kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus miesto savivaldybė 

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė 

Trakų rajono savivaldybė

bendra projekto vertė – 228.876,00 Eur

 įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Vilniaus regione

2017 m. - 2020 m.

 

Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-337 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą, Projekto veiklos turi jungti 2 ar daugiau savivaldybių, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija (pareiškėjas) kartu su Vilniaus (1 partneris) ir Trakų (2 partneris) rajonų savivaldybių administracijomis sutarė teikti vieną bendrą jungtinę paraišką ES paramai gauti.

Projekto metu bus įrengta ženklinimo infrastruktūra, skirta informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Vilniaus m., Vilniaus ir Trakų r. savivaldybes jungiančiame dviračių maršrute. Bus pagaminti ir įrengti 176 ženklinimo infrastruktūros objektai (kelio ženklai ir informaciniai stendai). Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėse, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą. Projekto tikslinė grupė – vietos gyventojai, Lietuvos ir užsienio turistai, keliaujantys dviračiais.

Įgyvendinus Projektą bus iš dalies pasiekti Vilniaus rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 07.02.01.02 priemonės „Turizmo trasų ženklinimo ir informacinės sistemos sukūrimas“ rodikliai.

Projektas „Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas“ Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-01-0003 įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.  


Grįžti
Shadow up