kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Globa

 

Mano namai ten, kur esu laukiamas...
 

Kodėl vaikams reikia globėjų?

Kai vaikas dėl įvairių priežasčių negali augti su savo tėvais, svarbu, kad vaikas turėtų galimybę augti šeimoje, nes tik taip vaikas išmoks kurti ir išlaikyti artimus santykius su žmonėmis. Tai indėlis į gražesnę vaiko ateitį. Ieškoma vaikui globėjų, kurie geriausiai galėtų atliepti jo poreikius. Lietuvoje skiriamos šios globos formos: laikinoji globa, nuolatinė globa, įvaikinimas. Kokios rūšies globa skiriama priklauso nuo padėties ir situacijos, į kurią vaikas yra patekęs.

Ką reiškia būti globėju?

Būti globėju – prasmingas ir atsakingas pasirinkimas. Į globėjų šeimą vaikai atsineša ir sunkių patyrimų: svarbu pasiruošti iššūkiams, bendradarbiauti su specialistais, kurie padės efektyviau spręsti kylančius sunkumus. Tam globėjus parengia GIMK mokytojai.

Globėjų ir įtėvių mokymų programa (GIMK)

Mokymų programa padeda suprasti, kaip vaiko praeities patirtys daro įtaką dabarties poelgiams, emocinėms būsenoms ir lūkesčiams. Programos mokymai padeda atpažinti vaiko poreikius ir juos atliepti.

Globa – komandinis darbas

Vaikui atėjus į šeimą pasikeičia visos šeimos gyvenimas. Priimti ir suvaldyti pokyčius – nemenkas iššūkis. Padėti pasirengusi visa specialistų komanda: GIMK mokytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, VTAS specialistai. Bendradarbiavimas su specialistais padeda sumažinti krizinių proveržių tikimybę. Komanda padeda globėjui pasijausti pakankamai geru globėju. Kai globėjas jaučiasi gerai, ir vaikas šeimoje jaučiasi gerai. 

Kokie dokumentai reikalingi, norint tapti globėju?

1. Prašymas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl paskyrimo vaiko globėju (prašymo forma); 
2. Vaiko globėjo paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
3. Vaiko globėjo santuokos (ištuokos) liudijimo kopija, sutuoktinio mirties liudijimo kopija;
4. Vaiko globėjo gyvenimo aprašymas;
5. Globėjo šeimos sudėties pažyma, pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
6. Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos (046/A) globėjo sveikatos pažymėjimas;
7. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų raštiškas sutikimas;
8. Pažyma apie globėjo ir jo šeimos narių gaunamas pajamas;
9. Pažyma apie globėjo ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas (Registrų Centras);
10. Vaiko, galinčio pareikši savo nuomonę, raštiškas sutikimas dėl globos (rūpybos) nustatymo;
11. Giminystę su globojamu vaiku įrodantys dokumentai;
12. Pažyma apie vaiko globėjo teistumą (Informatikos ir ryšių departamentas);
13. Pažyma apie vaiko globėjo administracinių teisės pažeidimų padarymą (teritorinė policijos įstaiga, VTAS);
14. Pažyma apie kartu su globėju gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą;
15. Pažyma apie kartu su globėju gyvenančių kitų fizinių asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą (VTAS);
16. Vaiko globėjo buities gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas (seniūnijos soc. darb.). 

 

Visais rūpimais globos klausimais galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių.


Grįžti
Shadow up