kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis

2019 m. lapkričio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį. Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą buvo išrinkti š. m. spalio 18 d.


Kas tai?

Jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, kurią lygybės principu sudaro 10 narių: 2 savivaldybės administracijos ir 3 savivaldybės tarybos atstovai; 5 savivaldybės jaunimo atstovai (14-29 m.).

Tikslai

Jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų, stiprina savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Funkcijos

Jaunimo reikalų taryba jai keliamus tikslus įgyvendina, vykdydama šias funkcijas: rinkdama ir analizuodama informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, inicijuodama savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą, analizuodama užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikdama pasiūlymus bei rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių.

Jaunimo reikalų taryba taip pat gali teikti pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių, dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą, dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus, teikia rekomendacijas savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo, teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo.

Viena iš Jaunimo reikalų tarybos funkcijų yra taip pat užtikrinti jaunimo dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus ir bendradarbiauti su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais.

Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją Jaunimo reikalų tarybos nariai išrinks artimiausiu metu sukvietus pirmą posėdį. Pirmininku išrinkus savivaldybės tarybos ar administracijos atstovą, pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo atstovas. Pirmininku išrinkus jaunimo atstovą, pavaduotoju turi būti išrinktas savivaldybės tarybos ar administracijos atstovas.

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis:

1. Rugilė Andrejevskytė, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė;

2. Titas Kuodys, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas;

3. Estela Marcinkevičiūtė, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė;

4. Paulius Mušeikis, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas;

5. Rafal Šipkovski, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas;

6. Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas;

7. Marliena Paškovska, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;

8. Edita Klimaševskaja, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;

9. Justyna Greitiun, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

10. Agata Grigorovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Shadow up