kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projekto „Lyderių laikas 2“ kūrybinės komandos susitikimas Nemenčinėje

Balandžio 19 d. įvyko vienuoliktasis projekto „Lyderių laikas 2“ kūrybinės komandos susitikimas. Susitikime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova (projekto koordinatorė), vyriausioji specialistė Ina Obolevičienė, konsultantės Solveiga Grudienė ir Asta Malčiauskienė bei kūrybinės komandos nariai.


Šį kartą susitikimas organizuotas Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje. Susitikimo erdvė pasirinkta neatsitiktinai: projekte nedalyvaujančių Nemenčinės miesto gimnazijų pedagogams norėta pristatyti kuriamą unikalų savivaldybės lyderystės modelį „Efektyvus mokyklos valdymas dėl geresnės ugdymo(si) kokybės“ bei atlikti kokybinį tyrimą apie esamą situaciją ir mokytojų lūkesčius.

Pirmojoje susitikimo dalyje komandos nariai aptarė tyrimo ataskaitos svarbiausius aspektus: tyrimo pagrįstumą, tikslą, metodus, imtį, procesą bei gautų duomenų analizę, taip pat ruošėsi susitikimui su Nemenčinės gimnazijų pedagogais.

Popiet į Nemenčinės Gedimino gimnazijos aktų salę susirinko apie trisdešimt šios bei kaimyninės Konstanto Parčevskio gimnazijos mokytojų, kuriems kūrybinės komandos konsultantė Solveiga pristatė projekto turinį bei komandos darbo pradinio etapo rezultatus, komandos narius supažindino su keturiomis suplanuotomis veiklomis. Mokytojai buvo suskirstyti į keturias darbo grupes, kiekvienoje iš jų aptarta po dvi veiklas. Kūrybinės komandos nariams atviro pokalbio metu buvo svarbu išgirsti apie mokytojų taikomas praktikas, jų tobulinimo poreikį bei naujų paieškas.

Susitikimas praėjo sėkmingai. Komanda džiaugėsi rezultatyviu darbu, šiltu priėmimu bei tikisi tolesnio palaikymo ir bendradarbiavimo.

Kūrybinės komandos narė Virginija Giedraitytė

 

Shadow up