kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dr. Gabrielio Jano Mincevičiaus trečiųjų mirties metinių minėjimas

Gruodžio 7 d. 12 val. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, skirtos pagerbti amžiną atilsį Lietuvos Respublikos Seimo nario, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojo, lenkų dainų ir šokių ansamblio „Wileńszczyzna“ įkūrėjo ir meno vadovo, teologijos mokslų daktaro, visuomenės veikėjo ir Vilniaus krašto patrioto – Gabrielio Jano Mincevičiaus (1938-2016) atminimą.

Kviečiame kartu pasimelsti ir pabūti prisimenant šio mums brangaus žmogaus gyvenimą ir nuveiktus darbus.   Nuotr. Tygodnik Wilenszczyzny

Po Šv. Mišių visi, kas pažinojo šį didį, ryžtingą ir šiltą žmogų, kviečiami į gedulingą procesiją į Antakalnio kapinių Menininkų kalnelį (Karių kapų g. 11, Vilnius), kur velionis dr. G. J. Mincevič atgulė amžinojo poilsio 2016 m. gruodžio 10 d. Jam buvo 78 metai. 

Dr. Gabriel Jan Mincevič gimė 1938 m. kovo 25 d. Vilniaus rajono Sužionių apylinkėse, valstiečių šeimoje. Savo švietėjišką darbą ir jaunimo ugdymą pradėjo 1968 m. Vilniaus 26-ojoje vidurinėje mokykloje, kur dėstė muziką. 1975-1992 m. dirbo Nemenčinės vidurinėje mokykloje.

Visuomeninę veiklą šviesaus atminimo dr. G. J. Mincevič sugebėjo jungti su valdininko darbu. Net tris kadencijas iš eilės tautos buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu (1992-1996 m., 1996-2000 m. ir 2000-2004 m.). Seime dr. G. J. Mincevič dalyvavo Tautinių mažumų bei Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų darbe. Taip pat paliko didelį pėdsaką Vilniaus krašto istorijoje – nuo 2007 m. aktyviai veikė kaip Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys ir Savivaldybės mero pavaduotojas, atsakingas už švietimo politikos įgyvendinimą bei kultūrinę veiklą Vilniaus rajone.

Dr. G. J. Mincevič buvo žinomas kaip Vilnijos krašto švietimo, teologijos mokslų žinovas, o taip pat ir kultūros aktyvistas, Vilniaus apylinkių tautosakos rinkėjas ir puoselėtojas. Jo įsteigti ansambliai Vilniaus kraštui būdingą kultūrą, lenkų liaudies dainas ir šokius pristato ne tik Vilniaus regiono ir Lietuvos publikai, bet taip pat ir užsienio žiūrovams. 1989 m. gegužės 13 d. dr. G. J. Mincevičiaus pastangomis įvyko pirmasis Lenkų kultūros festivalis Lietuvoje „Lenkų gėlės“ (lenk. „Kwiaty polskie“) Nemenčinės amfiteatre, kurio pagrindinis tikslas suburti ir puoselėti lenkų liaudies kultūrą Vilniaus regione. Dr. G. J. Mincevič taip pat buvo religinės poezijos ir dainų konkurso „Garbiname Tave, Viešpatie“ (lenk. „Ciebie, Boże, wysławiamy“) organizatoriumi. Konkursas organizuojamas nuo 1991 m., siekiant suteikti jaunimui galimybę išreikšti savo religinius jausmus dainose ir poezijoje.

Už didžius nuopelnus ir aukštus pasiekimus dr. G. J. Mincevič ne kartą pelnė aukščiausius apdovanojimus: buvo Oskaro Kolbergo, šv. Brolio Alberto premijų laureatas, už Vilniaus rajono savivaldybės bendradarbiavimo ryšių stiprinimą su Lenkija jam suteiktas „Nusipelnęs lenkų kultūrai“ apdovanojimas, pirmajame dienraščio „Kurier Wileński” paskelbto skaitytojų plebiscite pelnė „1998 metų Lietuvos lenko“ titulą. Apdovanotas ordinu už nuopelnus Lenkijos Respublikai, Nacionalinio švietimo komisijos medaliu, Dąbrowskio Mazurko mylėtojų draugijos garbės medaliu, gavo draugijos „Wspólnota Polska“ garbės aukso ženklą, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės garbės aukso ženklą, Lenkijos Respublikos žurnalistų sąjungos aukso taurę, apdovanotas medaliu „Pro Patria“. 2008 m. ir 2011 m. dr. G. J. Mincevič gavo Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio apdovanojimą „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“.

Parašė knygas „Prelato Juzefo Obrembskio 100 metų gimimo atminties knyga“ (lenk. „Księga pamiątkowa na 100. rocznicę urodzin księdza prałata Józefa Obrembskiego“, su kitais, 2006), „Kam man Dievas ir religija? (mokslinis tikėjimo pagrindimas)“ (lenk. „Na co mi Bóg i religia? (naukowe uzasadnienie wiary)“, 2011), Prieš srovę (lenk. „Pod prąd”, 2015) ir kt.

2018 m. balandžio 25 d. Rukainių sen. gatvei, einančiai per Kalesninkų k., Skarvadiškių k., Tumosų k., Ulėnų k., Žemaitėlių k., Žemlių k. ir Svironių vs., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo suteiktas Gabrielio Jano Mincevičiaus vardas. Tokiu būdu norėta pagerbti bei įamžinti buvusio mero pavaduotojo bei žinomo Vilnijos krašto veikėjo atminimą.

 
     


Nuotr. vrsa.lt, Marian Paluškevič ir Viktor Jusel

Shadow up