kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“

  

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

 –

Bendra projekto vertė siekia 3 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1 mln. Eur, iš Valstybės biudžeto lėšų skirta 500 tūkst., likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Kultūros paveldo objekto – Gitiškių dvaro kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objektų savybes.

Nuo 2018 m.
iki 2022 m.

 

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama Glitiškių dvarą kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, 2018 m. balandžio 27 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą  „Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“. Bendra projekto vertė siekia 3 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1 mln. Eur, iš Valstybės biudžeto lėšų skirta 500 tūkst., likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto metu planuojama sutvarkyti kultūros paveldo objektą, pritaikyti objektą šiuolaikiniams visuomenės ir vietos bendruomenės poreikiams, išlaikant pusiausvyrą tarp kultūros paveldo objektų aktualaus (modernaus) pritaikymo ir jų autentiškumo išsaugojimo. Įgyvendinus projektą bus aktualizuota kultūros infrastruktūra, sudarytos sąlygos kokybiškai profesionalaus meno sklaidai ir įvairių visuomenės grupių dalyvavimui kultūroje, taip bus skatinamas visuomeninis aktyvumas.

Sutvarkytame objekte planuojama organizuoti renginius, ekskursijas ir teikti kultūrines paslaugas, kurios bus skirtos ne tik Lietuvos gyventojams bet ir lankytojams iš kitų Europos valstybių. Ekskursijos bus rengiamos lietuvių kalba taip pat ir kitomis užsienio kalbomis (lenkų, anglų, rusų).

Šiuo metu objekte rangos darbai yra užbaigti, vykdomi baldų ir įrangos pirkimai. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 metų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.


Daugiau apie projektą galite skaityti čia:

Investicinių projektų įgyvendinimas prisidės prie ekonomikos atsigavimo

Gražėjanti aplinka GlitiškėseGrįžti
Shadow up