kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje, II etapas“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

2,5 mln. Eur.

Padidinti Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Marijampolio, Medininkų, Nemenčinės, Rukainių, Šatrininkų  seniūnijų gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą

Nuo 2021 m. iki 2023 m.

 

Projekto tikslas – padidinti Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Marijampolio, Medininkų, Nemenčinės, Rukainių, Šatrininkų  seniūnijų gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą.

Tikslui pasiekti numatomas uždavinys – atnaujinti Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Marijampolio, Medininkų, Nemenčinės, Rukainių, Šatrininkų  seniūnijų gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones.

Projekto veikla – elektros energiją taupančių priemonių diegimas.

Projektu planuojama pakeisti Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Marijampolio, Medininkų, Nemenčinės, Rukainių, Šatrininkų  seniūnijų teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų.

Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą; sumažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas  gatvių apšvietimui; siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus; sumažinti eismo įvykių riziką bei nusikalstamumo riziką; sumažinti aplinkos taršą. Projekto trukmė 24 mėnesiai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.Grįžti
Shadow up