kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniu centras

300 201 Eur

(iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirta 244 201 Eur)

užtikrinti globos, ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje

Nuo 2020 m. iki 2022.

 

Vilniaus rajono savivaldybė kartu su projekto partneriu VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniu centru, siekdami sukurti tinkamas sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, per artimiausius dvejus metus įgyvendins iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“.

Įgyvendinant vaikų socialinės globos sistemos pertvarką, Vilniaus rajono savivaldybėje 2020 metais planuojama pertvarkyti socialines įstaigas, steigiant likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinę riziką patyrusiems vaikams bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose vaikai augtų mažomis grupėmis ir kiekvienam vaikui būtų skiriamas kuo individualesnis dėmesys.

Projekte suplanuotos investicijos dviejų bendruomeninių vaikų globos namų steigimui. Projekto metu bus įsigyti 2 gyvenamieji namai Nemenčinės mieste (kiekvieno iš jų naudingasis plotas apie 120 kv. m) su žemės sklypais (iki 20 arų). Kiekviename iš bendruomeninių vaikų globos name gyvens ne daugiau kaip 8 vaikai, t. y. vienam vaikui bus skiriama ne mažiau kaip 14 kv. m naudingojo ploto. Įsigytiems namams bus atliktas remontas, įsigyti reikalingi baldai bei įranga. Vieni iš bendruomeninių veiklos namų bus pritaikyti negalią turintiems asmenims.

Bendruomeniniai vaikų globos namai kuriami Nemenčinės mieste, kur vaikai turės galimybę savarankiškai pasiekti daugelį įstaigų: mokyklą, darželį, vaikų dienos centrą pėsčiomis. Tai ypač aktualu siekiant kuo aktyvesnio jų dalyvavimo bendruomeniniame gyvenime, miesto renginiuose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.

Projektu siekiama globojamiems vaikams užtikrinti globos, ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje. Taip pat įgyvendinus projektą vaikams bus teikiamos bendruomeninės socialinės paslaugos, atitinkančios individualius vaiko poreikius ir skatinančios vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje, užtikrinant vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Tikimasi, kad projekto metu sukurtuose 2 bendruomeninių vaikų globos namuose 16 vaikų gyvens artimoje šeimai aplinkoje, kuri neišsiskirs iš bendros miesto aplinkos, ir gaus visą jiems reikalingą pagalbą ir užtikrintą laisvalaikį.

Projekto veiklų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. kovo 16 d. Projektą įgyvendinti planuojama iki 2022 m. kovo 31 d.

Bendra projekto vertė siekia 300 201 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirta 244 201 Eur, likusią sumą skirs projekto partneris VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.


Apie projektą taip pat galite skaityti čia:

Prieš Kalėdas – reikšmingi sprendimai globojamų vaikų gerove


Grįžti
Shadow up