOMOS (Nr. T1-459) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M., BAŽNYČIOS G. 21, NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO (Nr. T1-460) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., PABERŽĖS K., VILNIAUS G. 29, NUOMOS (Nr. T1-454) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL TURTO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., RUDAUSIŲ K., AUŠROS G.11, PERDAVIMO (Nr. T1-461) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL GYVENAMOJO NAMO VILNIAUS R., MARIJAMPOLIO SEN., ŽAGARĖS K., MĖTŲ G. 20, SU ŪKINIAIS PATATAIS PARDAVIMO (Nr. T1-462) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL 2018 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO (Nr. T1-493) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL UAB "ARVYDAI" ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (Nr. T1-469) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI "JUODIŠA" (Nr. T1-476) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL VILIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-485) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PROJEKTO „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS IR MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO UGDYMAS VILNIAUS RAJONE“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-486) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO RUDAMINOS IR NEMENČINĖS DAUGIAFUNKCINIAMS KULTŪROS CENTRAMS (Nr. T1-453) E.Šot
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO SU AB LIETUVOS PAŠTU (Nr. T1-471) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL VILNIAUS R. LAVORIŠKIŲ STEPONO BATORO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI, LAIKINAI EINANČIOS VILNIAUS R. LAVORIŠKIŲ STEPONO BATORO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS ANŽELOS PETKUNIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ (Nr. T1-463) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-483) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 3 D. SPRENDIMO NR. T3-349 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO (Nr. T1-492) I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖJE POLIKLINIKOJE ATLIEKAMO MOKAMO DANTŲ PROTEZO (DALINIO) INDIVIDUALIAME ARTIKULIATORIUJE PASLAUGOS KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-473) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO CENTRINEI POLIKLINIKAI SUTEIKTI DARBO VIETĄ VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ DRAUGIJAI (Nr. T1-472) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VILNIAUS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-477) R.Juchnevič
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-480) T.Buiko
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL UAB NEMĖŽIO KOMUNALININKAS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TURTINIU IR PINIGINIU ĮNAŠU BEI ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO UAB "NEMĖŽIO KOMUNALININKAS" (Nr. T1-494) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDŲ AUDITO PASLAUGOMS ATLIKTI (Nr. T1-487) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-489) R.Gerdvilis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-470) A.Bulnis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-479) A.Bulnis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-490) E.Jablonska
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL BLINDŽIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUBALIŲ K.; DAIGŲ G., BIJŪNŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GILUŽIŲ K.; SMILGŲ G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K. (Nr. T1-458) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ĄŽUOLYNO G., MALŪNO G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., AIRĖNŲ II K. (Nr. T1-457) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL MĖNULIO KEL. TRASOS PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K. (Nr. T1-456) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL BIČIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., NAUJAKIEMIO K. (Nr. T1-455) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVLADYBĖS TARYBOS 1998-12-02 SPRENDIMO NR. 147 2 PUNKTO PAPILDYMO (Nr. T1-491) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BUIVYDŽIŲ SEN., BUIVYDŽIŲ I K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-478) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL KIEMELIŲ K., MAIŠIAGALOS SEN., MOLIŪNŲ K. IR TREČIOKIŠKIŲ K., DŪKŠTŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO (Nr. T1-496) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL VĖLIUČIONIŲ KAPINIŲ, ESANČIŲ ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 4142/0300:1647) VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., VĖLIUČIONIŲ K., STEIGIMO (Nr. T1-497) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:1700), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-488) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO (Nr. T1-495) M.Rekst
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2021     
Liepa
P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26
2728293031 
Artimiausi renginiai
Menininko J. Grydziuškos paroda „Medis ir linas“
2021-07-01
NDKC Sudervės skyrius (Vilniaus g. 25, Sudervės k., Vilniaus r.)
Vaikų vasaros stovykla
2021-07-19
Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras (Vilniaus g. 2, Rudamina, Vilniaus r.)
Muzikinis vakaras su Ukrainiečių vokaliniu ansambliu „Ojranka“ ir jaunimo grupe „Bez słów“
2021-07-28
NDKC Dūkštų skyrius (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r.)
Koncertas „Vidurvasaris“
2021-07-30
NDKC Veriškių skyrius (Dvarvietės g. 10, Veriškių k., Sužionių sen., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up